Online kurzy pre študentov

Fyzika pre stredné školy I. - Úvod do fyziky

Porozumej viac do hĺbky stredoškolskej fyzike. Začneme úvodom do fyziky.
5h 47m 11s
20 kapitol
level/1
Zobraziť kurz

Matematika - príprava na VŠ IV. - Integrály

Zvládni prípravu na prijímačky z matematiky na vysokú školu vďaka tomuto kurzu.
2h 9m 43s
6 kapitol
level/1
Zobraziť kurz

Fyzika pre stredné školy V. - Elektrina a magnetizmus

Porozumej viac do hĺbky stredoškolskej fyzike. Pozrieme sa na elektrinu a magnetizmus.
25h 37m 59s
69 kapitol
level/1
Zobraziť kurz

Fyzika pre stredné školy II. - Mechanika

Porozumej viac do hĺbky stredoškolskej fyzike. Pozrieme sa na mechaniku.
27h 48m 25s
80 kapitol
level/1
Zobraziť kurz

Fyzika pre stredné školy IV. - Kmity a vlny

Porozumej viac do hĺbky stredoškolskej fyzike. Pozrieme sa na kmity a vlny.
8h 17m 2s
25 kapitol
level/1
Zobraziť kurz

Matematika pre stredné školy V. - Analytická geometria

Zvládni prípravu na maturitu z matematiky. Pozrieme sa na analytickú geometriu.
14h 4m 57s
42 kapitol
level/1
Zobraziť kurz

Matematika - príprava na VŠ I. - Infinitezimálny počet

Zvládni prípravu na prijímačky na vysokú školu z matematiky vďaka tomuto kurzu.
3h 7m 32s
16 kapitol
level/1
Zobraziť kurz

Matematika - príprava na VŠ V. - Komplexné čísla

Zvládni prípravu na prijímačky na vysokú školu z matematiky.
2h 41m 54s
8 kapitol
level/1
Zobraziť kurz

Matematika - príprava na VŠ III. - Priebeh funkcie

Zvládni prípravu na prijímačky na vysokú školu z matematiky.
2h 29m 12s
7 kapitol
level/1
Zobraziť kurz