Matematika pre stredné školy V. - Analytická geometria

14h 4min
Čas
42
Kapitol
Pre študentov
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu

V nasledujúcich videách ti pomôžeme zvládnuť prípravu na maturitu z matematiky. V tomto kurze sa budeme zaoberať analytickou geometriou. Cez definíciu vektora, jeho dĺžky a skalárny/vektorový súčin až po priamky a roviny. Následne sa pozrieme na vzájomné polohy bodov, priamok a rovín v rôznych kombináciách. Kapitolu uzavrieme detailným priblížením kužeľosečiek – Kružnica, elipsa, parabola a hyperbola. 

Čo sa naučíš

  • vektory,
  • priamky,
  • roviny,
  • kužeľosečky,
  • ďalšie.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o matematike pre stredné školy,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol

Matematika pre SŠ - Analytická geometria
1.1. Vektory - definícia
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.2. Vektory - dĺžka vektora
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.3. Vektory - násobenie vektora reálnym číslom a súčet vektorov
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.4. Vektory - lineárna závislosť a nezávislosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.5. Vektory - lineárna závislosť a nezávislosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.6. Vektory - skalárny súčin
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.7. Vektory - skalárny súčin a uhol medzi vektormi
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.8. Vektory - vektorový súčin a normálový vektor v 3D
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.9. Vektory - vektorový súčin
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.10. Vektory - normálový vektor v 2D
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1. Priamky - úvod a typy rovníc - parametrická rovnica a všeobecná rovnica
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1.1. Priamky - úvod a typy rovníc - parametrická rovnica a všeobecná rovnica = 2.1
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.2. Priamky - typy rovníc - smernicová rovnica a ťažisko
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.2.1. Priamky - typy rovníc - smernicová rovnica a ťažisko = 2.2
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1. Vektory a priamky - riešené príklady - vektory
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1.1. Vektory a priamky - riešené príklady - vektory = 3.1
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.2. Vektory a priamky - riešené príklady - vektory a priamky
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.2.1. Vektory a priamky - riešené príklady - vektory a priamky = 3.2
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1. Roviny - úvod a typy rovníc
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.2. Roviny - riešené príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.3. Roviny - riešené príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1. Vzájomná poloha priamok a rovín - úvod a riešené príklady - bod & priamka
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.2. Vzájomná poloha priamok a rovín - riešené príklady - bod & priamka, bod & rovina a dve priamky
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.3. Vzájomná poloha priamok a rovín - riešené príklady - dve priamky
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.4. Vzájomná poloha priamok a rovín - riešené príklady - priamka & rovina
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.5. Vzájomná poloha priamok a rovín - riešené príklady - priamka & rovina
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.6. Vzájomná poloha priamok a rovín - riešené príklady - dve roviny
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.7. Vzájomná poloha priamok a rovín - riešené príklady - tri roviny
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.8. Vzájomná poloha priamok a rovín - riešené príklady - dve priamky
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.9. Vzájomná poloha priamok a rovín - riešené príklady - bod & rovina a rovnobežník
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.10. Vzájomná poloha priamok a rovín - riešené príklady - trojuholník
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1. Kužeľosečky - definícia a typy kužeľosečiek
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.2. Kužeľosečky - kružnica
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.3. Kužeľosečky - elipsa
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.4. Kužeľosečky - parabola a hyperbola
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.5. Kužeľosečky - riešené príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.6. Kužeľosečky - riešené príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.7. Kužeľosečky - riešené príklady - priamka & kružnica a trojuholník & kružnica
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.8. Kužeľosečky - riešené príklady - 2 body & priamka & kružnica a 3 body & elipsa
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.9. Kužeľosečky - riešené príklady - kružnica & dotyčnice
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.10. Kužeľosečky - riešené príklady - 3 body & parabola
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.11. Kužeľosečky - riešené príklady - 2 kružnice
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Matematika pre stredné školy V. - Analytická geometria

Michal U.

Pozri aj tieto kurzy

15 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Akcia! Získaj predplatné za 39€ na mesiac

Získaj prístup do najväčšej ponuky online kurzov na trhu, teraz v super akcii.