Python pre stredoškolákov I.: základy programovania

4h 42min
Čas
28
Kapitol
Pre študentov
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Python pre stredoškolákov I.

Si stredoškolák a chceš sa naučiť programovať a spoznať programovací jazyk Python? Tento online kurz ti ukáže, ako na to. Nepotrebuješ žiadne znalosti, všetko si ukážeme od základov. Kurz je vhodný pre každého, kto s programovaním ešte len začína. Získaš základnú predstavu, o čom vlastne programovanie je a spoznáš základné pojmy.

Kurz je súčasťou sady kurzov na úrovni pre stredné školy. V tomto úvodnom kurze začneme so základným typmi údajov. Budeme programovať vo verzii Python 3. Použijeme interaktívny režim Shell, ktorý očakáva základné textové príkazy. Každý príkaz vyhodnotí a vypíše prípadnú reakciu. Potom prejdeme do editora kódu, kde budeme postupne preberať základné koncepty ako: príkazy print a input, podmienky if, cykly while alebo for a modul pre náhodu random.

Nové témy sa snažím prezentovať formou objavovania poznatkov. Postupujeme pomaličky s množstvom príkladov. 

Programovací jazyk Python

 • je univerzálny a všestranný programovací jazyk
 • podporuje objektovo orientované, štruktúrované aj funkcionálne programovanie
 • je dynamický typový jazyk, netreba deklarovať premenné, stačí priradiť hodnotu
 • je moderný, jeho popularita stále rastie, má veľkú komunitu
 • je vyvíjaný ako open source, dá sa jednoducho rozširovať, existuje preňho veľa hotových modulov
 • má jednoduché vizuálne rozmiestnenie. Jeho kód je intuitívny, stručný a ľahko čitateľný
 • je vhodný pre začiatočníkov ako prvý jazyk
 • v roku 1989 ho vytvoril Guido van Rossum. Používa logo hada, ale pôvodne je pomenovaný podľa britskej satirickej komediálnej skupiny Monty Python

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o Python programovaní pre stredoškolákov,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Python pre stredoškolákov I.: základy programovania je možné

Zoznam kapitol

Pokyny
Kde programovať?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Klávesnica
Dostupné len po zakúpení prístupu
Interaktívny režim: Shell
1 Celé čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
2 Desatinné čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
3 Znakové reťazce
Dostupné len po zakúpení prístupu
4 Úvod do premenných
Dostupné len po zakúpení prístupu
Doplnok: Premenné vo vzorcoch
Dostupné len po zakúpení prístupu
5 Premenná string
Dostupné len po zakúpení prístupu
6 Premenné zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
7 Zmena typu premennej
Dostupné len po zakúpení prístupu
Editor kódu
8 Príkaz print
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad: Výpis vzorcov obdĺžnika
Dostupné len po zakúpení prístupu
9 Príkaz input
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Geometrické vzorce
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Pravda - nepravda (True - False)
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Jednoduché podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Vetvenie podmienok
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad: FB kvíz
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad: Kalkulačka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad: Test z angličtiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Cyklus while
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad: Zadaj správne číslo
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad: Spočítaj čísla od-do
Dostupné len po zakúpení prístupu
Doplnok: Deliteľnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Doplnok: Zastav nekonečný cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Náhodné čísla (random)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad: Tipujem číslo deliteľné 5
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príklad: Myslím si číslo
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Python pre stredoškolákov I.: základy programovania

Prehľadne a jednoducho spravený kurz pre toho, kto sa s Pythonom ešte nestretol. Preberajú sa úplne základy, takže je vhodný pre toho, kto programuje minimálne alebo ešte vôbec nezačal.

Peter P.

Python pre stredoškolákov I.: základy programovania

Kurz sa mi páči nakoľko ideš postupne a pomaly, čo je vynikajúce pre začiatočníka, ktorý nikdy Python ani nevidel. Teším sa na ďalšie videá a pokračovanie kurzu.

Mgr. S.

Pozri aj tieto kurzy

Ľuboš Jaroš Ľuboš Jaroš
Programovanie pre deti