Chémia pre stredné školy

1d 2h
Čas
76
Kapitol
Pre študentov
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu


V nasledujúcich videách vám pomôžeme zvládnuť prípravu na maturitu zo stredoškolskej chémie. Začneme krátkym úvodom do chémie a rozdelením pomôcok používaných v chémii. Následne si prejdeme základné chemické vzorce, ako napríklad hmotnostný zlomok. Pokračovať budeme názvoslovím a chemickými väzbami. Taktiež si prejdeme celú periodickú tabuľku prvkov a nevynecháme ani lipidy, sacharidy a bielkoviny.

Tento kurz slúži aj ako príprava na maturitu zo stredoškolskej chémie. Kurz chémie je vhodný pre študentov gymnázií a stredných škôl, ale aj pre budúcich chemikov a každého, kto si chce prehĺbiť alebo zopakovať svoje vedomosti zo stredoškolskej chémie.

Čo sa naučíš
 • základy chémie,
 • sústavy látok, roztoky,
 • periodická tabuľka prvkov,
 • chemické väzby a typy chemických väzieb,
 • základné výpočty v chémii,
 • alkány, alkény, alkíny,
 • lipidy, sacharidy, bielkoviny,
 • ďalšie témy.

Čo všetko dostaneš
 • videotutoriály o chémii,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu Chémia pre stredné školy,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Chémia pre stredné školy je možné

Zoznam kapitol

Sekcia 1
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
3. Základné laboratórne operácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 2
4. Sústavy látok
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Oddeľovanie zložiek zmesí
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Roztoky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
8. Koncentrácia látkoveho množstva
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 3
9. Atóm
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.1.Atóm II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 4
10. Periodická tabuľka prvkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 5
11. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.1 Základy názvoslovia anorganických zlúčenín II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Názvoslovie oxidov, hydroxidov, peroxidov
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Názvoslovie kyselín
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. Názvoslovie solí a hydrogensolí
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Názvoslovie koordinačných zlúčenín
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 6
16. Chemická väzba I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
16.1 Chemická väzba II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
16.2 Štruktúra a vlastnosti látok
Dostupné len po zakúpení prístupu
17. Typy chemických väzieb I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
18. Typy chemických väzieb II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 7
19. Základné výpočty v chémii
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 8
20. Chemické reakcie, chemické schémy, chemické rovnice, stechiometrické koeficienty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 9
21. Termochémia
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.1 Termochémia II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
22. Chemická kinetika
Dostupné len po zakúpení prístupu
23. Chemická rovnováha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 10
24. Protolytické reakcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
25. Autoprotolýza vody a hydrolýza solí
Dostupné len po zakúpení prístupu
26. Redoxné reakcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
27. Výpočet stechiometrických koeficientov pri redoxných reakciách
Dostupné len po zakúpení prístupu
28. Elektrolýza a elektrochemický článok
Dostupné len po zakúpení prístupu
29. Zrážacie reakcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 11
30. Vodík
Dostupné len po zakúpení prístupu
31. Prvky I. A skupiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
32. Prvky II. A skupiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
33. Prvky III. A skupiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
34. Prvky IV. A skupiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
35. Prvky V. A skupiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
36. Prvky VI. A skupiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
37. Prvky VII. A skupiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
38. Prvky VIII. A skupiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
39. Prechodné prvky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 12
40. Organické zlúčeniny
Dostupné len po zakúpení prístupu
41. Izoméria organických zlúčenín
Dostupné len po zakúpení prístupu
42. Vzorce organických zlúčenín
Dostupné len po zakúpení prístupu
43. Reakcie v organickej chémii
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 13
44. Alkány
Dostupné len po zakúpení prístupu
45. Alkény
Dostupné len po zakúpení prístupu
46. Alkíny
Dostupné len po zakúpení prístupu
47.1 Arény I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
47.2 Arény II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
48. Heterocyklické zlúčeniny
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 14
49. Halogénderiváty
Dostupné len po zakúpení prístupu
50. Hydroxyderiváty
Dostupné len po zakúpení prístupu
51. Étery
Dostupné len po zakúpení prístupu
52.1 Aldehydy a ketóny I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
52.2 Aldehydy a ketóny II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
53.1 Dusíkaté deriváty I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
53.2 Dusíkaté deriváty II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
54. Funkčné deriváty karboxylových kyselín
Dostupné len po zakúpení prístupu
55.1 Karboxylové kyseliny
Dostupné len po zakúpení prístupu
55.2 Substitučné deriváty karboxylových kyselín
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 15
56.Lipidy I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
56.1 Lipidy II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 16
57.1 Sacharidy I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
57.2 Sacharidy II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
57.3 Sacharidy III.
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 17
58.1 Bielkoviny I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
58.2 Bielkoviny II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
58.3 Bielkoviny III.
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 18
59. Enzýmy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 19
60. Nukleové kyseliny
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sekcia 20
61. Vitamíny
Dostupné len po zakúpení prístupu
62. Kvalita života a zdravie
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

15 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál