Biológia pre stredné školy

11h 16min
Čas
73
Kapitol
Pre študentov
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Biológia pre stredné školy

V nasledujúcich videách vám pomôžeme zvládnuť prípravu na maturitu zo stredoškolskej biológie. Začneme krátkym úvodom o bunke a postupne prejdeme na genetiku. Podrobne si prejdeme biológiu rastlín, húb a lišajníkov. Nevynecháme ani tému ekológie a následne prejdeme na biológiu živočíchov. Cez jednobunkovce, mäkkýše, hmyz, až po cicavce.  Podrobnejšie sa pozrieme na biológiu človeka. Svalová, tráviaca, dýchacia, vylučovacia a mnohé iné sústavy nám už nebudú robiť problémy.

Kurz je vhodný ako príprava na maturitu z biológie alebo prijímacie skúšky na medicínu či lekárske fakulty.

Kurz pozostáva z týchto hlavných častí:
- biológia bunky,
- genetika,
- nebunkové a prokaryotické organizmy,
- biológia rastlín,
- systém a fylogenéza rastlín,
- huby a lišajníky,
- ekológia,
- systém živočíchov,
- živočíchy a človek.
Online kurz Biológia pre stredné školy je možné

Zoznam kapitol

Bunka
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
2. Štruktúra bunky
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Príjem a výdaj látok bunkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Rozmnožovanie bunky, bunkový cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
Genetika
5. Základné genetické pojmy
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Molekulové základy dedičnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Genetika prokaryotických a eukaryotických organizmov
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Mendelove zákony dedičnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Dedičnosť a pohlavie
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Mutácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Genetika populácií
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.1 Genetika populácií - príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.2 Genetika populácií - príklady II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Genetika človeka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Nebunkové a prokaryotické organizmy
14. Nebunkové organizmy - vírusy
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Prokaryotické organizmy - baktérie, archeóny
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biológia rastlín
16. Botanika - Nižšie rastliny
Dostupné len po zakúpení prístupu
17. Botanika, pletivá a koreň
Dostupné len po zakúpení prístupu
18. Stonka, list, kvet
Dostupné len po zakúpení prístupu
19. Význam vody pre rastlinu
Dostupné len po zakúpení prístupu
20. Výživa rastlín
Dostupné len po zakúpení prístupu
21. Dýchanie rastlín
Dostupné len po zakúpení prístupu
22. Fotosyntéza
Dostupné len po zakúpení prístupu
23. Minerálna výživa
Dostupné len po zakúpení prístupu
24. Rast a vývin rastlín
Dostupné len po zakúpení prístupu
25. Rozmnožovanie rastlín
Dostupné len po zakúpení prístupu
Systém a fylogenéza rastlín
26. Nižšie rastliny
Dostupné len po zakúpení prístupu
27. Vyššie rastliny
Dostupné len po zakúpení prístupu
28. Vyššie rastliny II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
29. Vyššie rastliny III.
Dostupné len po zakúpení prístupu
Huby a lišajníky
30. Huby
Dostupné len po zakúpení prístupu
31. Systém húb
Dostupné len po zakúpení prístupu
32. Symbióza húb
Dostupné len po zakúpení prístupu
33. Lišajníky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ekológia
34. Základné ekologické pojmy
Dostupné len po zakúpení prístupu
35. Organizmy a prostredie
Dostupné len po zakúpení prístupu
36. Podmienky prostredia
Dostupné len po zakúpení prístupu
37. Spoločenstvá, ekosystém, biosféra
Dostupné len po zakúpení prístupu
Systém živočíchov
38. Jednobunkovce
Dostupné len po zakúpení prístupu
39. Mnohobunkovce - Dvojlístkovce
Dostupné len po zakúpení prístupu
40. Mnohobunkovce - Trojlístkovce
Dostupné len po zakúpení prístupu
41. Mäkkýše a obrúčkavce
Dostupné len po zakúpení prístupu
42. Článkonožce
Dostupné len po zakúpení prístupu
43. Hmyz
Dostupné len po zakúpení prístupu
44. Ostnatokožce a chordáty
Dostupné len po zakúpení prístupu
45. Drsnokožce, ryby
Dostupné len po zakúpení prístupu
46. Obojživelníky a plazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
47. Vtáky a cicavce
Dostupné len po zakúpení prístupu
48. Vrodené a získané správanie živočíchov
Dostupné len po zakúpení prístupu
49. Tkanivá
Dostupné len po zakúpení prístupu
Živočíchy a človek
51. Tráviaca sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
52. Metabolizmus živín a zloženie potravy
Dostupné len po zakúpení prístupu
53. Dýchacia sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
54. Telové tekutiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
55. Obehová sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
56. Imunitný systém
Dostupné len po zakúpení prístupu
57. Vylučovacia sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
58. Nervová sústava I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
59. Nervová sústava II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
60. Vznik a šírenie nervového vzruchu
Dostupné len po zakúpení prístupu
61. Hormonálna sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
62. Termoregulácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
63. Zmyslová sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
64. Rozmnožovacia sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
65. Reprodukčný cyklus ženy
Dostupné len po zakúpení prístupu
66. Ontogenetický vývin jedinca
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biológia - Oporná sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biológia - Krycia sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biológia - Oporná sústava - kosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biológia - Svalová kontrakcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biológia - Svaly človeka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biológia - Tráviaca sústava
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

15 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Akcia! Získaj predplatné za 39€ na mesiac

Získaj prístup do najväčšej ponuky online kurzov na trhu, teraz v super akcii.