Fyzika pre stredné školy IV. - Kmity a vlny

8h 17min
Čas
25
Kapitol
Pre študentov
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu

Vitajte v kurze Fyzika pre stredné školy IV. – Kmity a vlny, ktorý je súčasťou súboru šiestich kurzov Fyzika pre stredné školy
Fyzika má na strednej škole povesť ťažkého predmetu. Nečudo, veď na správne zvládnutie fyziky musí študent pracovať na rozvoji mnohých schopností, zahŕňajúcich vytváranie a aplikáciu matematických alebo počítačových modelov pri opise a predpovedaní javov okolitého sveta.  
Hlavným cieľom autora súboru kurzov Fyzika pre stredné školy je vytvoriť pre študentov také podmienky, v ktorých dokážu nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia na základe čo najmenšieho počtu fyzikálnych zákonov správne vysvetľovať a predpovedať čo najväčšie množstvo fyzikálnych javov. 
Úspešné zvládnutie fyziky je pritom kľúčom, ktorý otvára stredoškolákovi cestu k štúdiu mnohých učebných odborov, ktoré by boli inak preň nedostupné. Želáme vám pri jej štúdiu veľa zábavy. 
Súbor kurzov Fyzika pre stredné školy je vhodný pre žiakov, ktorí si chcú doplniť stredoškolské učivo fyziky a porozumieť mu viac do hĺbky.

Čo sa naučíte

 • Čo je kmitavý pohyb a kde všade sa s ním stretneme?  
 • V ktorých polohách má oscilátor najväčšiu rýchlosť?  
 • V ktorých polohách má najväčšie zrýchlenie?  
 • Ako súvisí pohyb harmonického oscilátora a rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici?  
 • V čom sa môžu líšiť kmity dvoch oscilátorov?  
 • Ako možno jednoducho graficky znázorniť kmitanie?  
 • Ako sa pohybuje závažie, ktoré naraz vykonáva dve kmitania? 
 • Ako možno predpovedať periódu pružinového oscilátora a kyvadla?  
 • Závisí perióda kyvadla od hmotnosti zaveseného závažia?  
 • Ako sa mení energia mechanického oscilátora počas kmitania?  
 • Aký je rozdiel medzi netlmeným a tlmeným kmitaním?  
 • Čo je to rezonancia?  
 • Je možné spevom rozbiť sklený pohár?  
 • Je možné pochodovaním zvaliť most? 
 • Čo sa stane ak máme veľa rovnakých oscilátorov na priamke a je medzi nimi väzba?  
 • Aké vlastnosti má mechanická vlna a aký je rozdiel medzi priečnou a pozdĺžnou vlnou?  
 • Ako to dopadne ak sa na priamke stretnú dve vlny ktoré sa šíria rovnakým smerom?  
 • Opačným smerom?  
 • Dokážete predpovedať s akými frekvenciami sa môže chvieť napnutá struna? 
 • Ako sa šíria vlny po hladine vody?  
 • Budú mať vlny, ktoré vzniknú ak do vody hodíme kocku, štvorcový tvar?  
 • Čo je to vlnoplocha a lúč?  
 • Dokážeme z terajšieho tvaru vlnoplochy predpovedať, ako bude vyzerať o chvíľu neskôr?  
 • Ako sa vlnenie odráža a lomí na rozhraní dvoch prostredí?  
 • Musí sa vlna šíriť vždy len rovno?  
 • Ako možno opísať zvuk? Aké má vlastnosti?  
 • Ako ovplyvní náš pohyb voči zdroju zvuku to, s akou frekvenciou ho budeme počuť?  
 • Ako možno pomocou ultrazvuku vidieť ešte nenarodené bábätká? 

Čo všetko dostanete

 • videá výkladov učiva, 
 • interaktívne simulácie a tabuľky, 
 • spracované tlačiteľné cornellské poznámky k výkladom učiva, 
 • tlačiteľné sady úloh na aplikáciu učiva s komentovaným písomným riešením úloh, 
 • moderované diskusné fórum, 
 • certifikát o absolvovaní kurzu, 
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom. 
Online kurz Fyzika pre stredné školy IV. - Kmity a vlny je možné

Zoznam kapitol

F3M1 Kinematika kmitavého pohybu
Dostupné v ukážke kurzu
F3M1-01 Kmitavý pohyb
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M1-02 Kinematika kmitavého pohybu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M1-03 Rýchlosť a zrýchlenie kmitavého pohybu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M1-04 Fáza kmitavého pohybu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M1-05 Fázorový diagram
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M1-06 Zložené kmitanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M2 Dynamika kmitavého pohybu
F3M2-01 Dynamika kmitavého pohybu
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M2-02 Premeny energie v mechanickom oscilátore
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M2-03 LC - Objavenie vzťahu pre periódu matematického kyvadla
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M2-04 Netlmené kmitanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M3 Mechanické vlnenie na priamke
F3M3-01 Postupné mechanické vlnenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M3-02 Rovnica postupnej vlny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M3-03 Interferencia vlnenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M3-04 Odraz vlnenia v rade bodov
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M3-05 Stojaté vlnenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M3-06 Chvenie mechanických sústav
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M4 Vlnenie v izotropnom prostredí
F3M4-01a Vlnenie v izotropnom prostredí
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M4-01b Huygensov princíp
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M4-02 Odraz a lom vlnenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M4-03 Ohyb vlnenia. Tieň
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M4-04 Zvuk a jeho vlastnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M4-05a Hlasitosť a intenzita zvuku
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M4-05b Rýchlosť zvuku
Dostupné len po zakúpení prístupu
F3M4-06 Dopplerov jav
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

6 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.