Fyzika pre stredné školy I. - Úvod do fyziky

5h 47min
Čas
20
Kapitol
Pre študentov
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu Fyzika pre stredné školy

Vitajte v online kurze Fyzika pre stredné školy I. - Úvod do fyziky, ktorý je súčasťou súboru šiestich kurzov Fyzika pre stredné školy
Fyzika má na strednej škole povesť ťažkého predmetu. Nečudo, veď na správne zvládnutie fyziky musí študent pracovať na rozvoji mnohých schopností, zahŕňajúcich vytváranie a aplikáciu matematických alebo počítačových modelov pri opise a predpovedaní javov okolitého sveta.  
Hlavným cieľom autora súboru online kurzov stredoškolskej fyziky je vytvoriť pre študentov také podmienky, v ktorých dokážu nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia na základe čo najmenšieho počtu fyzikálnych zákonov správne vysvetľovať a predpovedať čo najväčšie množstvo fyzikálnych javov. 
Úspešné zvládnutie stredoškolskej fyziky je pritom kľúčom, ktorý otvára stredoškolákovi cestu k štúdiu mnohých učebných odborov, ktoré by boli inak preň nedostupné. Želáme vám pri jej štúdiu veľa zábavy. Súbor online kurzov Fyzika pre stredné školy je vhodný pre žiakov, ktorí si chcú doplniť stredoškolské učivo fyziky a porozumieť mu viac do hĺbky. 

Čo sa naučíte

 • Čím sa zaoberá fyzika?  
 • Ako meriame fyzikálne veličiny?  
 • Aké jednotky používame?  
 • Dokážeme vytvárať aj nové jednotky?  
 • Ako premieňať jednotky?  
 • Ako to, že žiadne fyzikálne meranie nie je úplne presné?  
 • Ako možno porovnávať presnosť rôznych meraní?  
 • Ako vyjadriť neistotu meraní?  
 • Ako pracovať s neurčitými hodnotami fyzikálnych veličín vo výpočtoch? 
 • Ako určíme polohu kameňa v priestore? Čo k tomu potrebujeme?  
 • Ako zaznamenáme pohyb kameňa?  
 • Aké pohyby poznáme?  
 • Podľa čoho ich môžeme rozdeľovať na druhy?  
 • Na čo sú dobré vektory a ako sa s nimi pracuje? 

Čo všetko dostanete

 • videá výkladov učiva stredoškolskej fyziky, 
 • spracované tlačiteľné cornellské poznámky k výkladom učiva, 
 • tlačiteľné sady úloh na aplikáciu učiva s komentovaným písomným riešením úloh, 
 • moderované diskusné fórum, 
 • certifikát o absolvovaní kurzu Fyzika pre stredné školy, 
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom. 
Online kurz Fyzika pre stredné školy I. - Úvod do fyziky je možné

Zoznam kapitol

F1M1 Úvod do fyziky
Intro do kurzu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
F1M1-02 Fyzikálne veličiny a ich jednotky
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M1-03 Medzinárodná sústava jednotiek
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M1-04 Vedecký zápis čísel
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M1-05 Premeny jednotiek
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M2 Neistoty merania
F1M2-01 Chyby merania
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M2-02 Bezprostredné meranie fyzikálnej veličiny
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M2-03 Ako porovnať presnosť dvoch meraní
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M2-04 Určovanie veličín výpočtom z veličinovej rovnice - 1.časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M2-05 Určovanie veličín výpočtom z veličinovej rovnice - 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M2-06 Meranie dĺžky telesa posuvným meradlom
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M2-07 LC - Určovanie hmotnosti broku a hrúbky listu v knihe
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M2-08 Výpočet objemu valčeka a jeho neistoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M3 Pohyb a vektory
F1M3-01 Mechanický pohyb
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M3-02 Druhy pohybov. Trajektória
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M3-03 Kinematický opis pohybu. Posunutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M3-04 Skladanie posunutí - 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M3-04 Skladanie posunutí - 2. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
F1M3-05 Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Fyzika pre stredné školy I. - Úvod do fyziky

Samuel P.

Pozri aj tieto kurzy

6 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál