Alebo objednať len tento kurz za 39,00 €

Fyzika pre stredné školy I. - Úvod do fyziky

5h 47m 11s
Čas
20
Kapitol
18
Študentov
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Fyzika pre stredné školy

Vitajte v online kurze Fyzika pre stredné školy I. - Úvod do fyziky, ktorý je súčasťou súboru šiestich kurzov Fyzika pre stredné školy
Fyzika má na strednej škole povesť ťažkého predmetu. Nečudo, veď na správne zvládnutie fyziky musí študent pracovať na rozvoji mnohých schopností, zahŕňajúcich vytváranie a aplikáciu matematických alebo počítačových modelov pri opise a predpovedaní javov okolitého sveta.  
Hlavným cieľom autora súboru online kurzov stredoškolskej fyziky je vytvoriť pre študentov také podmienky, v ktorých dokážu nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia na základe čo najmenšieho počtu fyzikálnych zákonov správne vysvetľovať a predpovedať čo najväčšie množstvo fyzikálnych javov. 
Úspešné zvládnutie stredoškolskej fyziky je pritom kľúčom, ktorý otvára stredoškolákovi cestu k štúdiu mnohých učebných odborov, ktoré by boli inak preň nedostupné. Želáme vám pri jej štúdiu veľa zábavy. Súbor online kurzov Fyzika pre stredné školy je vhodný pre žiakov, ktorí si chcú doplniť stredoškolské učivo fyziky a porozumieť mu viac do hĺbky. 

Čo sa naučíte

 • Čím sa zaoberá fyzika?  
 • Ako meriame fyzikálne veličiny?  
 • Aké jednotky používame?  
 • Dokážeme vytvárať aj nové jednotky?  
 • Ako premieňať jednotky?  
 • Ako to, že žiadne fyzikálne meranie nie je úplne presné?  
 • Ako možno porovnávať presnosť rôznych meraní?  
 • Ako vyjadriť neistotu meraní?  
 • Ako pracovať s neurčitými hodnotami fyzikálnych veličín vo výpočtoch? 
 • Ako určíme polohu kameňa v priestore? Čo k tomu potrebujeme?  
 • Ako zaznamenáme pohyb kameňa?  
 • Aké pohyby poznáme?  
 • Podľa čoho ich môžeme rozdeľovať na druhy?  
 • Na čo sú dobré vektory a ako sa s nimi pracuje? 

Čo všetko dostanete

 • videá výkladov učiva stredoškolskej fyziky, 
 • spracované tlačiteľné cornellské poznámky k výkladom učiva, 
 • tlačiteľné sady úloh na aplikáciu učiva s komentovaným písomným riešením úloh, 
 • moderované diskusné fórum, 
 • certifikát o absolvovaní kurzu Fyzika pre stredné školy, 
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom. 
Online kurz Fyzika pre stredné školy I. - Úvod do fyziky je možné

Zoznam kapitol

F1M1 Úvod do fyziky
Intro do kurzu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M1-01 Obsah a metódy fyziky
Dostupné v ukázce kurzu
F1M1-02 Fyzikálne veličiny a ich jednotky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M1-03 Medzinárodná sústava jednotiek
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M1-04 Vedecký zápis čísel
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M1-05 Premeny jednotiek
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M2 Neistoty merania
F1M2-01 Chyby merania
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M2-02 Bezprostredné meranie fyzikálnej veličiny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M2-03 Ako porovnať presnosť dvoch meraní
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M2-04 Určovanie veličín výpočtom z veličinovej rovnice - 1.časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M2-05 Určovanie veličín výpočtom z veličinovej rovnice - 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M2-06 Meranie dĺžky telesa posuvným meradlom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M2-07 LC - Určovanie hmotnosti broku a hrúbky listu v knihe
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M2-08 Výpočet objemu valčeka a jeho neistoty
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M3 Pohyb a vektory
F1M3-01 Mechanický pohyb
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M3-02 Druhy pohybov. Trajektória
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M3-03 Kinematický opis pohybu. Posunutie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M3-04 Skladanie posunutí - 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M3-04 Skladanie posunutí - 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F1M3-05 Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Pozri aj tieto kurzy