Literatúra pre stredné školy

5h 10min
Čas
43
Kapitol
Pre študentov
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu

V nasledujúcich videách Vám pomôžem zvládnuť prípravu na maturitu zo stredoškolskej literatúry. Začneme krátkym úvodom do literatúry a postupne si preberieme všetky literárne smery a obdobia počnúc antikou až po literatúru po roku 1945, svoju pozornosť upriamime aj na rozbor kľúčových diel. Teším sa na stretnutie s Vami pri každej téme.

Čo sa naučíš

  • významné literárne diela od antiky až po literatúru po roku 1945,
  • príprava na maturitnú skúšku z literatúry,
  • prehľad literárnych období.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály z literatúry,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Literatúra pre stredné školy je možné

Zoznam kapitol

Úvod do literatúry
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Antika
2. Staroveká a antická literatúra
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Sofokles - Antigona
Dostupné len po zakúpení prístupu
Stredovek
4. Stredoveká literatúra
Dostupné len po zakúpení prístupu
Humanizmus a renesancia
5. Humanizmus a renesancia
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Renesančné diela – Sonety pre Lauru, Rómeo a Júlia, Hamlet
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Porovnanie renesancia - stredovek
Dostupné len po zakúpení prístupu
Barok
8. Barok
Dostupné len po zakúpení prístupu
Klasicizmus
9. Svetový klasicizmus
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Moliere - Lakomec
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Slovenská klasicistická a preromantická literatúra – Ján Hollý, Ján Kollár
Dostupné len po zakúpení prístupu
Romantizmus
12. Sylabický veršový systém
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Slovenský romantizmus
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. Smrť Jánošíkova a Mor ho!
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Andrej Sládkovič: Marína a Detvan
Dostupné len po zakúpení prístupu
16. Svetová romantická literatura
Dostupné len po zakúpení prístupu
17. Chrám Matky Božej v Paríži
Dostupné len po zakúpení prístupu
18. Utrpenie mladého Werthera
Dostupné len po zakúpení prístupu
Matičné obdobie
19. Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Dostupné len po zakúpení prístupu
Realizmus
20. Slovenský realizmus
Dostupné len po zakúpení prístupu
21. Pavol Országh Hviezdoslav
Dostupné len po zakúpení prístupu
22. Diela slovenského realizmu – Maco Mlieč, Ťapákovci, Keď báčik z Chochoľova umrie
Dostupné len po zakúpení prístupu
23. Jozef Gregor Tajovský: Statky-zmätky a Ženský zákon
Dostupné len po zakúpení prístupu
24. Svetový realizmus
Dostupné len po zakúpení prístupu
25. Diela svetového realizmu – Zločin a trest, Otec Goriot
Dostupné len po zakúpení prístupu
Moderna
26. Ivan Krasko
Dostupné len po zakúpení prístupu
27. Svetová literárna moderna – Baudelaire, Verlaine, Rimbald
Dostupné len po zakúpení prístupu
28. Franz Kafka Premena
Dostupné len po zakúpení prístupu
Medzivojnová literatúra
29. Medzivojnová literatúra – Peter a Lucia
Dostupné len po zakúpení prístupu
30. Na západe nič nové
Dostupné len po zakúpení prístupu
31. Ján Smrek a Emil Boleslav Lukáč
Dostupné len po zakúpení prístupu
32. Jozef Mak
Dostupné len po zakúpení prístupu
33. Milo Urban - Živý bič
Dostupné len po zakúpení prístupu
34. Slovenská medzivojnová dráma – Matka, Bačova žena
Dostupné len po zakúpení prístupu
Naturizmus / Lyrizovaná próza
35. Drak sa vracia
Dostupné len po zakúpení prístupu
36. Tri gaštanové kone, Nevesta hôľ
Dostupné len po zakúpení prístupu
Moderná katolícka poézia
37. Slovenská katolícka moderna
Dostupné len po zakúpení prístupu
Literatúra po 1945
38. Kto chytá v žite
Dostupné len po zakúpení prístupu
39. Alfonz Bednár - Kolíska
Dostupné len po zakúpení prístupu
40. Slovenská poézia po roku 1945 – Mihálik, Rúfus, Válek, Kostra
Dostupné len po zakúpení prístupu
41. Kým kohút nezaspieva
Dostupné len po zakúpení prístupu
42. Čakanie na Godota, Absurdná dráma
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Literatúra pre stredné školy

Drobček D.

Pozri aj tieto kurzy

15 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál