No-Code

No-code je prístup k tvorbe softvéru, aplikácií a webových stránok, pri ktorom nie je potrebné programovať. Nauč sa využívať no-code platformy a vytvárať sofistikované aplikácie a riešenia.