HR

Ovládni taktiky a stratégie pre profesionálny HR manažment a efektívne riadenie ľudských zdrojov. Nauč sa náboru, manažmentu tímu a vytváraniu pozitívnej pracovnej kultúry.