Slovenský jazyk a gramatika pre stredné školy

10h 6min
Čas
50
Kapitol
Pre študentov
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu Slovenský jazyk a gramatika

V nasledujúcich videách Vám povieme čo najviac o jazyku, gramatike, slohu a jazykovej kultúre. O všetkých témach ste už mnoho počuli, ale poskytnem Vám celistvý a podrobný prehľad o daných témach. Začneme jazykovedou, takže si povieme čo je to jazyk, aké má funkcie, ako sa delí a podobne. Postupne prejdeme všetkými rovinami jazyka, pravopisom, až sa dostaneme k slohu, teda slohovým postupom, jazykovým štýlom a zakončíme to informáciami o jazykovej kultúre, komunikácii, povieme si niečo aj k práci s informáciami a o tom, čo je učenie a ako sa správne učiť. Teším sa na stretnutie s Vami pri každej téme.

Čo sa naučíš

  • čo je to jazykoveda, dejiny jazka,
  • pravopis,
  • významová a tvarová rovina jazyka,
  • syntax jazyka,
  • sloh a slohové štýly,
  • ďalšie témy.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o slovenskom jazyku, gramatike a slohu,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Slovenský jazyk a gramatika pre stredné školy je možné

Zoznam kapitol

Jazykoveda
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
2. Jazyk vs. reč
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Funkcie jazyka
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Delenie jazyka
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Dejiny jazyka I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Dejiny jazyka II. - spisovné obdobie 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Dejiny jazyka III. - spisovné obdobie 2
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Slovanské jazyky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zvuková stránka jazyka
9. Hlásky
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Znamienka
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Priama reč
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Rozdeľovanie slov
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Fonetika a fonológia
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. Intonácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Ortografia a ortoepia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Pravopis
16. Príbuzné vybrané slová a cudzie slová
Dostupné len po zakúpení prístupu
17. Veľké a malé písmená
Dostupné len po zakúpení prístupu
18. Rytmické krátenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lexikálna rovina jazyka (významová)
19. Lexikológia
Dostupné len po zakúpení prístupu
20. Slovná zásoba
Dostupné len po zakúpení prístupu
21. Tvorenie slov
Dostupné len po zakúpení prístupu
22. Združené pomenovania a frazeologizmy
Dostupné len po zakúpení prístupu
23. Slovníky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Morfologická rovina jazyka (tvarová)
24. Gramatické kategórie
Dostupné len po zakúpení prístupu
25. Ohybné slovné druhy
Dostupné len po zakúpení prístupu
26. Neohybné slovné druhy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Syntaktická rovina jazyka (skladbová/skladobná)
27. Vetné členy a sklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
28. Veta
Dostupné len po zakúpení prístupu
29. Konštrukcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
30. Súvetia
Dostupné len po zakúpení prístupu
31. Zápor v slovenčine
Dostupné len po zakúpení prístupu
32. Slovosled a súdržnosť textu
Dostupné len po zakúpení prístupu
33. Nadvetná / textová syntax
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sloh
34. Štylistika
Dostupné len po zakúpení prístupu
35. Jazykové štýly
Dostupné len po zakúpení prístupu
36. Slohové postupy
Dostupné len po zakúpení prístupu
37. Hovorový jazykový štýl
Dostupné len po zakúpení prístupu
38. Administratívny jazykový štýl
Dostupné len po zakúpení prístupu
39. Rečnícky jazykový štýl
Dostupné len po zakúpení prístupu
40. Publicistický jazykový štýl
Dostupné len po zakúpení prístupu
41. Umelecký jazykový štýl
Dostupné len po zakúpení prístupu
42. Náučný jazykový štýl
Dostupné len po zakúpení prístupu
43. Mimojazykové prostriedky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ako sa učiť?
44. Ako sa učiť I.
Dostupné len po zakúpení prístupu
45. Ako sa učiť II.
Dostupné len po zakúpení prístupu
46. Ako sa učiť III.
Dostupné len po zakúpení prístupu
Informácia
47. Informácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Jazyková kultúra
48. Jazyková norma
Dostupné len po zakúpení prístupu
Komunikácia
49. Komunikácia
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

15 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál