Matematika pre stredné školy IV. - Pravdepodobnosť, kombinatorika a štatistika

6h 39min
Čas
21
Kapitol
Pre študentov
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu

V nasledujúcich videách ti pomôžeme zvládnuť prípravu na maturitu z matematiky. V tomto kurze sa pozrieme na pravdepodobnosť, kombinatoriku a štatistiku. Začneme postupnosťami a radmi a pokračovať budeme cez aritmetickú až po geometrickú postupnosť. Povieme si, čo je nekonečný rad a čo binomická veta. Naučíme ťa, kedy je správne použiť kombinácie, kedy variácie a čo sú permutácie. Kapitolu zakončíme štatistikou a úlohami z finančnej matematiky. 

Čo sa naučíš

  • postupnosti a rady,
  • aritmetická a geometrická postupnosť,
  • kombinatorika,
  • pravdepodobnosť,
  • štatistika a finančná matematika,
  • ďalšie.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o matematike pre stredné školy,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Matematika pre stredné školy IV. - Pravdepodobnosť, kombinatorika a štatistika je možné

Zoznam kapitol

Matematika pre SŠ - Pravdepodobnosť, kombinatorika a štatistika
1. Postupnosti a rady
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Aritmetická postupnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Geometrická postupnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1. Nekonečné rady
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.2. Binomická veta
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.3. Rovnice s faktoriálmi a kombinačné čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1. Kombinatorika
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.2. Kombinačné čísla, faktoriály
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.3. Kombinácie, variácie, permutácie - bez opakovania
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.4. Kombinácie, variácie, permutácie - s opakovaním
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1. Pravdepodobnosť - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.2. Pravdepodobnosť - riešené príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.3. Pravdepodobnosť - riešené príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.1. Štatistika - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.2. Štatistika - variabilita, rozptyl, smerodajná odchýlka
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.3. Štatistika - približné čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.4. Štatistika - približné čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.1. Finančná matematika - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.2. Finančná matematika - riešené príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.3. Finančná matematika - riešené príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.4. Finančná matematika - riešené príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy