HR stratégia

1h 4min
Čas
12
Kapitol
Iné
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
český
Jazyk kurzu

Popis online kurzu HR stratégia

Vitajte na našom pútavom a odbornom online kurze HR stratégia. Tento kurz vám otvorí dvere do sveta strategického riadenia ľudských zdrojov a umožní vám získať kľúčové poznatky pre efektívne a úspešné personálne riadenie.

Podnikanie vyžaduje, aby firmy mali jasne stanovené ciele, efektívnu pracovnú silu a zodpovedajúce postupy, ktoré umožnia dosiahnuť ich misiu. Pretože ľudské zdroje predstavujú srdce každej organizácie, je nevyhnutné mať dobre premyslenú a dobre implementovanú HR stratégiu.

Náš komplexný kurz vás prevedie základmi, ale aj pokročilými aspektami riadenia ľudských zdrojov. Začneme s prípravou HR stratégie, kde budete spoznávať kroky, ktoré sú potrebné na definovanie cieľov a hodnôt vašej organizácie, a budete sa učiť, ako prepojiť vašu zamestnaneckú politiku s celkovými cieľmi firmy.

Ďalej sa budeme venovať firemnej stratégii a spolupráci. Tento modul vás naučí, ako efektívne zapojiť všetky zainteresované strany a ako prispôsobiť vašu HR stratégiu konkrétnym potrebám a výzvam vašej organizácie.

Budeme sa venovať aj nákladom na zamestnanca a najčastejším chybám, ktoré sa vo vývoji HR stratégií často vyskytujú. Naučíte sa, ako riadiť náklady na ľudské zdroje a ako sa vyhnúť kľúčovým problémom, ktoré môžu ohroziť úspech vášho podnikania.

Následne sa zameriame na situčný manažment a zaistenie správnej komunikácie. Tieto kapitoly vám umožnia prispôsobiť vašu HR stratégiu meniacim sa podmienkam a zabezpečiť efektívne a transparentné informovanie a komunikáciu vo vašej organizácii.

Pridajte sa do kurzu a získajte cenné nástroje a poznatky pre úspešné budovanie a implementáciu HR stratégie vo vašej organizácii. Spoznajte silné stránky vašich zamestnancov, zlepšite komunikáciu a dosiahnite excelentné výsledky v riadení ľudských zdrojov!

Pre koho je kurz určený

Kurz HR stratégia je určený pre všetkých, ktorí sú zapojení do personálneho manažmentu, manažérov, oddelenie ľudských zdrojov a všetkých, ktorí chcú získať hlbší pohľad do riadenia ľudských zdrojov.

Čo všetko dostanete

  • videotutoriály o HR stratégii,
  • moderované diskusné fórum, v ktorom na Vaše otázky odpovedá autorka kurzu Dagmar Matějková,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.
Online kurz HR stratégia je možné

Zoznam kapitol

HR strategie
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Základní vymezení
Dostupné len po zakúpení prístupu
Začátek přípravy HR strategie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Firemní strategie a zodpovědnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dílčí strategie a kompetenční model
Dostupné len po zakúpení prístupu
Spolupráce a kdo strategii schválí
Dostupné len po zakúpení prístupu
Náklady na zaměstnance a inovace
Dostupné len po zakúpení prístupu
Nejčastější chyby v HR strategii
Dostupné len po zakúpení prístupu
Priority, akční a implementační plán
Dostupné len po zakúpení prístupu
Situační management
Dostupné len po zakúpení prístupu
Strategie dlouhodobá a krátkodobá
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zastřešení a zajištění komunikace
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy