Excel

Prehľadné a kvalitné videokurzy Excel pre rôzne cieľové skupiny. Od základov práce v Exceli až po expertnú úroveň. Prihláste sa ešte dnes a naučte sa pracovať s MS Excel.

Online kurzy Microsoft Excel

Excel je výkonný tabuľkový program vyvinutý spoločnosťou Microsoft, ktorý je široko používaný na spracovanie a analýzu dát, tvorbu tabuliek, grafov a diagramov. Tento nástroj je nevyhnutný pre mnoho profesií, od administratívnych pracovníkov až po finančných analytikov, a ponúka širokú škálu funkcií na zjednodušenie a automatizáciu práce s dátami.

V tejto kategórii online kurzov zameraných na MS Excel sa naučíte pracovať s týmto tabuľkovým procesorom na profesionálnej úrovni. Od úplných základov práce v Exceli až po programovanie v VBA, tvorbu grafov, tvorbu makier a tvorbu dashboardov v Exceli.

Naučíte sa aj tipy a triky ako používať klávesové skratky v Exceli alebo používať Power Query v Exceli.

Čo sa naučíte v online kurzoch Microsoft Excel


Naše online kurzy MS Excel sú navrhnuté tak, aby vám poskytli komplexné vzdelanie v používaní tohto nástroja. V rámci týchto kurzov sa naučíte:

 1. Základy Excelu – Naučíte sa pracovať s rozhraním Excelu, vytvárať a upravovať tabuľky, vkladať a formátovať dáta, a využívať základné vzorce a funkcie.
 2. Excel pre začiatočníkov – Tento kurz je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť základy Excelu vrátane tvorby jednoduchých výpočtov, grafov a základnej analýzy dát.
 3. Pokročilé funkcie a vzorce v Exceli – Získate znalosti o pokročilých vzorcoch a funkciách, ako sú IF, VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, a mnoho ďalších, ktoré vám umožnia efektívnejšie spracovávať dáta.
 4. Kontingenčné tabuľky v Exceli – Naučíte sa vytvárať a používať kontingenčné tabuľky na rýchlu a efektívnu analýzu veľkých množstiev dát, vrátane skupinovania, filtrovania a zhrňovania informácií.
 5. Vizualizácia dát v Exceli – Naučíte sa vytvárať profesionálne grafy a diagramy, ktoré vám pomôžu vizualizovať a prezentovať vaše dáta jasne a prehľadne.
 6. Automatizácia pomocou makier – Naučíte sa základy programovania v jazyku VBA (Visual Basic for Applications), ktorý vám umožní automatizovať opakujúce sa úlohy a zvýšiť vašu produktivitu.
 7. Správa a analýza dát – Získate praktické zručnosti v správe a analýze dát, vrátane importu a exportu dát, využívania pokročilých filtrov a vytvárania zložitých dátových modelov.

Pre koho sú kurzy Excel určené


Naše online kurzy MS Excel sú určené pre rôzne cieľové skupiny:

 1. Kancelárskych pracovníkov a administratívnych asistentov – Pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť svoje zručnosti v práci s Excelom na každodenné úlohy.
 2. Finančných a dátových analytikov – Pre tých, ktorí chcú získať pokročilé zručnosti v analýze a vizualizácii dát pomocou Excelu.
 3. Študentov a pedagógov – Pre tých, ktorí chcú efektívne využívať Excel v akademickom prostredí na spracovanie a analýzu dát.
 4. Podnikateľov a manažérov – Pre tých, ktorí potrebujú efektívne nástroje na správu a analýzu finančných a obchodných dát.
 5. Freelancerov a konzultantov – Pre jednotlivcov, ktorí poskytujú profesionálne služby a potrebujú pokročilé nástroje na spracovanie dát.
 6. Každého, kto sa chce naučiť pracovať s Excelom – Pre každého, kto chce získať praktické zručnosti v používaní Excelu pre osobné alebo profesionálne účely.Investujte do svojho vzdelania a osvojte si zručnosti potrebné na efektívne využívanie MS Excel. Naše online kurzy vám poskytnú praktické a teoretické vedomosti, ktoré vám umožnia maximálne využívať potenciál Excelu. Prihláste sa ešte dnes a začnite svoju cestu k majstrovstvu v MS Excel!