Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý

7h 41min
Čas
195
Kapitol
Office
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Excel pre začiatočníkov


V kurze Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý sa oboznámiš s prácou v Exceli od úplných základov. Tento online kurz však nie je určený iba úplným začiatočníkom, ale každému, kto pracuje s Excelom na pravidelnej dennej báze. Nájdeš v ňom tipy a triky od základov až po mierne pokročilú úroveň. V kurze budú vysvetlené aj funkcie SUBTOTAL, IF, AND, OR, VLOOKUP, ale aj kontingenčné tabuľky.
V tomto kurze ti bude na začiatku predstavené prostredie Excelu, následne dostaneš videá o klávesových skratkách, ktoré ti ušetria more času. Ďalšie časti sú venované formátovaniu tabuliek či buniek, filtrom, tlači, komentárom a poznámkam. Pozrieme sa na zúbok aj podmienenému formátovaniu, ukotvovaniu priečok či zabezpečovaniu dokumentov. Po grafoch a prepojeniach nasleduje veľká téma a tou sú vzorce v Exceli. Funkciám sa v kurze venujeme tiež a to konkrétne tým základným (napr. SUM, AVERAGE, MAX, MIN a pod.) a tiež logickým (IF, AND, OR), či zaokrúhľovaniu. Pokiaľ si mal problémy s vyhľadávacími funkciami VLOOKUP a HLOOKUP, tie sú v kurze vysvetlené tiež. Na záver sa pozrieme na základy kontingenčných tabuliek a dynamickému dopĺňaniu.

Čo sa naučíš
 • základy - predstavenie prostredia Excelu,
 • klávesové skratky v Exceli,
 • automatické rady,
 • základy formátovania,
 • formátovanie buniek, tabuliek, hárkov,
 • filtre v Exceli,
 • podmienené formátovanie,
 • ukotvenie priečok a zabezpečenie dokumentu,
 • vytvárať grafy,
 • funkcie v Exceli:
 • základné, 
 • zaokrúhľovanie, 
 • matematika s podmienkami, 
 • vyhľadávacie funkcie, 
 • základy kontingenčných tabuliek,
 • dynamické dopĺňanie v Exceli.

Pokračovať môžeš v kurzoch Word 365, PowerPoint 365 a Outlook 365. 

Čo všetko dostaneš
 • 179 videotutoriálov
 • 6,5 hodiny video materialu
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dni v prípade nespokojnosti s kurzom
Online kurz Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý je možné

Zoznam kapitol

Najväčší problém Excelu? Kedy, čo a ako použiť!
1. Základy - Predstavenie prostredia Excelu
1.1 - Prostredie - Z čoho sa skladá Excel
Dostupné v ukážke kurzu
1.2 - Prostredie - Pás s nástrojmi - vysvetlenie
Dostupné v ukážke kurzu
1.3 - Uloženie zošita v Exceli
Dostupné v ukážke kurzu
1.4 - Prostredie - Ribbon - skryť a odkryť
Dostupné v ukážke kurzu
2. Klávesové skratky
Klávesové skratky - PDF zoznam
Dostupné len po zakúpení prístupu
Klávesové skratky - TABUĽKA na skúšanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1. ALT + =
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. ALT + ENTER
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. CTRL + ,
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. CTRL + A
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. CTRL + B
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. CTRL + C
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. CTRL + D
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. CTRL + E
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. CTRL + END
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. CTRL + ENTER
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. CTRL + F
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. CTRL + F1
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. CTRL + F3
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. CTRL + G | F5
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. CTRL + H
Dostupné len po zakúpení prístupu
16. CTRL + HOME
Dostupné len po zakúpení prístupu
17. CTRL + I
Dostupné len po zakúpení prístupu
18. CTRL + K
Dostupné len po zakúpení prístupu
19. CTRL + L alebo CTRL + T
Dostupné len po zakúpení prístupu
20. CTRL + medzera
Dostupné len po zakúpení prístupu
21. CTRL + mínus (-)
Dostupné len po zakúpení prístupu
22. CTRL + koliesko myšky
Dostupné len po zakúpení prístupu
23. CTRL + myš (ľavé tlačidlo)
Dostupné len po zakúpení prístupu
24. CTRL + N
Dostupné len po zakúpení prístupu
25. CTRL + O
Dostupné len po zakúpení prístupu
26. CTRL + P
Dostupné len po zakúpení prístupu
27. a 28. CTRL + PAGE DOWN a CTRL + PAGE UP
Dostupné len po zakúpení prístupu
29. CTRL + plus (+)
Dostupné len po zakúpení prístupu
30. CTRL + Q
Dostupné len po zakúpení prístupu
31. CTRL + R
Dostupné len po zakúpení prístupu
32. CTRL + S
Dostupné len po zakúpení prístupu
33. CTRL + SHIFT + :
Dostupné len po zakúpení prístupu
34. CTRL + SHIFT + F3
Dostupné len po zakúpení prístupu
35. CTRL + SHIFT + H alebo CTRL + ;
Dostupné len po zakúpení prístupu
36. CTRL + SHIFT + L
Dostupné len po zakúpení prístupu
37. CTRL + SHIFT + O
Dostupné len po zakúpení prístupu
38. CTRL + SHIFT + šípky
Dostupné len po zakúpení prístupu
39. CTRL + šípky
Dostupné len po zakúpení prístupu
40. CTRL + U
Dostupné len po zakúpení prístupu
41. CTRL + V
Dostupné len po zakúpení prístupu
42. CTRL + X
Dostupné len po zakúpení prístupu
43. CTRL + Z
Dostupné len po zakúpení prístupu
44. F1
Dostupné len po zakúpení prístupu
45. F11
Dostupné len po zakúpení prístupu
46. F12
Dostupné len po zakúpení prístupu
47. F2
Dostupné len po zakúpení prístupu
48. F4 alebo CTRL + Y
Dostupné len po zakúpení prístupu
49. F7
Dostupné len po zakúpení prístupu
50. F9
Dostupné len po zakúpení prístupu
51. SHIFT + F11
Dostupné len po zakúpení prístupu
52. SHIFT + F2
Dostupné len po zakúpení prístupu
53. SHIFT + F3
Dostupné len po zakúpení prístupu
54. SHIFT + F9
Dostupné len po zakúpení prístupu
55. SHIFT + medzera
Dostupné len po zakúpení prístupu
56. SHIFT + myš (ľavé tlačidlo)
Dostupné len po zakúpení prístupu
57. SHIFT + šípky
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Automatické rady
3.1 - Aké automatické rady existujú
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.2 - Dátumy bez víkendov
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.3 - Vlastné automatické rady
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.4 - Automatické rady bez ťahania
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Formátovanie - manuálne
TABUĽKA - Formátovanie manuálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 - Písmo - typ a veľkosti, orámovanie, výplne, zarovnania, zlúčenia, otočenia...
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Prilepiť špeciálne
TABUĽKA - Prilepiť špeciálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
5 - Úvod do prilepič špeciálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 - Prilepiť špeciálne - Všetko, vzorce, hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.2 - Kopírovanie formátov
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.3 - Kopírovanie komentárov
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.4 - Kopírovanie overenie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.5 - Kopírovanie - ďalšie možnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.6 - Prilepiť špeciálne - vzorce a výpočty
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.7 - Prilepiť špeciálne - Transponovať
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Formátovanie buniek
TABUĽKA - Formátovanie buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1 - Formátovanie buniek - Eurá
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.2 - Formátovanie buniek - %
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.3 - Formátovanie buniek - dátumy
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.4 - Formátovanie buniek - Text
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.5 - Formatovanie buniek - Vlastný formát - Číslo a text
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.6 - Formátovanie buniek - všetky formáty
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.7 - Formátovanie buniek - Vlastné - Dátumy
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Riadky - stĺpce - hárky
TABUĽKA - Riadky, stĺpce a hárky
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.1 - Stĺpce - kompletná práca s nimi
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.2 - Riadky - kompletná práca s nimi
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.3 - Hárky - kompletná práca s nimi
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.3.1 - Hárky - Kopírovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.3.2 - Hárky - Viacnásobná akcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Formátovať ako tabuľku
TABUĽKA - Formátovať ako tabuľku
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.1 - Formátovať ako tabuľku
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.2 - Formátovať ako tabuľku možnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.3 - Rýchla úprava tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.4 - Vytvorenie cez klávesovú skratku
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.5 - Rýchly filter
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Filtre
TABUĽKA - Filtre
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.1 - Zapnutie a vypnutie filtrov
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.2 - Rozšírená ponuka
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.3 - Filtrovanie podľa farby
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.4 - Zoraďovanie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.5 - Viacnásobné zoraďovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.6 - Zmena filtrovaných údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Tlač tabuliek
TABUĽKA - Tlač
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.1 - Úprava tabuľky na tlač
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.2 - Tlačenie hlavičky a stĺpca
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Komentáre a poznámky
TABUĽKA - Komentáre
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.1 - Rozdiel medzi komentárom a poznámkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.2 - Komentáre (365 - poznámky) - Kompletná práca s nimi
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.3 - Komentáre (365 - poznámky) - Kopírovanie len komentárov
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.4 - Komentáre (365 - poznámky) - Formátovanie komentárov
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Podmienené formátovanie
TABUĽKA - Podmienené formátovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.1 - PF - Rovná sa
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.2 - PF - Väčší a menší ako
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.3 - PF - Medzi
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.4 - PF - Text obsahujúci
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.5 - PF - Vyskytujúci sa dátum
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.6 - PF - Duplicitné hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.7 - PF - Nadpriemerné a podpriemerné hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.8 - PF - Prvých a posledných 10 položiek
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.9 - PF - Údajové pruhy
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.10 - PF - Farebné škály
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.11 - PF - Množiny ikon
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.12 - PF - Vymazanie a úprava pravidiel
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Ukotviť priečky - Hlavičky a stĺpca v tabuľke
13.1 - Ukotnivť priečky
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. Zabezpečenie dokumnetu | Hárok | Zošit | Odheslovanie
TABUĽKA - Zabezpečenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.1 - Zabezpečenie hárka
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.2 - Zabezpečenie niektorých buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.3 - Zabezpečenie zošita
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.4 - Chránené zobrazenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.5 - Zrušenie hesla pre hárok
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Grafy
TABUĽKA - Grafy
Dostupné len po zakúpení prístupu
15.1 - Grafy - Vytvorenie grafu
Dostupné len po zakúpení prístupu
15.2 - Grafy - karta Návrh - pridať prvok grafu
Dostupné len po zakúpení prístupu
15.3 - Grafy - karta Návrh - ostatné možnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
15.4 - Grafy - karta Formát
Dostupné len po zakúpení prístupu
16. Správca názvov
TABUĽKA - Oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
16.1 - Pomenovanie a presúvanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
16.2 - Rozšírenie oblastí
Dostupné len po zakúpení prístupu
16.3 - Využívanie pomenovaných oblastí vo vzorcoch
Dostupné len po zakúpení prístupu
17. Prepojenia
17.1 - Vytvorenie prepojenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
17.2 - Odstránenie prepojení a zrušenie automatického vytvárania
Dostupné len po zakúpení prístupu
18. Vzorce a výpočty
18.1 - Základné vzorce
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.2 - Vzorce cez PLUS
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.3 - Ukotvenie buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.4 - Ukotvenie buniek - pokročilé
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.5 - Výpočty s dátumami a priority (matematické)
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.6 - Výpočty s časom
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.7 - Výpočty z hárka na hárok + ukotvenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.8 - Zobrazenie vzorcov, následníci a predchodcovia
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.9 - Možnosti výpočtov
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.10 - Výpočet DPH - Ako správne vypočítať DPH? Klasicky aj spätne
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.11 - Vzorce cez "Prilepiť špeciálne"
Dostupné len po zakúpení prístupu
19. Funkcie - Základné
TABUĽKA - Základné - funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.1 - SUM - Súčet
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.1.1 - SUM - viaceré oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.2 - AVERAGE - Priemer (aritmetický)
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.3 - MAX - maximálna hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.4 - MIN - Minimálna hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.5 - COUNT - Počet buniek - číselných
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.6 - COUNTA - Počet buniek - Číselných aj textových
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.7 - COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.8 - LARGE - k-tá najväčšia hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.9 - SMALL - k-tá najmenšia hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.10 - SUBTOTAL - Súčtový riadok
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.10.1 - SUBTOTAL - najčastejšia chyba
Dostupné len po zakúpení prístupu
20. Funkcie - Zaokrúhľovanie
TABUĽKA - Zaokrúhľovacie funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
20.1 - ROUND - Matematické zaokrúhľovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
20.2 - ROUNDUP | ROUNDDOWN - Nematematické zaokrúhľovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
20.3 - MROUND | CEILING | FLOOR - Zaokrúhľovanie na násobky čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
20.4 - Zaokrúhľovanie na milióny
Dostupné len po zakúpení prístupu
21. Funkcie - Logické
TABUĽKA - Logické - Funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.1 - IF - Vyhodnotenie jednej podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.2 - AND - Viaceré podmienky - A zároveň - Konjunkcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.3 - OR - Viaceré podmienky - Alebo - Disjunkcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.4 - IF + AND + OR - V jednom IF
Dostupné len po zakúpení prístupu
22. Funkcie - Matematika s podmienkami
TABUĽKA - Matematika s podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
22.1 - SUMIF - Súčet na základe podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
22.2 - AVERAGEIF - Priemer na základe podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
22.3 - COUNTIF - Počet na základe podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
23. Vyhľadávacie funkcie
23.1 - VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
23.2 - HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)
Dostupné len po zakúpení prístupu
23.3 - VLOOKUP - priraďovanie podľa intervalu
Dostupné len po zakúpení prístupu
23.4 - VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce
Dostupné len po zakúpení prístupu
23.5 - VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov
Dostupné len po zakúpení prístupu
24. Kontingenčné tabuľky - Základy
TABUĽKA - Kontingenčné
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.1 - KT - Načo slúžia KT a kedy ich využívať?
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.2 - KT - Ako vytvoriť KT?
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.3 - KT - Funkcie a viaceré položky v KT
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.4 - KT - Filtrovanie v KT
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.5 - KT - Kopírovanie kontingenčnej tabuľky, načo si dať pozor
Dostupné len po zakúpení prístupu
24.6 - KT - 2x klik na hodnoty v KT - dodatočné filtrovanie v zdrojovej tabuľke
Dostupné len po zakúpení prístupu
25. Dynamické dopĺňanie
25.1 - Čo to je a ako dynamické dopĺňanie funguje?
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý

Naozaj výborný kurz. školiteľ mi sedel oveľa viac ako pri iných videách ohľadom microsoft365 na skillmea. Ale musím uznať, že často sa opakujúce frázy (napr. ak sa chcete presunúť do poľa, kde chcete výsledok a pod.) ma podnietili dať si rýchlosť videí na 1.25 a bolo to o niečo lepšie :) Excel bol pre mňa roky veľkým strašiakom, ale pri tomto kurze som si ho zamilovala. Nie sú to len komplikované vzorce a záhady, ale je to naozaj inteligentný program, neskutočne uľahčujúci prácu. Jediné čo mi na kurze chýba sú precvičovacie príklady. Jasné, robila som v priložených materiáloch to, čo bolo vo videách, ale keď som sa snažila spraviť kurz ,,pracovný pohovor,, zistila som, že si to nepamätám až tak dobre. Docela by mi padlo vhod aj vysvetlenie, na čo sú niektoré veci použiteľné v praxi na viac príkladoch ako na použitej tabuľke.

Simona P.

Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý

Skvělý kurz!

Daniel S.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina Michal Šurina
MS Office, WordPress