Vyber si jednu z našich najnovších akadémií
Ponuka akadémií

Excel 365: funkcie a vzorce

8h 59min
Čas
137
Kapitol
Office
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Excel vzorce a funkcie

V tomto online kurze Microsoft Office Excel 365: funkcie a vzorce sa oboznámiš s kompletnou prácou s najčastejšími a najpoužívanejšími vzorcami a funkciami v Exceli. Kurz obsahuje základné tvorenie výpočtov, výpočtov s percentami a základné štatistické výpočty. Ďalej sa v kurze naučíš ako na spracovanie dát pomocou logických funkcií resp. spracovanie textov a dátumov a takisto tu nájdeš vyhľadávacie funkcie.

Ak je tvojou najčastejšou pracovnou činnosťou príprava dát, tento online kurz Excelu je pre teba vhodný. Kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžeš otestovať aj na priložených vzorových Excel tabuľkách a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Čo sa naučíš v kurze Excel vzorce a funkcie

 • Excel vzorce a výpočty
  • základné Excel vzorce
  • cez PLUS 
  • ukotvenie buniek v Exceli
  • výpočet DPH 
  • prilepiť špeciálne
 • základné funkcie v Exceli
 • zaokrúhľovanie
 • vnorené funkcie
 • logické (podmienkové) funkcie
 • matematika s podmienkami
 • vyhľadávacie Excel funkcie 
  • VLOOKUP
  • HLOOKUP
  • IFERROR
  • INDEX a MATCH
  • CHOOSE
  • INDIRECT
  • SWITCH
  • XLOOKUP
  • OFFSET
 • dátumov, časové a textové funkcie
 • databázové funkcie
 • Excel vzorce a funkcie pomocou matíc

Čo všetko dostaneš v tomto online kurze

 • 135 videotutoriálov t.j. 126 Excel funkcií do praxe
 • 9 hodín video materiálu
 • certifikát o absolvovaní online kurzu Excel 365: funkcie a vzorce
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu Michal Šurina
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom Excel 365: funkcie a vzorce
Online kurz Excel 365: funkcie a vzorce je možné

Zoznam kapitol

Najväčší problém Excelu? Kedy, čo a ako použiť!
VZORCE: Výpočty v Exceli
Základné výpočty
Dostupné v ukážke kurzu
Vzorce cez PLUS
Dostupné v ukážke kurzu
Ukotvenie bunky cez F4
Dostupné v ukážke kurzu
Pokročilé ukotvenie bunky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výpočty s dátumami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výpočty s časom
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výpočty z hárka na hárok a ukotvenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zobrazenie vzorcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Možnosti výpočtov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výpočet DPH
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vzorce cez Prilepiť špeciálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: VZORCE a VÝPOČTY
TEST: Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: ZÁKLADNÉ
TABUĽKA - Základné
Dostupné len po zakúpení prístupu
SUM - Súčet
Dostupné len po zakúpení prístupu
SUM - Oblasti viaceré
Dostupné len po zakúpení prístupu
AVERAGE - Priemer
Dostupné len po zakúpení prístupu
MAX - Maximum
Dostupné len po zakúpení prístupu
MIN - Minimum
Dostupné len po zakúpení prístupu
COUNT - Počet buniek (číselných)
Dostupné len po zakúpení prístupu
COUNTA - Počet buniek (číselných a techtových)
Dostupné len po zakúpení prístupu
COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
LARGE - K-tá najväčšia hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
SMALL - K-tá najmenšia hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
SUBTOTAL - Súčtový riadok
Dostupné len po zakúpení prístupu
SUBTOTAL - Najčastejšia chyba
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Funkcie ZÁKLADNÉ
TEST: Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: ZAOKRÚHĽOVANIE
TABUĽKA - Zaokruhľovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
ROUND - Matematické zaokrúhľovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
ROUNDUP a ROUNDDOWN - Zaokrúhľovanie nahor a nadol
Dostupné len po zakúpení prístupu
MROUND, FLOOR a CEILING - Zaokrúhľovanie na násobky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zaokrúhľovanie na milióny a pod.
Dostupné len po zakúpení prístupu
EVEN a ODD - Zaokrúhľovanie na párne a nepárne
Dostupné len po zakúpení prístupu
INT - Zaokrúhľovanie na celé čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: VNORENÉ
Vnorené funkcie - 2 spôsoby, ako ich vytvoriť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: LOGICKÉ (PODMIENKOVÉ)
IF - Ak/keď sa splní podmienka
Dostupné len po zakúpení prístupu
AND - podmienky "a zároveň" - súčasne splnené všetko
Dostupné len po zakúpení prístupu
OR - podmienky "alebo" - aspoň 1 splnená
Dostupné len po zakúpení prístupu
IF a AND - viacnásobné podmienky "a zároveň" (vnorená funkcia)
Dostupné len po zakúpení prístupu
IF a OR - viacnásobné podmienky "alebo" (vnorená funkcia)
Dostupné len po zakúpení prístupu
IF, AND a OR - viacnásobné vnorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
IFS - viacnásobné podmienky (iba vo verzii 365 - starších nie)
Dostupné len po zakúpení prístupu
IF, AND a OR - inak :)
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Funkcie LOGICKÉ
TEST: Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: MATEMATIKA s podmienkami
SUMIF - súčet s 1 podmienkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
COUNTIF - počet s 1 podmienkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
AVERAGEIF - priemer s 1 podmienkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
SUMIFS - súčet s viacerými podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
AVERAGEIFS - priemer s viacerými podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
COUNTIFS - počet s viacerými podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
MAXIFS - maximum s podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
MINIFS - minimum s podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Podmienky naviazané na bunky
Dostupné len po zakúpení prístupu
FREQUENCY - počet výskytov určitých hodnôt
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: MATEMATIKA s podmienkami
TEST: Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: FILTRAČNÉ (filtrovanie)
FILTER - Filtrovanie cez funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
FILTER - AND a OR podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
SORT - Zoradenie údajov cez funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
SORTBY - Zoraďovanie viacerých stĺpcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
FILTER a SORTBY - Ako vnorená funkcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: VYHĽADÁVACIE
VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP - intervaly - vyhľadávanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov
Dostupné len po zakúpení prístupu
IFERROR - Oprava chybných hlásení
Dostupné len po zakúpení prístupu
IFNA - Nahradenie chyby #NEDOSTUPNÝ
Dostupné len po zakúpení prístupu
INDEX a MATCH - pokročilé vyhľadávanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
CHOOSE - výber z viacerých možností
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP vs. INDEX a MATCH - rozdiely
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP + MATCH - kombinácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
INDIRECT - odkazovanie na oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
XLOOKUP - náhrada za XLOOKUP, INDEX, MATCH a IFERROR.
Dostupné len po zakúpení prístupu
SWITCH - Ako alternatíva k IF, VLOOKUP a CHOOSE
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP na obrázky
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP bez zdrojovej tabuľky
Dostupné len po zakúpení prístupu
OFFSET - Relatívne adresovanie a oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
VLOOKUP, INDIRECT a MATCH - Údaje z viacerých tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
FORMULATEXT - Aká to je funkcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
UNIQUE - Jedinečné záznamy
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Funkcie VYHĽADÁVACIE
TEST: Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Vypracované
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: SÚČTOVÉ RIADKY
AGGREGATE - súčtové riadky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcia - AGGREGATE - praktický príklad
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: DÁTUMOVÉ a ČASOVÉ
TODAY a YEARFRAC - aktuálny dátum a počet rokov
Dostupné len po zakúpení prístupu
DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE
Dostupné len po zakúpení prístupu
NETWORKDAYS - počet pracovných dní
Dostupné len po zakúpení prístupu
HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE
Dostupné len po zakúpení prístupu
DATEDIF - Výpočty rokov, dní a mesiacov
Dostupné len po zakúpení prístupu
EDATE - dátum +/- počet mesiacov
Dostupné len po zakúpení prístupu
NOW - Aktuálny dátum a čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
WEEKNUM - Číslo dňa v týždni
Dostupné len po zakúpení prístupu
WORKDAY a WORKDAY.INTL - Pripočítavanie pracovných dní
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: TEXTOVÉ
TRIM - odstránenie medzier pred a za textom
Dostupné len po zakúpení prístupu
CLEAN - odstránenie netlačiteľných znakov
Dostupné len po zakúpení prístupu
VALUE - konvertuje textové číslo na číslo
Dostupné len po zakúpení prístupu
PROPER - prvé písmeno veľké, ostatné malé
Dostupné len po zakúpení prístupu
UPPER - všetky písmená veľké
Dostupné len po zakúpení prístupu
LOWER - všetky písmená malé
Dostupné len po zakúpení prístupu
LEFT - vyberie určitý počet znakov zľava
Dostupné len po zakúpení prístupu
RIGHT - vyberie určitý počet znakov sprava
Dostupné len po zakúpení prístupu
MID - vyberie určitý počet znakov zo "stredu"
Dostupné len po zakúpení prístupu
LEN - Dĺžka textu a čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
CONCATENATE - spájenie textov a čísiel
Dostupné len po zakúpení prístupu
CONCAT - Náhrada za CONCATENATE - Spájanie textov, čísel a pod.
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEXTJOIN - spojenie textov a čísel - ďalšia možnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
SUBSTITUTE - nahradenie symbolov za iné
Dostupné len po zakúpení prístupu
REPLACE - Nahradenie čísel a textov
Dostupné len po zakúpení prístupu
EXACT - porovnanie 2 textových reťazcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEXT - vlastné formáty dátumov ako text
Dostupné len po zakúpení prístupu
SEARCH a FIND - hľadanie pozícií
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT - Rozdelenie a delenie textov a čísel
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Funkcie TEXTOVÉ
TEST: Riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: DATABÁZOVÉ
DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT a DCOUNTA
Dostupné len po zakúpení prístupu
DGET - ako vybrať/dostať z tabuľky určité dáta
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: funkcie DATABÁZOVÉ
TEST: Riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
TEST: Zadanie a tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: FINANČNÉ
PMT - Výška splátky hypotéky
Dostupné len po zakúpení prístupu
NPER - Dĺžka splácania, sporenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
PDURACTION - Obdobie za aké zarobím určitú hodnotu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: MATEMATICKÉ (trigonometrické)
ABS - Absolútna hodnota čísla
Dostupné len po zakúpení prístupu
ARABIC a ROMAN - Arabské a rímske číslice
Dostupné len po zakúpení prístupu
MOD - Zvyšok po delení
Dostupné len po zakúpení prístupu
POWER a SQRT - Mocniny a odmocniny
Dostupné len po zakúpení prístupu
RAND a RANDBETWEEN - Generovanie náhodných čísel
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: TECHNICKÉ
Funkcia CONVERT - Prekonvertovanie merných jednotiek
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: INFORMAČNÉ
Funkcia ERROR.TYPE - Zistenie čísla pre chybové hlásenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISEVEN, ISODD, ISFO, ISNA, ISFORMULA, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISTEXT
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: WEBOVÉ
IMAGE - Načítanie obrázku z webu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie: ŠTATISTICKÉ
MEDIAN a MODE - medián a modus
Dostupné len po zakúpení prístupu
MATICE: vzorce a funkcie pomocou matíc
Matice - výpočty pomocou matíc
Dostupné len po zakúpení prístupu
Matice - náhrada funkcií - SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF... a databázových funkcíí... DSUM, DAVERAGE...
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Excel 365: funkcie a vzorce

Dominik F.

Excel 365: funkcie a vzorce

Soňa P.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina Michal Šurina
Microsoft Office, WordPress, Canva