Alebo objednať len tento kurz za 59,00 €

Excel 365: funkcie a vzorce

6h 7m 35s
Čas
87
Kapitol
711
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu


V tomto online kurze Microsoft Office Excel 365: funkcie a vzorce sa oboznámiš s kompletnou prácou s najčastejšími a najpoužívanejšími vzorcami a funkciami v Exceli. Kurz obsahuje základné tvorenie výpočtov, výpočtov s percentami a základné štatistické výpočty. Ďalej sa v kurze naučíš ako na spracovanie dát pomocou logických funkcií resp. spracovanie textov a dátumov a takisto tu nájdeš vyhľadávacie funkcie.
Ak je tvojou najčastejšou pracovnou činnosťou príprava dát, tento online kurz je pre teba vhodný. Kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžeš otestovať aj na priložených vzorových tabuľkách a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.


Čo sa naučíš


 • vzorce a výpočty
   
  • základné
 •  
  • cez PLUS
 •  
  • ukotvenie buniek
 •  
  • výpočet DPH
 •  
  • prilepiť špeciálne
 •  
 • základné funkcie
 • zaokrúhľovanie
 • vnorené funkcie
 • logické (podmienkové) funkcie
 • matematika s podmienkami
 • vyhľadávacie funkcie
   
  • VLOOKUP
 •  
  • HLOOKUP
 •  
  • IFERROR
 •  
  • INDEX a MATCH
 •  
  • CHOOSE
 •  
  • INDIRECT
 •  
  • SWITCH
 •  
 • dátumov, časové a tetové funkcie
 • databázové funkcie
 • vzorce a funkcie pomocou matíc


Čo všetko dostaneš


 • 84 videotutoriálov
 • 4,5 hodiny video materialu
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dni v prípade nespokojnosti s kurzom
Online kurz Excel 365: funkcie a vzorce je možné

Zoznam kapitol

Najväčší problém Excelu? Kedy, čo a ako použiť!
Návod, kedy a aký nástroj na riešenie, ktorého problému použiť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vzorce a výpočty
1. Základné výpočty
Dostupné v ukážke kurzu
1.1 Vzorce cez PLUS
Dostupné v ukážke kurzu
2. Ukotvenie bunky cez F4
Dostupné v ukážke kurzu
3. Pokročilé ukotvenie bunky
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Výpočty s dátumami
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Výpočty s časom
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Výpočty z hárka na hárok a ukotvenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Zobrazenie vzorcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Možnosti výpočtov
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Výpočet DPH
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Vzorce cez Prilepiť špeciálne
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Základné
TABUĽKA - Základné
Dostupné len po zakúpení prístupu
1. SUM - Súčet
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 SUM - Oblasti viaceré
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. AVERAGE - Priemer
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. MAX - Maximum
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. MIN - Minimum
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. COUNT - Počet buniek (číselných)
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. COUNTA - Počet buniek (číselných a techtových)
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. LARGE - K-tá najvúčšia hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. SMALL - K-tá najmenšia hodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. SUBTOTAL - Súčtový riadok
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.1 - SUBTOTAL - Najčastejšia chyba
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Zaokrúhľovanie
TABUĽKA - Zaokruhľovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1. ROUND - Matematické zaokrúhľovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. ROUNDUP a ROUNDDOWN - Nematematické zaokrúhľovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Funkcia MROUND, FLOOR a CEILING
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Zaokrúhľovanie na milióny a pod.
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Vnorené
1. Vnorené funkcie - 2 spôsoby, ako ich vytvoriť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Logické (Podmienkové)
1. Funkcia IF - Ak/keď sa splní podmienka
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Funkcia AND - podmienky "a zároveň" - súčasne splnené všetko
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Funkcia OR - podmienky "alebo" - aspoň 1 splnená
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Funkcia IF a AND - viacnásobné podmienky "a zároveň" (vnorená funkcia)
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Funkcia IF a OR - viacnásobné podmienky "alebo" (vnorená funkcia)
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Funkcia IF, AND a OR - viacnásobné vnorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Funkcia IFS - viacnásobné podmienky (iba vo verzii 365 - starších nie)
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Funkcie - IF, AND a OR - inak :)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Matematika s podmienkami
1. SUMIF - súčet s 1 podmienkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. COUNTIF - počet s 1 podmienkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. AVERAGEIF - priemer s 1 podmienkou
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. SUMIFS - súčet s viacerými podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. AVERAGEIFS - priemer s viacerými podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. COUNTIFS - počet s viacerými podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. MAXIFS - maximum s podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. MINIFS - minimum s podmienkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Podmienky naviazané na bunky
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. FREQUENCY - počet výskytov určitých hodnôt
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Vyhľadávacie
1. VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. VLOOKUP - intervaly - vyhľadávanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. IFERROR - Oprava chybných hlásení
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. INDEX a MATCH - pokročilé vyhľadávanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. CHOOSE - výber z viacerých možností
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. VLOOKUP vs. INDEX a MATCH
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. VLOOKUP + MATCH - kombinácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. INDIRECT - odkazovanie na oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. SWITCH - Ako alternatíva k IF, VLOOKUP a CHOOSE
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. VLOOKUP bez zdrojovej tabuľky
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. OFFSET - Relatívne adresovanie a oblasti
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Súčtové riadky
1. AGGREGATE - súčtové riadky
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 Funkcia - AGGREGATE - praktický príklad
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Dátumové a časové
1. TODAY a YEARFRAC - aktuálny dátum a počet rokov
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. NETWORKDAYS - počet pracovných dní
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. DATEDIF - Výpočty rokov, dní a mesiacov
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. EDATE - dátum +/- počet mesiacov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Textové
1. Funkcia TRIM - odstránenie medzier pred a za textom
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Funkcia VALUE - konvertuje textové číslo na číslo
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Funkcia PROPER - prvé písmeno veľké, ostatné malé
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Funkcia UPPER - všetky písmená veľké
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Funkcia LOWER - všetky písmená malé
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Funkcia LEFT - vyberie určitý počet znakov zľava
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Funkcia RIGHT - vyberie určitý počet znakov sprava
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Funkcia MID - vyberie zrčitý počet znakov zo "stredu"
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Funkcia CONCATENATE - spájenie textov a čísiel
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Funkcia SUBSTITUTE - nahradenie symbolov za iné
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Funkcia TEXTJOIN - spojenie textov a čísel - ďalšia možnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Funkcia EXACT - porovnanie 2 textových reťazcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie - Databázové
1. Funkcie - DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT a DCOUNTA
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Funkcia - DGET - ako vybrať/dostať z tabuľky určité dáta
Dostupné len po zakúpení prístupu
Matice - vzorce a funkcie pomocou matíc
1. Matice - výpočty pomocou matíc
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Matice - náhrada funkcí - SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF... a databázových funkcíí... DSUM, DAVERAGE...
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina
MS Office, WordPress