Power Query v Exceli

3h 40min
Čas
17
Kapitol
Business & Finance
Kategória
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
český
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Power Query v Exceli

Cieľom online kurzu Power Query v Exceli je ušetriť čas a zautomatizovať procesy rutinnej práce pre ekonomickú a dátovú analýzu, účtovníctvo či reporting. Kurz je určený pre používateľov používajúcich Excel na dennej báze, ktorí majú záujem sa učiť pracovať s ETL nástrojmi. Jedným z najjednoduchších a tiež praktickým ETL nástrojom je Power Query, ktoré je možné v Exceli používať. Znalosť Power Query je následne možné využiť v Power BI.

Pre zvládnutie kurzu je potrebná základná až stredne pokročilá znalosť Excelu, znalosť práce s Power Query nie je nutná.

Začiatok kurzu je zameraný na prostredie Power Query, ako sa v Power Query orientovať. Následne je prebratý import dát z externých zdrojov pre ucelenie dát na jednom mieste s aktualizáciou dát, pokiaľ je aktualizovaný zdrojový súbor. Úprava stĺpcov spoločne so zoskupovaním, zlučovaním a odzoskupovaním dát v rámci tabuliek.

Vysvetlená bude aj problematika Power Pivot a Pivot Charts, ktoré zvládajú na pokročilej úrovni prepájať dáta medzi sebou s následnou vizualizáciou transformovaných dát a to aj v rámci viacerých externých súborov. V neposlednom rade bude vysvetlený rozšírený editor a tvorba vlastných funkcií na ušetrenie práce s Excelom podľa vlastných priorít.

Hlavné témy kurzu Power Query v Exceli:

 • Prostredie Power Query
 • Dátové typy & základné operácie
 • Import dát z
  • webu
  • .csv
  • .txt
  • .xlsx
  • kombinácia súborov
 • Úprava stĺpcov:
  • Rozdelenie
  • Zlúčenie
  • Vlastné
  • Podmienené
 • Filter & radenie dát
 • Power Pivot
 • Pivot Charts
 • Úprava tabuliek
  • Zoskupenie
  • Odzoskupenie
 • Metódy zlúčenia dát
  • Append
  • Vzorcom
  • Zlúčením
 • Úvod do jazyka M (rozšírený editor)
 • Vlastné funkcie

Pri jednotlivých častiach kurzov sú k dispozícii na stiahnutie vypracované Excelovské, .csv a .txt súbory pre pochopenie danej problematiky, alebo na vlastné precvičovanie preberajúcej látky.

Čo všetko dostanete

 • videotutoriály o Power Query v Exceli,
 • certifikát o absolvovaní kurzu Power Query v Exceli,
 • moderované diskusné fórum,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.

Zoznam kapitol

Power Query v Excelu
1. Prostředí Power Query
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Základní operace & datové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Import dat z webu
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Import dat z .csv, .txt, .xlsx
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Import kombinace souborů
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Rozdělení sloupců
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Sloučení a vlastní sloupce
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Podmíněné sloupce
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Filtr & řazení
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. PowerPivot & PivotCharts
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Seskupení dat
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Odseskupení dat
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Sloučit - Append
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. Sloučit vzorcem
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Sloučit sloučení
Dostupné len po zakúpení prístupu
16. Rozšířený editor
Dostupné len po zakúpení prístupu
17. Funkce
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Power Query v Exceli

Výborne spracovaný kurz na základné funkcionality PQ v Exceli. Našla som tu odpovede aj na to, čo mi v minulosti nefungovalo, ďakujem :)

Lenka B.

Power Query v Exceli

Ján H.

Pozri aj tieto kurzy

Robin Hrabina Robin Hrabina
Datový Analytik
7 Online kurzov
8 Príspevkov
Prejsť na kanál