JavaScript Dobrodružstvá 2

4h 8min
Čas
22
Kapitol
Programovanie
Kategória
-
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu

Programujeme v populárnom jazyku JavaScript. Ten sa využíva na tvorbu moderných webových aplikácií. Na výučbu používame voľne dostupnú knižnicu p5.sj. Tá je určená na kreatívne programovanie a je teda vhodná pre začiatočníkov. Nemusíte si nič sťahovať. Budeme programovať priamo v editore na webovej stránke. Okrem neho sa tu nachádza aj interaktívna knižnica príkazov.
Nadväzujeme na kurz JavaScript – začiatok dobrodružstva. Pokračujeme preberaním ďalších konceptov a zaujímavých príkladov. Vo  videách celý postup a príkazy vysvetľujem. Dôležité však je, aby ste si pamätali, akým spôsobom píšeme kód alebo špeciálne znaky.

Programátorské koncepty

Budeme preberať nové programátorské koncepty a JavaScript príkazy:
 • príkazom vertex nakreslíme vlastné útvary,
 • podmienkou if sa budeme pýtať na polohu myšky, hodnoty premenných alebo okraje obrazovky,
 • vysvetlíme si aj vetvenie podmienok if else,
 • vytvoríme tlačidlá button,
 • budeme pracovať s textom a dokonca budeme uvádzať vlastný text input,
 • počítaním snímok frameCount nastavíme časovanie projektu,
 • budeme sa podrobnejšie venovať cyklom for a riadiacej premennej,
 • zoznámime sa s vnorenými cyklami, kde opakujeme viaceré opakovania.

Témy

Nové vedomosti si vyskúšame na zaujímavých príkladoch:
 • z náhodných čiar nasimulujeme šetrič obrazovky,
 • vytvoríme jednoduché animácie ako pohyblivý hadík alebo hniezdny prach,
 • naprogramujeme jednoduchú hru Clicker, kde klikaním na tlačidlá získame body, za tie si odomykáme nové možnosti,
 • zo štvorčekov poskladáme pyramídy alebo vyplníme nimi celú obrazovku.

Pre koho je kurz určený

Kurz nadväzuje na kurz JavaScript - začiatok dobrodružstva. Je určený pre mierne pokročilých začiatočníkov, ktorý majú v JavaScripte („textovom“ programovaní) zopár príkladov za sebou.
Potrebujete vedieť písať syntax kódu. Ovládať kde sa na klávesnici nachádzajú špeciálne znaky ako napríklad () [] %= ;
Kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú posunúť z detských programovacích prostredí ďalej. Skúsenosti s programovaním, napríklad v prostredí Scratch, sú určite výhodou. Nebojte sa. Budeme postupovať po malých krokoch. Všetko podstatné si dôkladne vysvetlíme.

Obsah online kurzu

Každé video sa venuje samostatnému príkladu. Viaceré videá sa venujú jednej téme. Tie na seba postupne nadväzujú. Dôležité je preto sledovať videá postupne. Hlavné témy sú doplnené bonusovými videami, kde sú zaujímavé nápady.
Online kurz JavaScript Dobrodružstvá 2 je možné

Zoznam kapitol

JS Dobrodružstvá 2
Dostupné v ukážke kurzu
2 Vertex: Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
3 Vertex: Hviezdy
Dostupné len po zakúpení prístupu
4 Podmienka: if mouseXY
Dostupné len po zakúpení prístupu
5 Podmienka: if random XY
Dostupné len po zakúpení prístupu
6 Podmienka: if else
Dostupné len po zakúpení prístupu
7 Podmienka: Odraz sa od okraja
Dostupné len po zakúpení prístupu
8 Podmienka: if keyIsDown
Dostupné len po zakúpení prístupu
9 Hviezdny prach
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Text a frameCount
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Animácia: Hadík 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Animácia: Hadík 2
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Button: Tlačidlo
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Button: Kreslíme tvary
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Jednoduchá hra: Clicker
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Input: Ahoj Matúš!
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 Kalkulačka
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Cyklus: Pyramída
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Cyklus: Riadaca premenná
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 Cyklus Kaleidoskop
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 Kachličkovanie 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 Kachličkovanie 2
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

Ľuboš Jaroš Ľuboš Jaroš
Programovanie pre deti
21 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.