JavaScript - začiatok dobrodružstva

3h 45m 47s
Čas
22
Kapitol
213
Študentov
4.7
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Úroveň kurzu: začiatky v „textovom“ programovaní

Požiadavky: skúsený programátor v prostredí Scratch alebo vek 12+ rokov

Stojíš pred vstupnou bránou do sveta „dospeláckeho textového“ programovania. V tomto online kurze sa budeme venovať základom programovania v JavaScripte. JavaScript je populárny programovací jazyk. Využíva sa na tvorbu moderných webových aplikácií. Budeme používať voľne dostupnú knižnicu p5.js. Tá je určená na kreatívne programovanie a je teda vhodná pre začiatočníkov. Nemusíte si nič sťahovať. Budeme programovať priamo na webovej stránke.

Popis online kurzu

Každé video sa venuje nejakej téme. Tie na seba postupne nadväzujú. Na začiatku si popíšeme webovú stránku knižnice p5.js. Potom nasleduje niekoľko úvodných videí, kde si ukážeme úplne základy ako napríklad:

  • nastavenie editora p5.js,
  • písanie príkazov,
  • kde sa na klávesnici nachádzajú znaky, ktoré budeme používať,
  • orientácia v kóde a klávesové skratky,
  • nepísané pravidlá syntaxe ako sú medzery, odsadenie, ukončenie príkazu...
  • plátno na ktoré budeme kresliť,
  • súradnice.

Budeme programovať krátke jednoduché projekty, ktoré sú zamerané na kreslenie. Hneď vidíme, čo kód vykonáva. Začneme geometrickými útvarmi ako sú štvorec, obdĺžnik alebo trojuholník. Poskladáme z nich nejaký obrázok ako je snehuliak, domček alebo vlajka. Postupne pribudnú témy ako sú súradnice kurzoru, klikanie myšou, miešanie farieb alebo cyklus.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú posunúť z detských programovacích prostredí ďalej. Skúsenosti s programovaním, napríklad v prostredí Scratch, sú určite výhodou. Nebojte sa. Budeme postupovať po malých krokoch. Všetko podstatné si dôkladne vysvetlíme.

Kurz je určený pre začiatočníkov v „textovom“ programovaní.

Online kurz JavaScript - začiatok dobrodružstva je možné

Zoznam kapitol

JavaScript - začiatok dobrodružstva
Úvod
3. Kreslíme kuriatko
4. Snehuliak
5. Vlajky
6. Príkaz line
7. Domček
8. Trojuholníky A
9. Trojuholníky B
10. Funkcia Draw
11. Súradnice mouseXY
12. Kreslíme pomocou mouseXY
13. Čiara a myška
14. Farebný kód RGB
15. Náhodné farby
16. Náhodné štvorce A
17. Náhodné štvorce B
18. Náhodné čiary
19. Funkcia MousePressed
20. Cyklus for - vločky
21. Cyklus for - riadiaca premenná

Hodnotenia kurzu

JavaScript - začiatok dobrodružstva

Hravá forma, jednoduché príklady, jasné výsledky. Vhodné nielen pre deti. Do popisu k jednotlivým videám by autor mohol pridať napr. odkaz na editor, alebo konkrétny príkaz z lekcie, alebo rovno obrázok, ktorý nám vznikne na konci lekcie.

Lukáš M.

Pozri aj tieto kurzy

Ľuboš Jaroš
Programovanie pre deti