Java persistence - JPA a Hibernate základy

3h 36min
Čas
40
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Java persistence - JPA a Hibernate základy

Ak vytvoríš hocijaký jednoduchý objekt, čo sa stane? Napríklad objekt Adresa? Vytvorí sa v halde – v pamäti. Objekt môže mať nasetované nejaké dáta – informácie. Ak sa ale stratí referencia v javovskom kóde na tento objekt v halde – tak sa zmaže. 

Ak si ale chceme uchovať tieto informácie, tak ich môžeme uložiť do databázy a najlepšie, aby po vytiahnutí z databázy, mali tieto dáta tú istú formu – teda formu objektu Adresa. 

Tomuto sa hovorí, že persistujeme (uchováme stálosť) objekt do databázy. Akoby tento objekt existoval aj mimo java programu. Tento objekt sa uchová v úložisku a znovu sa vytvorí, ak bude treba. 

Klasické databázy ako Oracle, MySql a podobne sú relačné databázy, ktoré majú dáta uložené vo forme tabuliek. V jave ukladáme dáta vo forme objektov, v databáze vo forme tabuliek. Ale čo majú podobné? V relačnej databáze máme stĺpce, ktoré majú názvy a v riadkoch máme hodnoty. Niečo ako klúč hodnota – to isté platí aj pre objekty v jave – tam máme názov premennej a hodnotu v nej uloženú. 

Tu prichádza pod ruku ORM – teda object relatiional mapping - objektovo relačné mapovanie. My naše java objekty namapujeme na tabuľky relačnej databázy. 

Tento online kurz je súčasťou online kurzu Java pre junior programátorov, ak ho máš zakúpený, tento kurz už nepotrebuješ.

Čo sa naučíš?

Naučíš sa používať ORM framework Hibernate, ktorý ale budeš vedieť kedykoľvek nahradiť iným frameworkom, lebo sa budeme držať JPA (Java Persistence API) štandardov . Naučíš sa ako si namapovať databázu na objekty a ako uložiť, vybrať, upraviť tieto objekty podľa priania. 

Čo potrebuješ vedieť?

Aby si zvládol tento kurz musíš mať absolvované základy javy

Ak by si chcel veci pochopiť do hĺbky, ako pracuje framework Hibernate, tak Java pre pokročilých ťa na to pripravila. 

Ak ale nemáš ešte absolvovaný kurz Java pre pokročilých, nevadí, technológie, ktoré sa budeš učiť zvládneš používať a väčšinu vecí pochopíš, ale podrobnosti už nie – napríklad ako je možné, že stačí napísať anotáciu a framework s tým už vie pracovať. To by si pochopil keby si absolvoval kurz Java pre pokročilých. 

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o Hibernate,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Java persistence - JPA a Hibernate základy je možné

Zoznam kapitol

Úvod
00 Zdrojové kódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
06 Úvod k príkladu - zakladáme projekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Nastavenie persistence.xml súboru, nastavenie konekcie na databázu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ak nechceš používať sql príkazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mapovanie
08 Mapovanie triedy a identifikátoru
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 4 stratégie generovania identifikátoru
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Mapovanie - automatické mapovanie podľa názvu
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Ukladáme dáta do databázy - EntityManager
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Získavame dáta z databázy
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Úvod k zložitejšiemu príkladu
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Mapovanie Enum - rôzne stratégie
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Konvertovanie medzi rôznymi typmi – AttributeConverter
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Kód aj v Git repozitári
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 Embeddable
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Viac teórie o identifikátoroch
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Mapovanie s dedením - MappedSuperclass
Dostupné len po zakúpení prístupu
Asociácie
20 ManyToOne asociácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 OneToMany asociácia - obojsmerná 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 OneToMany asociácia - obojsmerná 2 - Typy kaskády a čo je to kaskáda *(kukni popisok)
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 OneToMany asociácia jednosmerná
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 ManyToMany asociácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 OneToOne asociácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
26 Hibernate - špecifické nastavenia - automatické vytváranie db tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 Fetching - Fetch types
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 Flush
Dostupné len po zakúpení prístupu
Query
29 SQL native query
Dostupné len po zakúpení prístupu
30 Criteria
Dostupné len po zakúpení prístupu
31 QueryDSL
Dostupné len po zakúpení prístupu
Iné
32 EntityManagerFactory len raz
Dostupné len po zakúpení prístupu
33 Exception handling
Dostupné len po zakúpení prístupu
34 Hibernate - na čo si dávať pozor - nežiadúce zmeny nad databázou
Dostupné len po zakúpení prístupu
35 Hibernate - na čo si dávať pozor - odpojenie objektu od persistence contextu
Dostupné len po zakúpení prístupu
36 Hibernate - na čo si dávať pozor - zatvorenie entity manageru
Dostupné len po zakúpení prístupu
CRUD
37 CRUD operácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Domáca úloha
Domáca úloha sekcie JPA, Hibernate
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Java persistence - JPA a Hibernate základy

Veľmi pekný kurz. Páčilo sa mi že daná problematika bola vysvetľovaná dosť do hĺbky. Jediná vec ktorá mi osobne veľmi vadila, bolo že všetky názvy tried, metód, premenných, db tabuliek .... boli v slovenčine. Osobne preferujem keď sú všetky názvy v anglickom jazyku.

Martin M.

Pozri aj tieto kurzy

19 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál