Alebo objednať len tento kurz za 149,00 €

Java pre junior programátorov

11h 20m 8s
Čas
163
Kapitol
1 167
Študentov
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Java pre junior programátorov

Zavŕšenie online kurzov Java trilógie je už tu. Po prvej časti a kurze Java pre začiatočníkov a druhej časti Java pre pokročilých sa v tomto novom online kurze spolu pozrieme na vyvrcholenie tejto trilógie. Je to kurz Java pre junior programátorov, po ktorého absolvovaní budeš pripravený na prácu junior Java programátora.

Čo sa naučíš? 

Týmto kurzom, by som ťa chcel pripraviť na prácu Java junior programátora. Programátora, ktorý vo firme začína programovať v jave. Po absolvovaní kurzu sa budeš vedieť orientovať v technológiách. Porozumieš názvom a technológiám ako Maven, Servlety, JSP, JSTL, EL, MVC, Hibernate, JPA, ORM, QueryDSL, Logovanie, Logback, Java EE, REST, SOAP, Quartz, Factory, Singleton a podobne. 

Maven – nástroj na riadenie projektov, buildovanie aplikácií

Maven je nástroj, ktorý budeš používať na buildovanie a manažovanie svojich javovských projektov. Jednoducho si dokážeš pridávať do projektu knižnice a frameworky. Pomocou jedného príkazu si celý projekt skompiluješ, zbuilduješ a spustíš na serveri. Maven je zároveň najpoužívanejší tool s týmito možnosťami.

V tomto module pochopíš, ako samotný Maven pracuje. Ako založiť projekt pomocou Mavenu. Aké nastavenia, čo znamenajú. Naučíš sa používať základné a najpoužívanejšie Maven príkazy. Naučíš sa, ako rozšíriť Maven pomocou pridania pluginov. Pomocou Mavenu sa naučíš vytvoriť si webový projekt, pridať si závislosti na knižniciach, skompilovať a vygenerovať si war súbor, ktorý sa spustí na serveri a v priebehu sa automaticky spustia testy. Budeš vedieť, čo je plugin, fáza, goal, pom.xml, repozitár, archetype alebo scope. Ukážeme si, ako pracovať s Mavenom vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA. 

Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)

Naučíš sa čo sú to Servlety – naučíš sa technológiu, ktorá je základom, každej java webovej aplikácie. Ďalej sa zoznámiš s view technológiami – teda musíš mať stránky aj zobrazené – ako sú JSP a k tomu pridružené JSTL a EL. Ukážeme ako môžeš filtrovať žiadosti na server, presmerovať žiadosti a podobne. Pochopíš na akom princípe je založený MVC pattern. Aplikácie sa naučíš spúšťať a nasadzovať v servlet kontajnery. 

Po absolvovaní modulu ti už nebude robiť problém začať rozumieť a budovať java web aplikácie. 

ORM - JPA (Hibernate)

Ak vytvoríš hocijaký jednoduchý objekt, čo sa stane? Napríklad objekt Adresa? Vytvorí sa v halde – v pamäti. Objekt môže mať nasetované nejaké dáta – informácie. Ak sa ale stratí referencia v javovskom kóde na tento objekt v halde – tak sa zmaže. 

Ak si chceme uchovať tieto informácie, tak ich môžeme uložiť do databázy a najlepšie, aby po vytiahnutí z databázy, mali tieto dáta tú istú formu – teda formu objektu Adresa. 

Tomuto sa hovorí, že persistujeme (uchováme stálosť) objekt do databázy. Akoby tento objekt existoval aj mimo java programu. Tento objekt sa uchová v úložisku a znovu sa vytvorí, ak bude treba. 

Klasické databázy ako Oracle, MySql a podobne sú relačné databázy, ktoré majú dáta uložené vo forme tabuliek. V jave ukladáme dáta vo forme objektov, v databáze vo forme tabuliek. Ale čo majú podobné? V relačnej databáze máme stĺpce, ktoré majú názvy a v riadkoch máme hodnoty. Niečo ako kľúč hodnota – to isté platí aj pre objekty v jave – tam máme názov premennej a hodnotu v nej uloženú. 

Tu prichádza pod ruku ORM – teda object relatiional mapping - objektovo relačné mapovanie. My naše java objekty namapujeme na tabuľky relačnej databázy. 

Naučíš sa používať ORM framework Hibernate, ktorý ale budeš vedieť kedykoľvek nahradiť iným frameworkom, lebo sa budeme držať JPA (Java Persistence API) štandardov . Naučíš sa ako si namapovať databázu na objekty a ako uložiť, vybrať, upraviť tieto objekty podľa priania. Ukážeme si aj knižnicu QueryDSl, ktorá nám pomôže písať pekné a prehľadné kritériá a dopyty na databázu. 

Logovanie java aplikácií

Po vývoji aplikácie a nasadení u zákazníka potrebuješ mať prehľad o rôznych činnostiach a chode aplikácie. Nie je v tvojich silách sedieť pri každom používateľovi aplikácie a pozorovať, či nenastala chyba. 

Preto potrebuješ svoju aplikáciu logovať – nastaviť hlášky, napríklad o behu aplikácie, potrebuješ zalogovať chybové hlášky a podobne. 

Tieto logy si chceš spätne aj archivovať, aby si mal historický prehľad o aplikácií. Logy sú prvé miesto po ktorom siahneš ak nastane problém v tvojej aplikácii. V tomto module sa naučíš používať najpoužívanejšie logovacie knižnice SLF4J ako API a Logback ako poskytovateľa logovania. Naučíš sa písať si vlastné konfigurácie. Logy budeš vedieť zapisovať do súborov a budeš vedieť nastaviť ich archivovanie rôznymi stratégiami. 

Čo potrebuješ vedieť?

Aby si zvládol tento kurz musíš mať absolvované základy javy

Ak by si chcel veci pochopiť do hĺbky, ako pracujú frameworky a podobne, tak Java pre pokročilých ťa na to pripravila. 

Ak ale nemáš ešte absolvovaný kurz java pre pokročilých, nevadí, technológie, ktoré sa budeš učiť zvládneš používať a väčšinu vecí pochopíš, ale podrobnosti už nie – napríklad ako je možné, že stačí napísať anotáciu a framework s tým už vie pracovať. To by si pochopil keby si absolvoval java pre pokročilých. 

Čo všetko dostaneš
  • videotutoriály o Java programovaní,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Java pre junior programátorov je možné

Zoznam kapitol

Úvod
Motivácia
Dostupné v ukázce kurzu
Maven - nástroj na riadenie projektov, buildovanie aplikácií
00 Maven - intro
Dostupné v ukázce kurzu
01 Čo je build. Čo znamená Maven
Dostupné v ukázce kurzu
02 Inštalácia a nastavenia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
03 Konvencie. Prečo Maven.
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
04 Maven coordináty, archetype
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
05 Zakladáme prvý projekt
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
06 Kompilácia, generujeme jar, spúšťame jar
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
07 POM súbor
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
08 Repozitáre
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
09 Life cycle phases - fázy životného cyklu buildu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10 Pridávame dependency
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11 Webová aplikácia pomocou maven 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12 Plugins a Goals
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13 Nasadzujeme na server
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14 Spúšťame pomocou Maven pluginu + viac k pluginom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15 Maven Scopes
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16 Maven vo vývojovom prostredí
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17 Užitočný IDEA plugin – riešenie konfliktov v závislostiach
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
18 Profiles
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
19 Multi modul projekt
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
20 Vytvárame štruktúru multi modul projektu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
21 Vytvárame util triedu s testom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
22 Používame modul ako dependency iného modulu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
23 Vytvárame jednoduchú web aplikáciu pomocou Servletu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
24 Buildujeme všetky moduly naraz
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
25 Spustenie web multi modul aplikácie na servery
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Zdrojové kódy Multi module project
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Úloha na precvičovanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)
00 Servlety zdrojové kódy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
01 Spúšťame prvú webovú aplikáciu - nastavujeme úvodnú stránku
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
02 Čo sa vlastne zatiaľ deje
Dostupné v ukázce kurzu
03 Pomôcka pre rýchle spustenie tomcatu cez maven
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
04 Servlet podrobnejšie
Dostupné v ukázce kurzu
05 Pokúšam sa vytvoriť prvý servlet
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
06 Pridávame dependency pre servlety
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
07 Čo je obsahom url adresy - nastavujeme WebServlet anotáciu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
08 Spracovanie od klienta po servlet a späť - vizuálne vysvetlenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
09 Nastavenie servletu cez web.xml súbor
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10 Posúvame dáta do servletu - teória
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11 Spracúvam parametre z url adresy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12 Posielame dáta cez formulár a spracúvame ich v doPost
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13 Mixujem POST a url parametre
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14 Odchytávame viacero hodnôt pod jedným kľúčom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15 Get a Post requesty
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16 Session objekt
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17 Context objekt
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
18 Filter - teória
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
19 Vytvárame prvý filter
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
20 Filter - init metóda
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
21 Filter - doFilter metóda
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
22 Presmerovanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
23 Include vs. Forward presmerovanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
24 Inštalácia tomcat serveru - ručné nasadenie war súboru
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
25 Deploy war aplikácie pomocou Mavenu do Tomcatu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
26 Kódovanie na mäkčene a iné špeciálne znaky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
27 JSP úvod
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
28 JSP - značky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
29 JSP kompilácia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
30 JSP zložitejší kód
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
31 JSP - preddefinované objekty
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
32 MVC pattern - Model-View-Controller
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
33 MVC pattern na príklade
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
34 MVC pattern - prerábame to na DTO objekt
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
35 záver MVC, úvod k JSTL a EL
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
36 EL syntax
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
37 EL objekty - scopes
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
38 JSTL core tagy 1
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
39 JSTL core tagy 2
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
40 Záver - MVC frameworky, Čo je práve in
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
41 Jetty server - spomenutie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
ORM - JPA (Hibernate)
00 Zdrojové kódy pre modul JPA, HIbernate
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
01 Čo je persistence
Dostupné v ukázce kurzu
02 Čo je ORM
Dostupné v ukázce kurzu
03 Problém s JDBC prístupom – výhoda ORM
Dostupné v ukázce kurzu
04 Čo je Hibernate
Dostupné v ukázce kurzu
05 Čo je JPA
Dostupné v ukázce kurzu
06 Úvod k príkladu - zakladáme projekt
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
07 Nastavenie persistence.xml súboru, nastavenie konekcie na databázu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Ak nechceš používať sql príkazy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
08 Mapovanie triedy a identifikátoru
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
09 4 stratégie generovania identifikátoru
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10 Mapovanie - automatické mapovanie podľa názvu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11 Ukladáme dáta do databázy - EntityManager
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12 Získavame dáta z databázy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13 Úvod k zložitejšiemu príkladu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14 Mapovanie Enum - rôzne stratégie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15 Konvertovanie medzi rôznymi typmi – AttributeConverter
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16 Kód aj v Git repozitári
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17 Embeddable
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
18 Viac teórie o identifikátoroch
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
19 Mapovanie s dedením - MappedSuperclass
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
20 ManyToOne asociácia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
21 OneToMany asociácia - obojsmerná 1
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
22 OneToMany asociácia - obojsmerná 2 - Typy kaskády a čo je to kaskáda *(kukni popisok)
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
23 OneToMany asociácia jednosmerná
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
24 ManyToMany asociácia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
25 OneToOne asociácia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
26 Hibernate - špecifické nastavenia - automatické vytváranie db tabuliek
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
27 Fetching - Fetch types
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
28 Flush
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
29 SQL native query
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
30 Criteria
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
31 QueryDSL
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
32 EntityManagerFactory len raz
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
33 Exception handling
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
34 Hibernate - na čo si dávať pozor - nežiadúce zmeny nad databázou
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
35 Hibernate - na čo si dávať pozor - odpojenie objektu od persistence contextu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
36 Hibernate - na čo si dávať pozor - zatvorenie entity manageru
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
37 CRUD operácie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Domáca úloha sekcie JPA, Hibernate
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Patterns
00 Zdrojové kódy - patterny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
01 Singleton pattern
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
02 Factory pattern
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
03 Builder pattern
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
04 Observer Pattern
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Domáca úloha
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Logovanie java aplikácií
Zdrojáky Logovanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
01 Logovanie - úvod
Dostupné v ukázce kurzu
02 SLF4J
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
03 Napájame sa na logovanie Hibernatu + prvé vlastné logy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
04 Formátovanie výstupného textu logu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
05 Úvod k nastaveniam - konfigurácii logovania
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
06 Hierarchia loggerov a nastavení
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
07 Appenders - dedenie a správanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
08 Kontext
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
09 V konfigurácii pracujeme s premennými
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10 Scope premenných
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11 Default hodnota premennej
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12 Skladanie premenných
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13 Appenders - RollingFileAppender úvod
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14 Appenders - RollingFileAppender - TimeBasedRollingPolicy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15 Appenders - RollingFileAppender - SizeAndTimeBasedRollingPolicy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16 Appenders - RollingFileAppender - FixedWindowRollingPolicy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17 Encoder, Layout, Pattern
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
18 Modifikátory formátov – format modifiers
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
19 Zoskupenie conversion slov a modifikátor farby
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
20 Filtrovanie logovacích hlášok - vlastný filter - prednastavené filtre
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
21 Aktualizovanie nastavení
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Domáca úloha sekcie Logovanie java aplikácií
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
RESTful web services
01 RESTful web services - úvod
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
02 Resource URI
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
03 Konvencie pri písaní resource uri
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
04 Metódy requestu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
05 Response - status kódy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
06 HATEOAS
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
07 Čo je to JAX-RS
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
08 Základná RESTful aplikácia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
09 Vytvoríme prvé vlastné RESTful api
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10 Vraciame zoznam osôb ako JSON
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11 Inštalujeme REST klienta POSTMAN
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12 Vraciam jednu osobu - načítam path parameter
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13 Pridávame osobu - POST metóda
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14 Update a Delete osoby
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15 Domáca úloha - DELETE metóda
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15b domáca úloha - DELETE metóda - tu odovzdaj
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16 Výsledok úlohy plus globálne anotácie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17 Query param
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
18 Ďalšie param anotácie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
19 Koniec Restful modulu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
RESTfull zdrojáky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Ostatné
SOAP web servisy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Quartz joby
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Hodnotenia kurzu

Pozri aj tieto kurzy