Java pre junior programátorov

11h 20min
Čas
163
Kapitol
Programovanie
Kategória
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Java pre junior programátorov

Zavŕšenie online kurzov Java trilógie je už tu. Po prvej časti a kurze Java pre začiatočníkov a druhej časti Java pre pokročilých sa v tomto novom online kurze spolu pozrieme na vyvrcholenie tejto trilógie. Je to kurz Java pre junior programátorov, po ktorého absolvovaní budeš pripravený na prácu junior Java programátora.


Čo sa naučíš? 

Týmto kurzom, by som ťa chcel pripraviť na prácu Java junior programátora. Programátora, ktorý vo firme začína programovať v jave. Po absolvovaní kurzu sa budeš vedieť orientovať v technológiách. Porozumieš názvom a technológiám ako Maven, Servlety, JSP, JSTL, EL, MVC, Hibernate, JPA, ORM, QueryDSL, Logovanie, Logback, Java EE, REST, SOAP, Quartz, Factory, Singleton a podobne. 


Maven – nástroj na riadenie projektov, buildovanie aplikácií

Maven je nástroj, ktorý budeš používať na buildovanie a manažovanie svojich javovských projektov. Jednoducho si dokážeš pridávať do projektu knižnice a frameworky. Pomocou jedného príkazu si celý projekt skompiluješ, zbuilduješ a spustíš na serveri. Maven je zároveň najpoužívanejší tool s týmito možnosťami.


V tomto module pochopíš, ako samotný Maven pracuje. Ako založiť projekt pomocou Mavenu. Aké nastavenia, čo znamenajú. Naučíš sa používať základné a najpoužívanejšie Maven príkazy. Naučíš sa, ako rozšíriť Maven pomocou pridania pluginov. Pomocou Mavenu sa naučíš vytvoriť si webový projekt, pridať si závislosti na knižniciach, skompilovať a vygenerovať si war súbor, ktorý sa spustí na serveri a v priebehu sa automaticky spustia testy. Budeš vedieť, čo je plugin, fáza, goal, pom.xml, repozitár, archetype alebo scope. Ukážeme si, ako pracovať s Mavenom vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA. 


Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)

Naučíš sa čo sú to Servlety – naučíš sa technológiu, ktorá je základom, každej java webovej aplikácie. Ďalej sa zoznámiš s view technológiami – teda musíš mať stránky aj zobrazené – ako sú JSP a k tomu pridružené JSTL a EL. Ukážeme ako môžeš filtrovať žiadosti na server, presmerovať žiadosti a podobne. Pochopíš na akom princípe je založený MVC pattern. Aplikácie sa naučíš spúšťať a nasadzovať v servlet kontajnery. 


Po absolvovaní modulu ti už nebude robiť problém začať rozumieť a budovať java web aplikácie. 


ORM - JPA (Hibernate)

Ak vytvoríš hocijaký jednoduchý objekt, čo sa stane? Napríklad objekt Adresa? Vytvorí sa v halde – v pamäti. Objekt môže mať nasetované nejaké dáta – informácie. Ak sa ale stratí referencia v javovskom kóde na tento objekt v halde – tak sa zmaže. 


Ak si chceme uchovať tieto informácie, tak ich môžeme uložiť do databázy a najlepšie, aby po vytiahnutí z databázy, mali tieto dáta tú istú formu – teda formu objektu Adresa. 


Tomuto sa hovorí, že persistujeme (uchováme stálosť) objekt do databázy. Akoby tento objekt existoval aj mimo java programu. Tento objekt sa uchová v úložisku a znovu sa vytvorí, ak bude treba. 


Klasické databázy ako Oracle, MySql a podobne sú relačné databázy, ktoré majú dáta uložené vo forme tabuliek. V jave ukladáme dáta vo forme objektov, v databáze vo forme tabuliek. Ale čo majú podobné? V relačnej databáze máme stĺpce, ktoré majú názvy a v riadkoch máme hodnoty. Niečo ako kľúč hodnota – to isté platí aj pre objekty v jave – tam máme názov premennej a hodnotu v nej uloženú. 


Tu prichádza pod ruku ORM – teda object relatiional mapping - objektovo relačné mapovanie. My naše java objekty namapujeme na tabuľky relačnej databázy. 


Naučíš sa používať ORM framework Hibernate, ktorý ale budeš vedieť kedykoľvek nahradiť iným frameworkom, lebo sa budeme držať JPA (Java Persistence API) štandardov . Naučíš sa ako si namapovať databázu na objekty a ako uložiť, vybrať, upraviť tieto objekty podľa priania. Ukážeme si aj knižnicu QueryDSl, ktorá nám pomôže písať pekné a prehľadné kritériá a dopyty na databázu. 


Logovanie java aplikácií

Po vývoji aplikácie a nasadení u zákazníka potrebuješ mať prehľad o rôznych činnostiach a chode aplikácie. Nie je v tvojich silách sedieť pri každom používateľovi aplikácie a pozorovať, či nenastala chyba. 


Preto potrebuješ svoju aplikáciu logovať – nastaviť hlášky, napríklad o behu aplikácie, potrebuješ zalogovať chybové hlášky a podobne. 


Tieto logy si chceš spätne aj archivovať, aby si mal historický prehľad o aplikácií. Logy sú prvé miesto po ktorom siahneš ak nastane problém v tvojej aplikácii. V tomto module sa naučíš používať najpoužívanejšie logovacie knižnice SLF4J ako API a Logback ako poskytovateľa logovania. Naučíš sa písať si vlastné konfigurácie. Logy budeš vedieť zapisovať do súborov a budeš vedieť nastaviť ich archivovanie rôznymi stratégiami. 

Čo potrebuješ vedieť?

Aby si zvládol tento kurz musíš mať absolvované základy javy


Ak by si chcel veci pochopiť do hĺbky, ako pracujú frameworky a podobne, tak Java pre pokročilých ťa na to pripravila. 


Ak ale nemáš ešte absolvovaný kurz java pre pokročilých, nevadí, technológie, ktoré sa budeš učiť zvládneš používať a väčšinu vecí pochopíš, ale podrobnosti už nie – napríklad ako je možné, že stačí napísať anotáciu a framework s tým už vie pracovať. To by si pochopil keby si absolvoval java pre pokročilých. 

Čo všetko dostaneš
  • videotutoriály o Java programovaní,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Java pre junior programátorov je možné

Zoznam kapitol

Úvod
Dostupné v ukážke kurzu
Maven - nástroj na riadenie projektov, buildovanie aplikácií
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
02 Inštalácia a nastavenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
03 Konvencie. Prečo Maven.
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 Maven coordináty, archetype
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 Zakladáme prvý projekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 Kompilácia, generujeme jar, spúšťame jar
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 POM súbor
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Repozitáre
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Life cycle phases - fázy životného cyklu buildu
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Pridávame dependency
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Webová aplikácia pomocou maven 1. časť
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Plugins a Goals
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Nasadzujeme na server
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Spúšťame pomocou Maven pluginu + viac k pluginom
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Maven Scopes
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Maven vo vývojovom prostredí
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 Užitočný IDEA plugin – riešenie konfliktov v závislostiach
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Profiles
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Multi modul projekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 Vytvárame štruktúru multi modul projektu
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 Vytvárame util triedu s testom
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 Používame modul ako dependency iného modulu
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 Vytvárame jednoduchú web aplikáciu pomocou Servletu
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 Buildujeme všetky moduly naraz
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 Spustenie web multi modul aplikácie na servery
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zdrojové kódy Multi module project
Dostupné len po zakúpení prístupu
Úloha na precvičovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Servlety (MVC, JSP, JSTL, EL)
00 Servlety zdrojové kódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
01 Spúšťame prvú webovú aplikáciu - nastavujeme úvodnú stránku
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
03 Pomôcka pre rýchle spustenie tomcatu cez maven
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
05 Pokúšam sa vytvoriť prvý servlet
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 Pridávame dependency pre servlety
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Čo je obsahom url adresy - nastavujeme WebServlet anotáciu
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Spracovanie od klienta po servlet a späť - vizuálne vysvetlenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Nastavenie servletu cez web.xml súbor
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Posúvame dáta do servletu - teória
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Spracúvam parametre z url adresy
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Posielame dáta cez formulár a spracúvame ich v doPost
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Mixujem POST a url parametre
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Odchytávame viacero hodnôt pod jedným kľúčom
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Get a Post requesty
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Session objekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 Context objekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Filter - teória
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Vytvárame prvý filter
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 Filter - init metóda
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 Filter - doFilter metóda
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 Presmerovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 Include vs. Forward presmerovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 Inštalácia tomcat serveru - ručné nasadenie war súboru
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 Deploy war aplikácie pomocou Mavenu do Tomcatu
Dostupné len po zakúpení prístupu
26 Kódovanie na mäkčene a iné špeciálne znaky
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 JSP úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 JSP - značky
Dostupné len po zakúpení prístupu
29 JSP kompilácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
30 JSP zložitejší kód
Dostupné len po zakúpení prístupu
31 JSP - preddefinované objekty
Dostupné len po zakúpení prístupu
32 MVC pattern - Model-View-Controller
Dostupné len po zakúpení prístupu
33 MVC pattern na príklade
Dostupné len po zakúpení prístupu
34 MVC pattern - prerábame to na DTO objekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
35 záver MVC, úvod k JSTL a EL
Dostupné len po zakúpení prístupu
36 EL syntax
Dostupné len po zakúpení prístupu
37 EL objekty - scopes
Dostupné len po zakúpení prístupu
38 JSTL core tagy 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
39 JSTL core tagy 2
Dostupné len po zakúpení prístupu
40 Záver - MVC frameworky, Čo je práve in
Dostupné len po zakúpení prístupu
41 Jetty server - spomenutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
ORM - JPA (Hibernate)
00 Zdrojové kódy pre modul JPA, HIbernate
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
06 Úvod k príkladu - zakladáme projekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Nastavenie persistence.xml súboru, nastavenie konekcie na databázu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ak nechceš používať sql príkazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Mapovanie triedy a identifikátoru
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 4 stratégie generovania identifikátoru
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Mapovanie - automatické mapovanie podľa názvu
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Ukladáme dáta do databázy - EntityManager
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Získavame dáta z databázy
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Úvod k zložitejšiemu príkladu
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Mapovanie Enum - rôzne stratégie
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Konvertovanie medzi rôznymi typmi – AttributeConverter
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Kód aj v Git repozitári
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 Embeddable
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Viac teórie o identifikátoroch
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Mapovanie s dedením - MappedSuperclass
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 ManyToOne asociácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 OneToMany asociácia - obojsmerná 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 OneToMany asociácia - obojsmerná 2 - Typy kaskády a čo je to kaskáda *(kukni popisok)
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 OneToMany asociácia jednosmerná
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 ManyToMany asociácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 OneToOne asociácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
26 Hibernate - špecifické nastavenia - automatické vytváranie db tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 Fetching - Fetch types
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 Flush
Dostupné len po zakúpení prístupu
29 SQL native query
Dostupné len po zakúpení prístupu
30 Criteria
Dostupné len po zakúpení prístupu
31 QueryDSL
Dostupné len po zakúpení prístupu
32 EntityManagerFactory len raz
Dostupné len po zakúpení prístupu
33 Exception handling
Dostupné len po zakúpení prístupu
34 Hibernate - na čo si dávať pozor - nežiadúce zmeny nad databázou
Dostupné len po zakúpení prístupu
35 Hibernate - na čo si dávať pozor - odpojenie objektu od persistence contextu
Dostupné len po zakúpení prístupu
36 Hibernate - na čo si dávať pozor - zatvorenie entity manageru
Dostupné len po zakúpení prístupu
37 CRUD operácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Domáca úloha sekcie JPA, Hibernate
Dostupné len po zakúpení prístupu
Patterns
00 Zdrojové kódy - patterny
Dostupné len po zakúpení prístupu
01 Singleton pattern
Dostupné len po zakúpení prístupu
02 Factory pattern
Dostupné len po zakúpení prístupu
03 Builder pattern
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 Observer Pattern
Dostupné len po zakúpení prístupu
Domáca úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Logovanie java aplikácií
Zdrojáky Logovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
02 SLF4J
Dostupné len po zakúpení prístupu
03 Napájame sa na logovanie Hibernatu + prvé vlastné logy
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 Formátovanie výstupného textu logu
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 Úvod k nastaveniam - konfigurácii logovania
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 Hierarchia loggerov a nastavení
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Appenders - dedenie a správanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Kontext
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 V konfigurácii pracujeme s premennými
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Scope premenných
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Default hodnota premennej
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Skladanie premenných
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Appenders - RollingFileAppender úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Appenders - RollingFileAppender - TimeBasedRollingPolicy
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Appenders - RollingFileAppender - SizeAndTimeBasedRollingPolicy
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Appenders - RollingFileAppender - FixedWindowRollingPolicy
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 Encoder, Layout, Pattern
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Modifikátory formátov – format modifiers
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Zoskupenie conversion slov a modifikátor farby
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 Filtrovanie logovacích hlášok - vlastný filter - prednastavené filtre
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 Aktualizovanie nastavení
Dostupné len po zakúpení prístupu
Domáca úloha sekcie Logovanie java aplikácií
Dostupné len po zakúpení prístupu
RESTful web services
01 RESTful web services - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
02 Resource URI
Dostupné len po zakúpení prístupu
03 Konvencie pri písaní resource uri
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 Metódy requestu
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 Response - status kódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 HATEOAS
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Čo je to JAX-RS
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Základná RESTful aplikácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Vytvoríme prvé vlastné RESTful api
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Vraciame zoznam osôb ako JSON
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Inštalujeme REST klienta POSTMAN
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Vraciam jednu osobu - načítam path parameter
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Pridávame osobu - POST metóda
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Update a Delete osoby
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Domáca úloha - DELETE metóda
Dostupné len po zakúpení prístupu
15b domáca úloha - DELETE metóda - tu odovzdaj
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Výsledok úlohy plus globálne anotácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 Query param
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Ďalšie param anotácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Koniec Restful modulu
Dostupné len po zakúpení prístupu
RESTfull zdrojáky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ostatné
SOAP web servisy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Quartz joby
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Java pre junior programátorov

Gabriel K.

Java pre junior programátorov

Výborný kurz plný informácií a praktických príkladov, určite sa oplatí, odporúčam. Díky Jaro, skvelá práca :)

Gabriel J.

Pozri aj tieto kurzy

19 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.