Java pre pokročilých

13h 37m 4s
Čas
151
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.7
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V tomto kurze sa pozrieme hlbšie do Javy a do toho, čo nám ponúka. Ďalšie princípy Javy si budeme vysvetľovať podrobne (lambda, streamy a podobne). V prípade použitia tried, ktoré napríklad pristupujú k súborom, alebo pracujú s číslami či s dátumami, budeme hovoriť o základných princípoch a metódach, aby ste vedeli, ktoré triedy sa na danú vec používajú. Keby sme chceli všetky triedy vysvetliť dopodrobna, nestačili by nám ani 4 kurzy.

V novom online kurze Java pre pokročilých budem počítať s tým, že poznáš základy programovacieho jazyka Java. Videl si kurz Java pre začiatočníkov alebo iným spôsobom si sa ich naučil.

V tomto kurze sa pozrieme hlbšie do Javy. Budeme si rozprávať o prácach s najpoužívanejšími triedami. Naučíme sa písať regulárne výrazy, debugovať kód, riešiť vlastné výnimky, pozrieme sa na to, ako načítavať a pracovať so súbormi

Potom prejdeme k zložitejším témam ako sú kolekcie, generické programovanie a vnorené a vnútorné triedy

Nakoniec to zavŕšime funkcionálnym programovaním pomocou Lambda výrazov, budeme používať Stream API, aby sme boli cool a robili veci novými spôsobmi. Budeme používať anotácie a reflexiu

Po tomto kurze pochopíš ako pracujú niektoré Java frameworky (Spring, Hibernate), na akých princípoch sú založené. Frameworky si nebudeme vysvetľovať, ale každý používa napríklad reflexiu a anotácie. Teraz sa budeš vedieť orientovať a poznať základné princípy, ktoré tvorcovia týchto frameworkov používajú. 

A okrem toho budeme veľa programovať a v kurze ťa čaká veľké množstvo domácich úloh, aby si si všetko precvičil a dostal do hlavy.

Tak neváhaj a pridaj sa ešte dnes. Poď sa naučiť viac z populárneho programovacieho jazyka JAVA. Ak sa chceš naučiť technológiu, ktorá je základom každej Java webovej aplikácie, tak po skončení tohto kurzu pokračuj na Java Servlety

Čo sa naučíš

 • regulárne výrazy,
 • čítanie dát z konzoly,
 • kolekcie,
 • generické programovanie,
 • vnorené a vnútorné triedy v Jave,
 • Lambda výrazy,
 • streamy a anotácie,
 • mini ORM framework,
 • mnoho ďalšieho.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály Java pre pokročilých,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.
Online kurz Java pre pokročilých je možné

Zoznam kapitol

Úvod
Privítanie
Dostupné v ukážke kurzu
Štádia java programu - java life cycle
Dostupné v ukážke kurzu
Java za 60 minút - opakovanie základov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Java pre pokročilých
BoxingUnboxing
Dostupné v ukážke kurzu
BoxingUnboxing = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výnimky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vlastná výnimka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výnimky = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Balíky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Balíky = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ako vložiť cudzí java súbor do projektu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čísla, znaky, reťazce
Number
Dostupné len po zakúpení prístupu
Number = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Práca s číslami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Static import
Dostupné len po zakúpení prístupu
Static import = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Char - znaky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Práca s reťazcami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Formátovanie reťazcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Advance formátovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Znaky a reťazce = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy
Regulárne výrazy - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 2 prehľadávanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 3 character classes a character sety
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 4 kvantifikátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 5 boudary matchers
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 6 zvyšok
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Krok ku aplikácii
Čítanie dát z konzoly
Dostupné len po zakúpení prístupu
Debugovanie a StackTrace
Dostupné len po zakúpení prístupu
Základná práca s dátumami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dokumentácia a dokumentačné komentáre
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzola a dátumy = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - robím prvý projekt (hra na konzole)
Konzolová aplikácia - 00 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 01 brain storming - určenie funkcionality
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 02 návrh objektov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 03 tvorba hry
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 04 dokončenie aplikácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 05 doladenie a koniec
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Spúšťanie aplikácie
Jar, runnable jar, manifest - čo je to
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vytvorenie jar súboru vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA
Dostupné len po zakúpení prístupu
Classpath
Dostupné len po zakúpení prístupu
Spúšťanie aplikácie = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
I/O - input/output
IO - 1 Rôzne druhy streamov
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 2 Scanner na stremy
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 3 Path
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 4 Files - úvod, try with resources, výnimky
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 5 Files - manipulácia so súbormi a priečinkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 6 Varargs
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO = Úloha - súborová databáza
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie
Kolekcie - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie - 2 Set
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie - 3 List
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie - 4 Map
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie - 5 triedenie v kolekciách a vlastné triedenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie
Generické programovanie - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 2 postup, konvencie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 3 viacero typových parametrov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 4 raw types
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 5 generické metódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 6 Obmedzené typové parametre - Bounded Type Parameters
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 7 hlbšie obmedzenia - multiple bounds
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 8 type inference
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 9 wildcards úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 10 upper bounded wildcard
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 11 unbounded wildcard
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 12 lower bounded wildcard
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 13 kedy pouzit wildcards
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Niečo viac k rozhraniam
Default metódy v rozhraniach
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konflikty pri rozhraniach s default metódami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rozdiel medzi normálnou a default metódou. Statické metódy v rozhraniach
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vnorené a vnútorné triedy
Vnorené a vnútorné triedy - 1 Vnorené triedy - statické a nestatické
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vnorené a vnútorné triedy - 2 Shadowing
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vnorené a vnútorné triedy - 3 Vnútorná anonymná trieda
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vnorené a vnútorné triedy = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy
Lambda výrazy - 1 úvod
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 2 ako ich zostrojiť
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 3 príklady
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 4 typy lambda výrazu
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 5 príklad na typ lambda výrazu
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 7 ďalšie zjednodušenie
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 8 úvod do funkcionálnych rozhraní
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 9 komplexnejší príklad
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 10 funkcionálne rozhrania
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 11 ošetrenie výnimiek 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 12 ošetrenie výnimiek 2 pokračovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 13 zmrazenie hodnôt – closure
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 14 lambda nie je rovná vnútornej anonymnej triede
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 15 referencia na metódu - method reference
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 16 nový spôsob iterovania cez kolekciu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Stream API
Streamy - 1 úvod a základné operácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 2 teória ešte raz
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 3 teória na prax
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 4 Optional 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 5 Optional 2 - orElse
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 6 Optional 3 - real life example
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 7 Streamy a Optional
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 8 Ako generovať streamy - streamy nad primitívnymi dátovými typmi
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 9 Streamy a IO Streamy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie
Anotácie - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 2 kde sa dajú používať
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 3 vlastná anotácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 4 dokumentácia a anotácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 5 anotácia s jednou hodnotou
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 6 obmedzenia - Retention, Target
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 7 obmedzenia Target
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 8 opakovanie anotácií
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Reflexia
Reflexia - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Reflexia - 2 získanie Class opisu tried
Dostupné len po zakúpení prístupu
Reflexia - 3 získavame členov triedy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Reflexia - 4 koniec
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza teória
Databáza teória - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza teória - 2 ako je to v jave
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza teória - 3 ORM frameworky - ako si vieme pomôcť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok
Mini ORM framework - 1 založenie projektu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 2 anotácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 3 výber entity pomocou id
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 4 zistím anotácie pomocou reflexie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 5 zistím názov namapovanej tabuľky z anotácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 6 zistím názvy databázových stĺpcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 7 zistím názov stĺpca s ID anotáciou
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 8 vytvárame SQL príkaz
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 9 vraciame fiktívne dáta
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 10 nasetujeme dáta na objekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 11 objekt do databázy plus Domáca úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza pokračovanie
Databáza - 1 JDBC a 5 krokov na pripojenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 2 registrácia drivera, vytvorenie url na databázu a konekcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 3 odoslanie SQL príkazu a spracovanie výsledku
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 4 teória, komitovanie zmien
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 5 prax, komitovanie, vrátenie zmien
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 6 Statement vs PreparedStatement
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 7 skrášľujeme kód - vytvárame DAO
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 8 načítanie dát z properties súboru
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 9 vytvárame OsobaDao, pekne obhospodárime s konekciou
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 10 - čo chýba k pripojeniu na reálnu databázu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - zdrojáky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok časť 2
Mini ORM framewok - 12 fiktívny ResultSet nahradíme skutočným ResultSetom
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok - 13 vytvoríme si našu prvú knižnicu a pripojíme ju k inému projektu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok - 14 skutočné dáta zo skutočnej databázy - trápime sa spolu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok - 15 nový objekt, overíme si funkčnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok = Domáca úloha = odovzdanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zdrojové súbory
Všetky zdrojové súbory
Dostupné len po zakúpení prístupu
KONIEC
Pomôcky = cheetsheets
Dostupné len po zakúpení prístupu
JAVA KONIEC KURZU
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Java pre pokročilých

S kurzom som celkovo spokojný, je plný užitočných rád, príkladov a veľa vecí z Javy som si objasnil, doplnil a naučil. Čo mi miestami trochu vadilo boli chyby a nepresnosti vo výklade, ak by sa miestami trochu prečesal výklad tak by to bol úplný top. Kurz sa ale určite oplatil a aj páčil, takže ďakujem :) Nepochybujem o tom že Jaro je skvelý programátor. Dávam 9 bodov z 10.

Gabriel J.

Java pre pokročilých

Štefan F.

Pozri aj tieto kurzy