Java pre pokročilých

13h 37min
Čas
151
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.6
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V tomto kurze sa pozrieme hlbšie do Javy a do toho, čo nám ponúka. Ďalšie princípy Javy si budeme vysvetľovať podrobne (lambda, streamy a podobne). V prípade použitia tried, ktoré napríklad pristupujú k súborom, alebo pracujú s číslami či s dátumami, budeme hovoriť o základných princípoch a metódach, aby ste vedeli, ktoré triedy sa na danú vec používajú. Keby sme chceli všetky triedy vysvetliť dopodrobna, nestačili by nám ani 4 kurzy.

V novom online kurze Java pre pokročilých budem počítať s tým, že poznáš základy programovacieho jazyka Java. Videl si kurz Java pre začiatočníkov alebo iným spôsobom si sa ich naučil.

V tomto kurze sa pozrieme hlbšie do Javy. Budeme si rozprávať o prácach s najpoužívanejšími triedami. Naučíme sa písať regulárne výrazy, debugovať kód, riešiť vlastné výnimky, pozrieme sa na to, ako načítavať a pracovať so súbormi

Potom prejdeme k zložitejším témam ako sú kolekcie, generické programovanie a vnorené a vnútorné triedy

Nakoniec to zavŕšime funkcionálnym programovaním pomocou Lambda výrazov, budeme používať Stream API, aby sme boli cool a robili veci novými spôsobmi. Budeme používať anotácie a reflexiu

Po tomto kurze pochopíš ako pracujú niektoré Java frameworky (Spring, Hibernate), na akých princípoch sú založené. Frameworky si nebudeme vysvetľovať, ale každý používa napríklad reflexiu a anotácie. Teraz sa budeš vedieť orientovať a poznať základné princípy, ktoré tvorcovia týchto frameworkov používajú. 

A okrem toho budeme veľa programovať a v kurze ťa čaká veľké množstvo domácich úloh, aby si si všetko precvičil a dostal do hlavy.

Tak neváhaj a pridaj sa ešte dnes. Poď sa naučiť viac z populárneho programovacieho jazyka JAVA. Ak sa chceš naučiť technológiu, ktorá je základom každej Java webovej aplikácie, tak po skončení tohto kurzu pokračuj na Java Servlety

Čo sa naučíš

 • regulárne výrazy,
 • čítanie dát z konzoly,
 • kolekcie,
 • generické programovanie,
 • vnorené a vnútorné triedy v Jave,
 • Lambda výrazy,
 • streamy a anotácie,
 • mini ORM framework,
 • mnoho ďalšieho.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály Java pre pokročilých,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.
Online kurz Java pre pokročilých je možné

Zoznam kapitol

Úvod
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Java za 60 minút - opakovanie základov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Java pre pokročilých
Dostupné v ukážke kurzu
BoxingUnboxing = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výnimky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vlastná výnimka
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výnimky = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Balíky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Balíky = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ako vložiť cudzí java súbor do projektu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čísla, znaky, reťazce
Number
Dostupné len po zakúpení prístupu
Number = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Práca s číslami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Static import
Dostupné len po zakúpení prístupu
Static import = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Char - znaky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Práca s reťazcami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Formátovanie reťazcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Advance formátovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Znaky a reťazce = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy
Regulárne výrazy - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 2 prehľadávanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 3 character classes a character sety
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 4 kvantifikátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 5 boudary matchers
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy - 6 zvyšok
Dostupné len po zakúpení prístupu
Regulárne výrazy = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Krok ku aplikácii
Čítanie dát z konzoly
Dostupné len po zakúpení prístupu
Debugovanie a StackTrace
Dostupné len po zakúpení prístupu
Základná práca s dátumami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dokumentácia a dokumentačné komentáre
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzola a dátumy = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - robím prvý projekt (hra na konzole)
Konzolová aplikácia - 00 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 01 brain storming - určenie funkcionality
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 02 návrh objektov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 03 tvorba hry
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 04 dokončenie aplikácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia - 05 doladenie a koniec
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konzolová aplikácia = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Spúšťanie aplikácie
Jar, runnable jar, manifest - čo je to
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vytvorenie jar súboru vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA
Dostupné len po zakúpení prístupu
Classpath
Dostupné len po zakúpení prístupu
Spúšťanie aplikácie = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
I/O - input/output
IO - 1 Rôzne druhy streamov
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 2 Scanner na stremy
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 3 Path
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 4 Files - úvod, try with resources, výnimky
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 5 Files - manipulácia so súbormi a priečinkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO - 6 Varargs
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
IO = Úloha - súborová databáza
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie
Kolekcie - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie - 2 Set
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie - 3 List
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie - 4 Map
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie - 5 triedenie v kolekciách a vlastné triedenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kolekcie = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie
Generické programovanie - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 2 postup, konvencie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 3 viacero typových parametrov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 4 raw types
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 5 generické metódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 6 Obmedzené typové parametre - Bounded Type Parameters
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 7 hlbšie obmedzenia - multiple bounds
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 8 type inference
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 9 wildcards úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 10 upper bounded wildcard
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 11 unbounded wildcard
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 12 lower bounded wildcard
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie - 13 kedy pouzit wildcards
Dostupné len po zakúpení prístupu
Generické programovanie = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Niečo viac k rozhraniam
Default metódy v rozhraniach
Dostupné len po zakúpení prístupu
Konflikty pri rozhraniach s default metódami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rozdiel medzi normálnou a default metódou. Statické metódy v rozhraniach
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vnorené a vnútorné triedy
Vnorené a vnútorné triedy - 1 Vnorené triedy - statické a nestatické
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vnorené a vnútorné triedy - 2 Shadowing
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vnorené a vnútorné triedy - 3 Vnútorná anonymná trieda
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vnorené a vnútorné triedy = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Lambda výrazy - 11 ošetrenie výnimiek 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 12 ošetrenie výnimiek 2 pokračovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 13 zmrazenie hodnôt – closure
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 14 lambda nie je rovná vnútornej anonymnej triede
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 15 referencia na metódu - method reference
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lambda výrazy - 16 nový spôsob iterovania cez kolekciu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Stream API
Streamy - 1 úvod a základné operácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 2 teória ešte raz
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 3 teória na prax
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 4 Optional 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 5 Optional 2 - orElse
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 6 Optional 3 - real life example
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 7 Streamy a Optional
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 8 Ako generovať streamy - streamy nad primitívnymi dátovými typmi
Dostupné len po zakúpení prístupu
Streamy - 9 Streamy a IO Streamy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie
Anotácie - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 2 kde sa dajú používať
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 3 vlastná anotácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 4 dokumentácia a anotácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 5 anotácia s jednou hodnotou
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 6 obmedzenia - Retention, Target
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 7 obmedzenia Target
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie - 8 opakovanie anotácií
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie = Úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Reflexia
Reflexia - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Reflexia - 2 získanie Class opisu tried
Dostupné len po zakúpení prístupu
Reflexia - 3 získavame členov triedy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Reflexia - 4 koniec
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza teória
Databáza teória - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza teória - 2 ako je to v jave
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza teória - 3 ORM frameworky - ako si vieme pomôcť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok
Mini ORM framework - 1 založenie projektu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 2 anotácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 3 výber entity pomocou id
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 4 zistím anotácie pomocou reflexie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 5 zistím názov namapovanej tabuľky z anotácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 6 zistím názvy databázových stĺpcov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 7 zistím názov stĺpca s ID anotáciou
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 8 vytvárame SQL príkaz
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 9 vraciame fiktívne dáta
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 10 nasetujeme dáta na objekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framework - 11 objekt do databázy plus Domáca úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza pokračovanie
Databáza - 1 JDBC a 5 krokov na pripojenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 2 registrácia drivera, vytvorenie url na databázu a konekcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 3 odoslanie SQL príkazu a spracovanie výsledku
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 4 teória, komitovanie zmien
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 5 prax, komitovanie, vrátenie zmien
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 6 Statement vs PreparedStatement
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 7 skrášľujeme kód - vytvárame DAO
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 8 načítanie dát z properties súboru
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 9 vytvárame OsobaDao, pekne obhospodárime s konekciou
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - 10 - čo chýba k pripojeniu na reálnu databázu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza - zdrojáky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok časť 2
Mini ORM framewok - 12 fiktívny ResultSet nahradíme skutočným ResultSetom
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok - 13 vytvoríme si našu prvú knižnicu a pripojíme ju k inému projektu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok - 14 skutočné dáta zo skutočnej databázy - trápime sa spolu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok - 15 nový objekt, overíme si funkčnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mini ORM framewok = Domáca úloha = odovzdanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zdrojové súbory
Všetky zdrojové súbory
Dostupné len po zakúpení prístupu
KONIEC
Pomôcky = cheetsheets
Dostupné len po zakúpení prístupu
JAVA KONIEC KURZU
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Java pre pokročilých

Miron K.

Java pre pokročilých

Michaela F.

Pozri aj tieto kurzy

19 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál

Akcia! Získaj predplatné za 39€ na mesiac

Získaj prístup do najväčšej ponuky online kurzov na trhu, teraz v super akcii.