C# pre mierne pokročilých

3h 29min
Čas
36
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.5
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

C# je objektovo-orientovaný programovací jazyk. Jazyk vyvinula firma Microsoft a bol predstavený spolu s vývojovým prostredím .NET. Ako už vypovedá názov samotného jazyka, v mnohom vychádza z programovacieho jazyk C a C++, v mnohých oblastiach je však bližší k jazyku Java. V tomto online kurze sa pozrieme na ďalšiu funkcionalitu jazyka a posunieš svoje vedomosti z prvého kurzu C# na vyšší level.

Čo sa naučíš

Začal si programovať v C# a máš základné vedomosti? Tento kurz začne tam, kde skončil kurz Úvod do programovania v jazyku C#. Naučíš sa vytvárať triedy, pracovať s dátumom, súbormi, kolekciami. Naučíš sa, ako C# pracuje s pamäťou. Pod palec dostaneš OOP princípy s použitím jazyka C# ako sú dedenie a rozhrania. Nevieš čo je to LINQ, Delegate metódy, Lambda výrazy? Tu si správne, všetko sa naučíš na praktických ukážkach. Neváhaj, pozri zoznam kapitol a zapoj sa do kurzu.

Potrebuješ vedieť základy programovania v jazyku C#. Čo je to premenná, čo je to metóda, podmienka, cyklus. Toto všetko ťa naučí náš základný kurz.

Čo všetko dostaneš?

  • 36 kapitol online kurzu,
  • 3,5 hodiny videomateriálu,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.

Zoznam kapitol

C#
01 Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
02 Prvý projekt - čo máme v projekte
Dostupné len po zakúpení prístupu
03 C# coding conventions
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 Neprimitívne dátové typy - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 Trieda - class - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 Čo je to instancia
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Ako napíšeme triedy, fieldy a metódy v kóde
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Vytvárame objekty
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Static - niečo patrí triede, niečo objektu
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Namespace
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Struct vs Class
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Enum
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Typy a rôzna práca s pamäťou - DOLEZITE NA POCHOPENIE
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 List
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Práca s dátumom
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Práca so súbormi
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 Konštruktory
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Objektový inicializátor
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Modifikátory prístupu public a private - OOP princíp Zapúzdrenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 Properties
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 Indexer
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 Dedenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 Modifikátory prístupu 2
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 Dedenie a konštruktory
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 Casting
Dostupné len po zakúpení prístupu
26 Abstrakcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 Rozhranie
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 Rozhranie ako brána
Dostupné len po zakúpení prístupu
29 Delegate
Dostupné len po zakúpení prístupu
30 Lambda výrazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
31 Extensions methods
Dostupné len po zakúpení prístupu
32 LINQ
Dostupné len po zakúpení prístupu
Úlohy
Objekty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Enum
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rozhranie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Extension metódy
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

C# pre mierne pokročilých

super vysvětleno

Dagmar C.

C# pre mierne pokročilých

Martin M.

Pozri aj tieto kurzy

19 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál