C++ Elementary II. (začiatočník II.)

4h 9min
Čas
18
Kapitol
Programovanie
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Už názov kurzu C++ Elementary II hovorí, že nadväzuje na prvý online kurz jazyka C++. Toto je druhý kurz v sérii kurzov vyššieho programovacieho jazyka C++, v ktorom si rozšíriš základy tohto jazyka. Kurz sa tematicky dotýka staticky alokovaných polí, riadenia programu pomocou troch typov slučiek a funkcií, ktoré tiež tvoria základ procedurálneho programovania. Ďalej sú v kurze preberané bitové operátory, vetvenie pomocou príkazu if a jeho proťajšku klauzuly else, ako aj vetvenie pomocou príkazov switch a case. K tomu samozrejme patrí vysvetlenie kľúčových slov break a continue, ktoré ako jediné odporúčam v prípade tvrdých skokov v programe. Ako poslednej témy sa dotýkam algoritmizácie, kde vysvetľujem základný teoretický aparát a na praktických príkladoch uvádzam algoritmizáciu do praxe. Kostru tohto praktického precvičovania tvorí vyhľadávanie globálnych extrémov a tiež vybrané triediace algoritmy. Pred výstupným videom tzv. OUTRO-m uvádzam 14 praktických príkladov na domáce precvičenie, kde si poslucháč kurzu precvičí logické a analytické myslenie. Problémy spojené s riešením týchto úloh budeme samozrejme interaktívne riešiť, budeme ich konzultovať, navediem ťa k riešeniu formou diskusií až po hľadanie chýb v tvojich zdrojových kódoch. Budeš teda tlačený k samostatnej práci až po vyriešenie spomenutých úloh. 

V kurze teda nadviažeš na vedomosti, ktoré si si osvojil v prvom kurze jazyka C++ a rozšíriš si tak základy. Po tomto kurze budeš mať dosť vedomostí na to, aby si samostatne riešil úlohy, naprogramoval si aj zložitejšie úlohy a vycibril svoj programovací štýl a techniku. 

Programovací jazyk C++ sa oplatí stále učiť, pretože je to akási stálica na IT trhu. Jeho populárnosť siaha na popredné priečky a drží sa tam stálu líniu. Práve preto som mu dal prívlastok nadčasový. Má súčasti, ktoré iné jazyka mať nemusia. Sú to najmä vlastné údajové typy, ktorými sú triedy, podpora polymorfizmu a pokročilej dedičnosti v rámci objektového programovania, pointrová aritmetika a generické programovanie. Dá sa v ňom urobiť prehľadný, ľahko udržiavateľný a optimálny kód. Jeho syntax je zrozumiteľná a blízka človeku, čo ho robí vyšším programovacím jazykom. Jeho syntax je taktiež blízka hardwaru. Práve preto má efektívny a výkonný kompilátor, čas vykonávania absolútneho strojového kódu je po kompilácii a zostavení veľmi rýchly. Práve preto sa používa pri spracovávaní veľkého množstva dát, v štatistike, ekonomike, telekomunikáciách, počítačovej grafike a videní počítača, vstavaných systémoch, či programovaní počítačových hier. 

Pre koho je kurz určený 

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí majú len malé vedomosti z jazyka C++. Taktiež pre poslucháčov, ktorí absolvovali online kurz jazyka C++ Elementary. Poslucháč nemusí mať IT alebo iné technické vzdelanie, proste je určený všetkým, ktorí majú chuť a elán učiť sa programovať nový programovací jazyk nezávisiac od stupňa vzdelania a odbornosti, ktorú v minulosti dosiahol. 

Čo všetko dostaneš 

  • 17 kapitol vo forme videotutoriálov vrátane INTRA a OUTRA, s ktorými som si dal poriadnu námahu,
  • viac ako 4 hodiny videotutoriálov,
  • garanciu vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom,
  • ku každej kapitole dostaneš prezentáciu vo formáte pdf alebo iný materiál, kde sú aj tipy na záver a poznámky,
  • veľa zadaní praktických príkladov na domáce precvičenie,
  • video animáciu, v ktorej je názorne vysvetlený triediaci algoritmus vkladaním (tzv. INSERT SORT),
  • garanciu interaktívnej spolupráce v prípade riešenia praktických príkladov z 15. kapitoly, v ktorej ťa navediem na riešenie, opravím chyby v tvojom zdrojovom kóde, poprípade skontrolujem tvoje riešenie, alebo navrhnem jeho optimalizáciu,
  • diskusné fórum, v ktorom zodpovedám tvoje otázky,
  • certifikát o absolvovaní kurzu.

Zoznam kapitol

C++ Elementary II.
INTRO
Dostupné len po zakúpení prístupu
01. Staticky alokované polia
Dostupné len po zakúpení prístupu
02. Všeobecne o riadení a vetvení programu
Dostupné len po zakúpení prístupu
03. Slučka for()
Dostupné len po zakúpení prístupu
04. Vetvenie programu - príkaz if a klauzula else
Dostupné len po zakúpení prístupu
05. Slučka while()
Dostupné len po zakúpení prístupu
06. Slučka do while()
Dostupné len po zakúpení prístupu
07. Alternatíva vetvenia pomocou switch a case
Dostupné len po zakúpení prístupu
08. Vnorené slučky a vnorené vetvenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
09. Bitové operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Základy riadenia programu pomocou funkcií
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Úvod do algoritmov, vlastnosti algoritmov
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Algoritmy 01 - hľadanie globálnych extrémov
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Triediaci algoritmus INSERT SORT
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. Triediaci algoritmus SELECT SORT
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Praktické príklady na precvičenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
15a Praktické príklady na precvičenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
OUTRO
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

C++ Elementary II. (začiatočník II.)

Marek vysvetluje vse dostatecne nazorne. Libi se mi zminky o pokrocilejsich postupech, protoze mi to umoznuje si je v pripade potreby vyhledat. 5*

Miroslav Š.

C++ Elementary II. (začiatočník II.)

Martin M.

Pozri aj tieto kurzy

6 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál