C# pre začiatočníkov

3h 18m 45s
Čas
40
Kapitol
1 144
Študentov
4.8
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Online kurz C# pre začiatočníkov je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú začať programovať. Kurz je koncipovaný tak, aby jednotlivé kapitoly išli od jednoduchších tém k zložitejším. V kurze nájdeš domáce úlohy, na ktorých si vyskúšaš svoje vedomosti. Ak budeš mať nejakú otázku, môžeš napísať diskusie a rád tvoje otázky zodpoviem.

Prečo sa učiť C#

Určite sa pýtaš, prečo by som sa mal učiť práve programovací jazyk C#? Čo mi ponúka tento jazyk? Čo môžem robiť v tomto jazyku? C# je moderný jazyk vyvíjaný Microsoftom. Pomocou C# vieme vytvoriť takmer všetko - desktop aplikácie, webové aplikácie, mobilné aplikácie, hry (v Unity) a omnoho viac. C# a .NET, ktorý s tým súvisí, ponúka stále množstvo pracovných pozícií.  

C# je elegantný a veľmi efektívny jazyk, ktorý nájde svoje uplatnenie nielen v enterprise aplikáciách, ale aj v iných oblastiach. Programovací jazyk C# môžeš využiť na programovanie webových a desktopových aplikácií, hier, ale aj mobilných aplikácií či rôznych cloudových služieb.

Po absolvovaní tohto kurzu budeš o krok bližšie ku .NET frameworku alebo ASP.NET ferameworku a naštartuješ svoje vedomosti z jazyka C#. Tak neváhaj pridaj sa aj ty a nechaj sa uviesť do programovacie jazyka C#.

Čo sa naučíš?

V online kurze C# pre začiatočníkov si povieme, čo je to programovanie, ako pracujú počítače a prečo potrebujeme programovacie jazyky. Potom postúpime ďalej, povieme si ako vieš pracovať s rôznymi dátami v programe – premennými. Aké druhy poznáme, ako sa používajú, ako sa zapisujú. Spoznáš rozdiel medzi referenčnými dátovými typmi a primitívnymi (value) typmi a aj budeš vedieť, čo slová v tejto vete znamenajú. Naučíš sa základy všetkých algoritmov – cykly, podmienky a podobne. Nižšie si pozri zoznam kapitol. Ja som Jaro a ak sa tak rozhodneš, budem ťa sprevádzať týmto kurzom C# pre začiatočníkov.

Čo všetko dostaneš

  • viac ako 25 videotutoriálov,
  • mnoho domácich úloh a zadaní,
  • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní, pokiaľ s kurzom nebudeš spokojný.
Online kurz C# pre začiatočníkov je možné

Zoznam kapitol

C# pre začiatočníkov
02 Komentáre v kód - poznámky
04 Premenné - 02 value types
05 Typ var
06 Operátory - 01 strata informácií, pretypovanie
07 Operátory - 02 inkrementácia, dekrementácia
08 Operátory - 03 modulo
09 String - práca s textom
10 Konzola - výpis a načítanie dát z konzoly
11 Konvencie a štandardy pri písaní kódu
12 Podmienka if, if else
13 Vyhodnocovanie podmienok
14 Ako C# pracuje s pamäťou
15 Ternárny operátor
16 Metódy
17 Debugovanie kódu
18 Výnimky, try catch finnally
19 Rekurzia
20 Pole
21 viacrozmerné polia
22 cyklus while a do while
23 for cyklus
24 Foreach cyklus
25 break a continue v cykloch
26 Zložené operácie, podmienky, cykly
27 Switch
Kódime aplikácie
Kalkulačka
Úlohy
Premenné úloha
Fizz - buzz
Metódy úlohy
Polia úlohy
Switch úlohy
Podmienky úlohy
string úlohy
Ternárny operátor úloha
Niečo v niečom úlohy
Konvertor

Hodnotenia kurzu

Peter H.
C# pre začiatočníkov

Velmi fajn :)

Róbert B.

Pozri aj tieto kurzy