C++ Elementary (začiatočník)

4h 44min
Čas
15
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.2
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Kurz C++ Elementary je online kurz určený pre každého, kto chce začať programovať, alebo aspoň pre toho, kto sa chce učiť vyššie programovacie jazyky, medzi ktoré patrí aj jazyk C++. Programovanie v jazyku C++ je náročnejšie, preto to nemožno zhrnúť v jednom online kurze. Práve preto pre teba pripravujeme ďalšie kurzy jazyka C++, ktoré budú postupne na seba nadväzovať.

Jazyk C++ je stále veľmi populárnym jazykom. Od obdobia, kedy boli publikované prvé štandardy jazyka C++, sa veľmi rýchlo posunul na top pozície a tam si drží akúsi rovnakú líniu dlhdobo. V oblasti vyšších programovacích jazykov mu dobre konkuruje len jazyk Java. C++ je jazyk objektovo orientovaný, ktorý podporuje sekvenčné, procedurálne i generické programovanie. Medzi jeho prednosti patria výkonný kompilátor, rýchly spustiteľný a ľahko udržiavateľný kód.

Tento jazyk je súčasťou každého štúdia, ktoré je zamerané na informačné technológie. Učí sa aj na iných odboroch technického zamerania. Používa sa v oblasti ekonomiky, videnia počítača, počítačovej grafike, počítačových hrách, vstavaných systémoch, komunikačných systémoch, tiež v automatizácii a robotike.

Jazyk C++ bude pre teba prínosom. Môže sa stať dokonca tvojím hlavným programovacím jazykom. Myslím si, že každý dobrý programátor by mal vedieť aspoň jeden vyšší programovací jazyk, ak nie dokonca viac. Tento kurz sa snaží pozerať na problematiku od základov a veľmi detailne, preto neoľutuješ, že si ho absolvoval.

Pre koho je online kurz určený

Pre všetkých, ktorí chcú začať programovať. Aj pre tých, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti. Dokonca aj pre tých, ktorí nemajú vôbec IT alebo iné technické vzdelanie. V kurze sa dozvieš veľa dôležitých a zaujímavých vecí nie len z oblasti jazyka C++, ale vo všeobecnosti z programovania a matematiky.

Čo všetko dostaneš

  • 15 kapitol vo forme videotutoriálov vrátane intra a outra, s ktorými som si dal poriadnu námahu,
  • prezentáciu ku každej kapitole, kde sú vždy príklady a podrobné poznámky na záver,
  • diskusné fórum, v ktorom zodpovedám na tvoje otázky,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.
Online kurz C++ Elementary (začiatočník) je možné

Zoznam kapitol

Úvod do kurzu C++
Intro
Dostupné len po zakúpení prístupu
1. Úvod do jazyka C++
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Funkcia main() a niektoré direktívy preprocesora
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Preprocesor, kompilátor a linker
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Rozdelenie údajových typov
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Rozdelenie údajových typov - príklad
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Objekty cout, cin, trieda string a manipulátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Základy číselných sústav (dekadická a binárna)
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Základy číselných sústav (hexadecimálna, oktalová, iná)
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Integrálne dátové typy (char, short, int, long)
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Rozdelenie operátorov, L a P hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Operátor priradenia, aritmetické operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Údajové typy pre reprezentáciu čísel v pohyblivej rádovej čiarke a typy pre reprezentáciu znakov
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Relačné a logické operátory, ternárny operátor
Dostupné len po zakúpení prístupu
Outro
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

C++ Elementary (začiatočník)

Souhlasím s většinou zde uvedených hodnocení a to jak kladných, tak i některých záporných. Jsme jen lidi a vždy se to dá vylepšit (resp. věřím tomu, že pan Šurka další kurzy bude dělat ještě lepší než je tento :-) ). Jak už zde někdo jiný také psal - hezky jsem si při tom zopakoval základy C++ (a částečně vlastně i jazyka C) - díky. Co mi osobně přišlo rozhodně dobré je, že kurz je nahrán s douboru audio kvalitou (nízký šum či hluky v pozadí) a hlavně neobsahuje (jako některé jiné IT kurzy např. na YouTube) žádnou hudbu v pozadí tzv. 'podkres'! Pokud si posluchač chce k výkladu pustit ještě nějakou hudbu navíc - tak prosím - máme svobodu a demokracii, tak ať si to poslouchá jak chce, ale pokud tam už sám autor přimíchá ještě něco navíc, tak pak jako posluchač už nemám žádnou šanci ten 'rušivý balast navíc' jakkoliv vypnout či potlačit. Bohužel ale musím taky dát za pravdu posluchačům co si stěžovali ma malé písmo v ukázkách zdrojového textu programu(-ů) či přímo v MS VS IDE. Chápu, že když chcete do jedné obrazovky (tzv. slide) v .PDF prezentaci dát naráz co nejvíc ukázek, tak to není lehké udělat, ale rozhodně se přimlouvám za zvětšení písma v editoru v IDE + možná taky trochu zvětšit písmo i v konzoli (Příkazovém řádku), kam daný program vypisuje své výsledky/hlášení. Už nejsem nejmladší a rád své oči trochu 'šetřím'. :-) Co se týče černého versus bílého pozadí textu programu, tak to je samozřejmě individuální věc. Nevím jak Vy či ostatní posluchači (resp. diváci), ale osobně/subjektivně se mi zdá, že kombinace černého pozadí a bílého - či řekněme světlého - písma je lepší/vhodnější pro staré CRT monitory, kdežto na současných (moderních) LCD displejích se (mi) líp čte naopak kombinace bílého pozadí a černého písma - přijde mi, že pak jsou jednotlivé 'tahy' či čáry písmen jaski silnější/tlustší a tím pádem i lépe čitelné. To je vše - ještě 1x díky za kurz a držím palce do další práce / kurzů! :-) Pavel G.

Pavel G.

C++ Elementary (začiatočník)

Jan B.

Pozri aj tieto kurzy