Microsoft Excel

4h 46m 23s
Čas
72
Kapitol
4 057
Študentov
4.9
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu

Microsoft Excel je tabuľkový program, pomocou ktorého môžeš zapisovať údaje a čísla do riadkov a stĺpcov tabuľky. Čísla môžeš potom použiť na rozličné výpočty, grafy a štatistickú analýzu.

Excel nájde široké uplatnenie v každom sektore, firme, školstve či vede. Excel sa používa na tvorbu tabuliek ako napríklad cenníkov, kalendárov, faktúr, na plánovanie projektov alebo rozličné zoznamy. Je vyžadovaný najmä pri kancelárskej práci a mnohí zamestnávatelia ho považujú za štandard.

Po absolvovaní tohto kurzu zvládneš základné až pokročilé ovládanie programu Excel 2010. Neprekvapí ťa už žiadna tabuľka, graf či funkcia, a Excel sa stane tvojim každodenným pomocníkom.

Objednaj si kompletnú sadu online kurzov MS Office (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint a Microsoft Outlook) za zvýhodnenú cenu 79 Eur. Kontaktuj nás emailom a pošleme ti všetky informácie.

Čo sa naučíš?

 • práca s dátami
 • funkcie, vzorce a odkazovanie
 • štatistické a matematické funkcie
 • formátovanie
 • tvorba grafov a ich formátovanie
 • práca s veľkým množstvom dát, zoraďovanie a filtrovanie
 • vytvorenie kontingenčných tabuliek
 • nastavenia parametrov pre tlač

Čo všetko dostaneš

 • viac ako 5 hodín nadupaných videotutoriálov
 • veľa domácich úloh a zadaní
 • zdrojové Excel súbory na stiahnutie

Pre koho je kurz určený

Nezáleží na tvojom veku alebo pohlaví. Tento kurz ťa naučí všetko potrebné od samotných základov až po funkcie a makrá. Je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Je vhodný aj pre firmy na zaškolenie pracovníkov.

Aké sú rozdiely medzi Excel 2010, Excel 2013 a Excel 365?

Rozdiely sú zanedbateľné a pre väčšinu ľudí skoro žiadne. Office 365 je Office 2013 + pár služieb navyše, ako napríklad SkyDrive a emailová schránka. Takže ak si kúpiš Office 365, nainštaluje sa ti Office 2013. Všetko, čo sa naučíš v tomto online kurze Excel 2010 budeš vedieť využiť aj v Excel 2013 (resp. Excel 365). Tlačidlá, karty a pásy sú rozmiestnené všade rovnakým spôsobom.

Zoznam kapitol

1. Úvod do kurzu
INFO O CVIČNÝCH SÚBOROCH
1.1 Predstavenie kurzu
1.2 Ako fungujú cvičné súbory?
2. Začíname s Excelom
2.1 Otvorenie a ukončenie práce s Excelom
2.2 Pracovné prostredie
2.3 Hárky
2.4 Karty a pásy
2.5 Karta súbor
2.6 Typy súborov
3. Jednoduchá práca s bunkami
3.1 Zapisovanie údajov
3.2 Označovanie buniek
3.3 Kopírovanie
3.4 Automatické vypĺňanie
3.5 Test
3.6 Riešenie testu
4. Funkcie a výpočty
4.1 Základy vzorcov
4.2 Základy funkcií
4.3 Formátovanie typov buniek
4.4 Automatické vypĺňanie vzorcov
4.5 Relatívne a absolútne hodnoty
4.6 Funkcia – SUM
4.7 Funkcie – AVERAGE, COUNT, COUNTA a CONVERT
4.8 Funkcie – MIN, MAX, SMALL a LARGE
4.9 Funkcie – TODAY, NOW a WEEKNUM
4.10 Funkcie – SUMIF a AVERAGEIF
4.11 Funkcia – VLOOKUP
4.12 Funkcia – IF
4.13 Test
4.14 Riešenie testu
5. Úprava vzhľadu – formátovanie
5.1 Formátovanie písma a čísiel
5.2 Orámovanie
5.3 Práca s riadkami a stĺpcami
5.4 Podmienené formátovanie
5.5 Formátovanie štýlov tabuliek
5.6 Test
5.7 Riešenie testu
6. Ilustrácie a grafy
6.1. Ilustrácie
6.2 Práca s ilustráciami
6.3 Základy grafov
6.4 Krivky
6.5 Stĺpcový graf
6.6 Čiarový graf
6.7 Koláčový graf
6.8 Test
6.9 Riešenie Testu
7. Kontingenčné tabuľky a grafy
7.1. Vytvorenie kontingenčnej tabuľky
7.2 Vytvorenie kontingenčného grafu
7.3 Úprava kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu
7.4 Test
7.5 Riešenie testu
8. Práca s veľkými súbormi
8.1 Hľadanie a nahradzovanie textov
8.2 Zoraďovanie a filtrovanie
8.3 Odstraňovanie duplicít
8.4 Rozdelenie textu do stĺpcov
8.5 Kontrola pravopisu
8.6 Komentáre
8.7 Overovanie údajov v bunkách
8.8 Povolenia
8.9 Zdieľanie zošita
8.10 Sledovanie zmien
8.11 Test
8.12 Riešenie testu
9. Tlač
9.1 Rozloženie strany
9.2 Hlavičky a päty
9.3 Tlač
9.4 Test
9.5 Riešenie testu
10. Makrá
10.1 Makrá
10.2 Test
10.3 Riešenie testu
11. Záver
11.1 Úprava vzhľadu Excelu
11.2. Poďakovanie

Hodnotenia kurzu

Veronika J.
Ladislav P.

Online kurz Microsoft Excel je možné