Microsoft Access

2h 46min
Čas
48
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.9
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Program Microsoft Access slúži na vytváranie databáz. Umožňuje v podstate komukoľvek jednoducho spravovať a upravovať databázu. Je vhodný pre nasadenie od malých projektov až po použitie vo veľkých firmách a je navyše veľmi prehľadný.

V tomto online kurze Microsoft Access nájdeš videotutoriály a vedomosti zamerané na teoretické znalosti o databázach a databázových systémoch, pravidlách normalizácie, vysvetlenú 1 až 3 normálnu formu a následne vzťahy medzi tabuľkami. Zvyšná časť kurzu sa venuje príkladom a ukážkam na tvorbu databázového systému v programe Microsoft Access a jeho funkcionalitu.

Online kurz Microsoft Access je určený pre všetkých, ktorí nemajú predchádzajúcu znalosť s prácou s programom Access a je skvelou voľbou, ak sa chceš naučiť v Accesse vytvárať a používať databázy, exportovať a importovať dáta. Návrh vlastnej databázy spolu s dopytmi a jednoduchými formulármi zvládneš po tomto kurze ľavou zadnou.

Čo sa v kurze naučíš

 • tvorbu tabuliek a ich možnosti,
 • relácie a zabezpečenie referenčnej integrity,
 • dotazy (výberové, vytváracie, pripájacie, parametrické, odstraňovacie, aktualizačné, krížové...),
 • prácu s formulármi a ich možnosti a využitie, 
 • zostavy, 
 • funkcie, 
 • import a export dát,
 • tvorbu makier.

Čo všetko dostaneš

 • súčasťou kurzu je PDF literatúra + databázové súbory,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí, ak s kurzom nebudeš spokojný.

Zoznam kapitol

Materiály
PDF + Podklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
Základné teoretické znalosti
1. Čo je to ACCESS a Relačná databáza
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. ACCESS vs. Excel - výhody / nevýhody - kedy použiť ACCESS?
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Podmienky databázového systému
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Príprava a návrh databázy - Normalizácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Normalizácia databáz a normálne formy
1. Prvá normálna forma - 1NF
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Druhá normálna forma - 2NF
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Tretia normálna forma - 3NF
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vzťahy
1. Vzťah 1:N
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Vzťah M:N
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Vzťah 1:1
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza a objekty v databáze
1. Objekty v programe ACCESS
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Vytvorenie prvej databázy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Tabuľky a ich možnosti
1. Vytvorenie prvej tabuľky
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Dátové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Dodatočné nastavenia a vlastností dátových typov
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Vypočítavané pole
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Formáty dátových typov
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Základné možnosti / funkcionalita tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
Relácie medzi tabuľkami
1. Relácie medzi tabuľka a Referenčná integrita
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dotazy
1. Dotazy - vysvetlenie + aké možnosti ACCESS ponúka
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Dotazy - Výberový - Čo to je
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Dotazy - Výberový - Ďalšia funkcionalita
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Dotazy - Výberový - AND a OR kritériá
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Dotazy - Výberový - Začína na a Dátumy
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Dotazy - Výberový - Parametrický
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Dotazy - Výberový - Vytvorenie nového stĺpca so vzorcami
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Dotazy - Výberový - Zoskupovanie a Agregačné funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Dotazy - Vytvárací - Vytvorenie novej tabuľky z dotazu
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Dotaz - Pripájací
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Dotaz - Odstraňovací
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Dotaz - Aktualizačný
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Dotaz - Krížový
Dostupné len po zakúpení prístupu
Formuláre
1. Formuláre - Vytvorenie automatického dotazu
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Formuláre - Vlastné - Podformuláre a prepojenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Formuláre - Pridanie polí a ovládacích prvkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Formuláre - Vlastnosti a nastavenia pre prvky
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Formuláre - Tlačidlá akcie + Vytvorenie vlastného menu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zostavy
1. Vytvorenie automatickej zostavy
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Vytvorenie zostavy cez sprievodcu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie
1. IIF - Podmienky v Access
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Úpravy formátov
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Textové - UCase
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Dátumové - Date vo formulári
Dostupné len po zakúpení prístupu
Import a Export dát
1. Import údajov - svojpomocne
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Import údajov cez nástroj Importovať
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Export údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Makrá
1. Vytvorenie makier a priradenie k tlačidlu
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Microsoft Access

Kurz je skvelí, krásne prehľadný. No čo mi veľmi vadí je to mľaskanie do toho. Niekedy som mala až pocit akoby mal dotyčný pán cukrík a prehadzoval si ho v ústach.

Emília P.

Microsoft Access

Veľmi prehľadne urobený kurz aj pre úplných začiatočníkov. Všetky kurzy od tohto lektora sa mi páčili, naučila som sa kopec zaujímavých a užitočných vecí, ktoré využijem v praxi. Ďakujem.

Angelika R.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina Michal Šurina
Microsoft Office (Excel, VBA, Word, PowerPoint, Power BI, Access, Outlook, Forms...) WordPress, Canva
18 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál