Matematika pre stredné školy IV. - Pravdepodobnosť, kombinatorika a štatistika

6h 39m 44s
Čas
21
Kapitol
9
Študentov
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V nasledujúcich videách ti pomôžeme zvládnuť prípravu na maturitu z matematiky. V tomto kurze sa pozrieme na pravdepodobnosť, kombinatoriku a štatistiku. Začneme postupnosťami a radmi a pokračovať budeme cez aritmetickú až po geometrickú postupnosť. Povieme si, čo je nekonečný rad a čo binomická veta. Naučíme ťa, kedy je správne použiť kombinácie, kedy variácie a čo sú permutácie. Kapitolu zakončíme štatistikou a úlohami z finančnej matematiky. 

Čo sa naučíš

  • postupnosti a rady,
  • aritmetická a geometrická postupnosť,
  • kombinatorika,
  • pravdepodobnosť,
  • štatistika a finančná matematika,
  • ďalšie.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o matematike pre stredné školy,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Matematika pre stredné školy IV. - Pravdepodobnosť, kombinatorika a štatistika je možné

Zoznam kapitol

Matematika pre SŠ - Pravdepodobnosť, kombinatorika a štatistika
1. Postupnosti a rady
2. Aritmetická postupnosť
3. Geometrická postupnosť
4.1. Nekonečné rady
4.2. Binomická veta
4.3. Rovnice s faktoriálmi a kombinačné čísla
5.1. Kombinatorika
5.2. Kombinačné čísla, faktoriály
5.3. Kombinácie, variácie, permutácie - bez opakovania
5.4. Kombinácie, variácie, permutácie - s opakovaním
6.1. Pravdepodobnosť - úvod
6.2. Pravdepodobnosť - riešené príklady
6.3. Pravdepodobnosť - riešené príklady
7.1. Štatistika - úvod
7.2. Štatistika - variabilita, rozptyl, smerodajná odchýlka
7.3. Štatistika - približné čísla
7.4. Štatistika - približné čísla
8.1. Finančná matematika - úvod
8.2. Finančná matematika - riešené príklady
8.3. Finančná matematika - riešené príklady
8.4. Finančná matematika - riešené príklady