Literatúra pre stredné školy

5h 10m 22s
Čas
43
Kapitol
17
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu

V nasledujúcich videách Vám pomôžem zvládnuť prípravu na maturitu zo stredoškolskej literatúry. Začneme krátkym úvodom do literatúry a postupne si preberieme všetky literárne smery a obdobia počnúc antikou až po literatúru po roku 1945, svoju pozornosť upriamime aj na rozbor kľúčových diel. Teším sa na stretnutie s Vami pri každej téme.

Čo sa naučíš

  • významné literárne diela od antiky až po literatúru po roku 1945,
  • príprava na maturitnú skúšku z literatúry,
  • prehľad literárnych období.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály z literatúry,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Literatúra pre stredné školy je možné

Zoznam kapitol

Úvod do literatúry
Antika
2. Staroveká a antická literatúra
3. Sofokles - Antigona
Stredovek
4. Stredoveká literatúra
Humanizmus a renesancia
5. Humanizmus a renesancia
6. Renesančné diela – Sonety pre Lauru, Rómeo a Júlia, Hamlet
7. Porovnanie renesancia - stredovek
Barok
8. Barok
Klasicizmus
9. Svetový klasicizmus
10. Moliere - Lakomec
11. Slovenská klasicistická a preromantická literatúra – Ján Hollý, Ján Kollár
Romantizmus
12. Sylabický veršový systém
13. Slovenský romantizmus
14. Smrť Jánošíkova a Mor ho!
15. Andrej Sládkovič: Marína a Detvan
16. Svetová romantická literatura
17. Chrám Matky Božej v Paríži
18. Utrpenie mladého Werthera
Matičné obdobie
19. Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Realizmus
20. Slovenský realizmus
21. Pavol Országh Hviezdoslav
22. Diela slovenského realizmu – Maco Mlieč, Ťapákovci, Keď báčik z Chochoľova umrie
23. Jozef Gregor Tajovský: Statky-zmätky a Ženský zákon
24. Svetový realizmus
25. Diela svetového realizmu – Zločin a trest, Otec Goriot
Moderna
26. Ivan Krasko
27. Svetová literárna moderna – Baudelaire, Verlaine, Rimbald
28. Franz Kafka Premena
Medzivojnová literatúra
29. Medzivojnová literatúra – Peter a Lucia
30. Na západe nič nové
31. Ján Smrek a Emil Boleslav Lukáč
32. Jozef Mak
33. Milo Urban - Živý bič
34. Slovenská medzivojnová dráma – Matka, Bačova žena
Naturizmus / Lyrizovaná próza
35. Drak sa vracia
36. Tri gaštanové kone, Nevesta hôľ
Moderná katolícka poézia
37. Slovenská katolícka moderna
Literatúra po 1945
38. Kto chytá v žite
39. Alfonz Bednár - Kolíska
40. Slovenská poézia po roku 1945 – Mihálik, Rúfus, Válek, Kostra
41. Kým kohút nezaspieva
42. Čakanie na Godota, Absurdná dráma

Hodnotenia kurzu

Pozri aj tieto kurzy