Java persistence - JPA a Hibernate základy

3h 36m 35s
Čas
40
Kapitol
415
Študentov
4.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Java persistence - JPA a Hibernate základy

Ak vytvoríš hocijaký jednoduchý objekt, čo sa stane? Napríklad objekt Adresa? Vytvorí sa v halde – v pamäti. Objekt môže mať nasetované nejaké dáta – informácie. Ak sa ale stratí referencia v javovskom kóde na tento objekt v halde – tak sa zmaže. 

Ak si ale chceme uchovať tieto informácie, tak ich môžeme uložiť do databázy a najlepšie, aby po vytiahnutí z databázy, mali tieto dáta tú istú formu – teda formu objektu Adresa. 

Tomuto sa hovorí, že persistujeme (uchováme stálosť) objekt do databázy. Akoby tento objekt existoval aj mimo java programu. Tento objekt sa uchová v úložisku a znovu sa vytvorí, ak bude treba. 

Klasické databázy ako Oracle, MySql a podobne sú relačné databázy, ktoré majú dáta uložené vo forme tabuliek. V jave ukladáme dáta vo forme objektov, v databáze vo forme tabuliek. Ale čo majú podobné? V relačnej databáze máme stĺpce, ktoré majú názvy a v riadkoch máme hodnoty. Niečo ako klúč hodnota – to isté platí aj pre objekty v jave – tam máme názov premennej a hodnotu v nej uloženú. 

Tu prichádza pod ruku ORM – teda object relatiional mapping - objektovo relačné mapovanie. My naše java objekty namapujeme na tabuľky relačnej databázy. 

Tento online kurz je súčasťou online kurzu Java pre junior programátorov, ak ho máš zakúpený, tento kurz už nepotrebuješ.

Čo sa naučíš?

Naučíš sa používať ORM framework Hibernate, ktorý ale budeš vedieť kedykoľvek nahradiť iným frameworkom, lebo sa budeme držať JPA (Java Persistence API) štandardov . Naučíš sa ako si namapovať databázu na objekty a ako uložiť, vybrať, upraviť tieto objekty podľa priania. 

Čo potrebuješ vedieť?

Aby si zvládol tento kurz musíš mať absolvované základy javy

Ak by si chcel veci pochopiť do hĺbky, ako pracuje framework Hibernate, tak Java pre pokročilých ťa na to pripravila. 

Ak ale nemáš ešte absolvovaný kurz Java pre pokročilých, nevadí, technológie, ktoré sa budeš učiť zvládneš používať a väčšinu vecí pochopíš, ale podrobnosti už nie – napríklad ako je možné, že stačí napísať anotáciu a framework s tým už vie pracovať. To by si pochopil keby si absolvoval kurz Java pre pokročilých. 

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o Hibernate,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol

Úvod
00 Zdrojové kódy
01 Čo je persistence
02 Čo je ORM
03 Problém s JDBC prístupom – výhoda ORM
04 Čo je Hibernate
05 Čo je JPA
06 Úvod k príkladu - zakladáme projekt
07 Nastavenie persistence.xml súboru, nastavenie konekcie na databázu
Ak nechceš používať sql príkazy
Mapovanie
08 Mapovanie triedy a identifikátoru
09 4 stratégie generovania identifikátoru
10 Mapovanie - automatické mapovanie podľa názvu
11 Ukladáme dáta do databázy - EntityManager
12 Získavame dáta z databázy
13 Úvod k zložitejšiemu príkladu
14 Mapovanie Enum - rôzne stratégie
15 Konvertovanie medzi rôznymi typmi – AttributeConverter
16 Kód aj v Git repozitári
17 Embeddable
18 Viac teórie o identifikátoroch
19 Mapovanie s dedením - MappedSuperclass
Asociácie
20 ManyToOne asociácia
21 OneToMany asociácia - obojsmerná 1
22 OneToMany asociácia - obojsmerná 2 - Typy kaskády a čo je to kaskáda *(kukni popisok)
23 OneToMany asociácia jednosmerná
24 ManyToMany asociácia
25 OneToOne asociácia
26 Hibernate - špecifické nastavenia - automatické vytváranie db tabuliek
27 Fetching - Fetch types
28 Flush
Query
29 SQL native query
30 Criteria
31 QueryDSL
Iné
32 EntityManagerFactory len raz
33 Exception handling
34 Hibernate - na čo si dávať pozor - nežiadúce zmeny nad databázou
35 Hibernate - na čo si dávať pozor - odpojenie objektu od persistence contextu
36 Hibernate - na čo si dávať pozor - zatvorenie entity manageru
CRUD
37 CRUD operácie
Domáca úloha
Domáca úloha sekcie JPA, Hibernate

Hodnotenia kurzu

Java persistence - JPA a Hibernate základy

Veľmi pekný kurz. Páčilo sa mi že daná problematika bola vysvetľovaná dosť do hĺbky. Jediná vec ktorá mi osobne veľmi vadila, bolo že všetky názvy tried, metód, premenných, db tabuliek .... boli v slovenčine. Osobne preferujem keď sú všetky názvy v anglickom jazyku.

Martin M.

Online kurz Java persistence - JPA a Hibernate základy je možné