Chémia pre stredné školy

26h 15m 55s
Čas
76
Kapitol
16
Študentov
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu

V nasledujúcich videách vám pomôžeme zvládnuť prípravu na maturitu zo stredoškolskej chémie. Začneme krátkym úvodom do chémie a rozdelením pomôcok používaných v chémii. Následne si prejdeme základné chemické vzorce, ako napríklad hmotnostný zlomok. Pokračovať budeme názvoslovím a chemickými väzbami. Taktiež si prejdeme celú periodickú tabuľku prvkov a nevynecháme ani lipidy, sacharidy a bielkoviny.

Tento kurz slúži aj ako príprava na maturitu zo stredoškolskej chémie. Kurz chémie je vhodný pre študentov gymnázií a stredných škôl, ale aj pre budúcich chemikov a každého, kto si chce prehĺbiť alebo zopakovať svoje vedomosti zo stredoškolskej chémie.


Čo sa naučíš


 • základy chémie,
 • sústavy látok, roztoky,
 • periodická tabuľka prvkov,
 • chemické väzby a typy chemických väzieb,
 • základné výpočty v chémii,
 • alkány, alkény, alkíny,
 • lipidy, sacharidy, bielkoviny,
 • ďalšie témy.

Čo všetko dostaneš


 • videotutoriály o chémii,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu Chémia pre stredné školy,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Chémia pre stredné školy je možné

Zoznam kapitol

Sekcia 1
Sekcia 2
4. Sústavy látok
5. Oddeľovanie zložiek zmesí
6. Roztoky
8. Koncentrácia látkoveho množstva
Sekcia 3
9. Atóm
9.1.Atóm II.
Sekcia 4
10. Periodická tabuľka prvkov
Sekcia 5
11. Základy názvoslovia anorganických zlúčenín I.
11.1 Základy názvoslovia anorganických zlúčenín II.
12. Názvoslovie oxidov, hydroxidov, peroxidov
13. Názvoslovie kyselín
14. Názvoslovie solí a hydrogensolí
15. Názvoslovie koordinačných zlúčenín
Sekcia 6
16. Chemická väzba I.
16.1 Chemická väzba II.
16.2 Štruktúra a vlastnosti látok
17. Typy chemických väzieb I.
18. Typy chemických väzieb II.
Sekcia 7
19. Základné výpočty v chémii
Sekcia 8
20. Chemické reakcie, chemické schémy, chemické rovnice, stechiometrické koeficienty
Sekcia 9
21. Termochémia
21.1 Termochémia II.
22. Chemická kinetika
23. Chemická rovnováha
Sekcia 10
24. Protolytické reakcie
25. Autoprotolýza vody a hydrolýza solí
26. Redoxné reakcie
27. Výpočet stechiometrických koeficientov pri redoxných reakciách
28. Elektrolýza a elektrochemický článok
29. Zrážacie reakcie
Sekcia 11
30. Vodík
31. Prvky I. A skupiny
32. Prvky II. A skupiny
33. Prvky III. A skupiny
34. Prvky IV. A skupiny
35. Prvky V. A skupiny
36. Prvky VI. A skupiny
37. Prvky VII. A skupiny
38. Prvky VIII. A skupiny
39. Prechodné prvky
Sekcia 12
40. Organické zlúčeniny
41. Izoméria organických zlúčenín
42. Vzorce organických zlúčenín
43. Reakcie v organickej chémii
Sekcia 13
44. Alkány
45. Alkény
46. Alkíny
47.1 Arény I.
47.2 Arény II.
48. Heterocyklické zlúčeniny
Sekcia 14
49. Halogénderiváty
50. Hydroxyderiváty
51. Étery
52.1 Aldehydy a ketóny I.
52.2 Aldehydy a ketóny II.
53.1 Dusíkaté deriváty I.
53.2 Dusíkaté deriváty II.
54. Funkčné deriváty karboxylových kyselín
55.1 Karboxylové kyseliny
55.2 Substitučné deriváty karboxylových kyselín
Sekcia 15
56.Lipidy I.
56.1 Lipidy II.
Sekcia 16
57.1 Sacharidy I.
57.2 Sacharidy II.
57.3 Sacharidy III.
Sekcia 17
58.1 Bielkoviny I.
58.2 Bielkoviny II.
58.3 Bielkoviny III.
Sekcia 18
59. Enzýmy
Sekcia 19
60. Nukleové kyseliny
Sekcia 20
61. Vitamíny
62. Kvalita života a zdravie