Angličtina: Gramatika

17h 17m 57s
Čas
171
Kapitol
1 795
Študentov
4.7
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Tento online kurz Angličtina: Gramatika je zameraný na anglickú gramatiku. Veľa kurzov, či už skupinových alebo individuálnych, sa orientuje hlavne na konverzáciu. Nezabúdajme ale na to, že bez správneho ovládania gramatiky nemáme v používaní jazyka takú slobodu, sme dosť obmedzení a ťažko sa nám skladajú vety. V tomto online kurze je spracovaná anglická gramatika zo všetkých úrovní: začiatočník, mierne pokročilý aj pokročilý. Inak povedané, kurz Anglickej gramatiky je vhodný pre každého 😉

Na stručných videách ti v prehľadnom systéme vysvetlíme anglickú gramatiku. Priemerná dĺžka gramatických videí je 7 minút. V online kurze nájdeš vlastné gramatické videá, materiály (PDF), ktoré si môžeš stiahnuť a vytlačiť. Ku každému prebranému učivu si tiež môžeš spraviť test a overiť si svoje vedomosti. K testom sme spravili aj videá so správnymi odpoveďami, kde ti ich vysvetlíme.

Čo sa naučíš

Každá jedna sekcia je zameraná na vysvetlenie určitej časti anglickej gramatiky, napríklad:

 • slovosled,
 • časovanie,
 • rozkazovací spôsob,
 • prívlastky,
 • stupňovanie prídavných mien,
 • členy,
 • všetky zámená,
 • čísla a číslovky, 
 • question tags,
 • časy: prítomný, minulý aj budúci,
 • predložky, 
 • slovesá,
 • trpný rod, 
 • príslovky,
 • a množstvo iných…
V každej sekcii nájdeš: video, v ktorom je daná gramatika vysvetlená. Následne v nej nájdeš test, kde si naučené vedomosti viete otestovať. Video so správnymi odpoveďami z testu aj s vysvetlením a PDF súbor s gramatikou, ktorý je možné si stiahnuť a vytlačiť.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály anglickej gramatiky,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol

Úvodné slová | Predstavenie kurzu a lektorky
Úvodné video
Úvod do angličtiny
1. Časovanie slovesa TO BE + osobné zámená: kladná veta, zápor, otázka
1.1 TEST - Časovanie slovesa TO BE + osobné zámená: kladná veta, zápor, otázka
2. Množné číslo podstatných mien: tvorenie, výnimky + nepravideľné tvorenie m.č.
2.1 TEST - Množné číslo podstatných mien: tvorenie, výnimky + nepravideľné tvorenie m.č.
3. There is | There are
3.1 TEST - There is | There are
4. Slovosled v anglickej vete
4.1 TEST - Slovosled v anglickej vete
5. Prívlastok
5.1 - TEST - Prívlastok
6. Rozkazovací spôsob
6.1 TEST - Rozkazovací spôsob
7. Stupňovanie prídavných mien
7.1 TEST - Stupňovanie prídavných mien
8. Abeceda
9. Postavenie prídavných mien vo vete
Členy
1. Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
1.1 - TEST - Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
Zámená
1. Zámená: Opytovacie
1.1 TEST - Zámená: Opytovacie
2. Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
2.1 TEST - Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
3. Zámená: Ukazovacie
3.1 TEST - Zámená: Ukazovacie
4. Zámená: Predmetové
4.1 TEST - Zámená: Predmetové
5. Zámená: Zvratné
6. Zámená: Recipročné
Čísla a číslovky
1. Číslovky: Základné
1.1 TEST - Číslovky: Základné
2. Číslovky: Radové
2.1 TEST - Číslovky: Radové
3. Matematika: Operácie, zlomky a percentá
3.1 TEST - Matematika: Operácie, zlomky a percentá
Dátum a čas
1. Vyjadrenie času
1.1 TEST - Vyjadrenie času
2. Dátumy
Časy: Prítomný čas | Present Simple a Continuous
1. Present Simple: Základné tvorenie
1.1 TEST - Present Simple: Základné tvorenie
2. Present Continuous: Základné tvorenie
2.1 TEST - Present Continuous: Základné tvorenie
3. Present Simple 2: Rozšírené využitie
3.1 TEST - Present Simple 2: Rozšírené využitie
4. Present Continuous 2: Rozšírené využitie
5. Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
5.1 TEST - Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
Slovesá
1. Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
1.1 TEST - Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
2. Modálne sloveso: CAN
2.1 TEST - Modálne sloveso: CAN
3. Slovesá: WANT a WOULD LIKE
3.1 TEST - Slovesá: WANT a WOULD LIKE
4. Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
4.1 TEST - Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
5. Slovesá: ING a TO
5.1 TEST - Slovesá: ING a TO
6. Slovesá: MAKE a DO
7. Sloveso: GET
8. Gerundium
9. Gerundium a Infinitív – výnimky
10. Sloveso: LIKE
11. Modálne sloveso: SHOULD
12. Rozdiel medzi TALK, TELL, SPEAK a SAY
Počitateľnosť podstatných mien
1. Podstatné mená: Počitateľné
1.1 TEST - Podstatné mená: Počitateľné
2. Podstatné mená: Nepočitateľné
2.1 TEST - Podstatné mená: Nepočitateľné
3. SOME, ANY a NO
3.1 TEST - SOME, ANY a NO
Predložky
1. Predložky: Času
1.1 TEST - Predložky: Času
2. Predložky: Miesta
2.1 TEST - Predložky: Miesta
3. Predložka BY
Časy: Minulý čas | Past Simple
1. Minulý čas | Past Simple: To be
1.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: To be
2. Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
2.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
3. Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
3.1 TEST - Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
4. Minulý čas | Past Simple: Used to
4.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Used to
5. Minulý čas | Past Simple: Rozšírené využitie
6. Minulý čas priebehový | Past Continuous
7. Minulý čas jednoduchý a priebehový | Past Simple a Past Continuous
8. Predminulý čas jednoduchý | Past perfect simple
9. Predminulý čas priebehový | Past perfect continuous
Časy: Budúci čas | Future Tense
1. Budúci čas: Will
1.1 TEST - Budúci čas: Will
2. Budúci čas: Going to
2.1 TEST - Budúci čas: Going to
3. Budúci čas: Present simple a Present continuous
3.1 TEST - Budúci čas: Present simple a Present continuous
4. Budúci čas: Future in the past - Budúcnosť v minulosti
5. Budúci čas priebehový - Future continuous
6. Predbudúci čas: Future Perfect - Simple
7. Predbudúci čas - Priebehový: Future Perfect - Continuous
8. Budúci čas GOING TO v minulosti – GOING TO in the past
9. To be about to
10.To be to do something
Časy: Predprítomný čas | Present perfect
1. Predprítomný čas: Úvod
1.1 TEST - Predprítomný čas: Úvod
2. Predprítomný čas: just, already, yet
2.1 TEST - Predprítomný čas: just, already, yet
3. Predprítomný čas: for a since
3.1 TEST - Predprítomný čas: for a since
4. Predprítomný čas: never a ever
4.1 TEST - Predprítomný čas: never a ever
5. Predprítomný čas: gone a been
5.1 TEST - Predprítomný čas: gone a been
6. Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
6.1 TEST - Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
7. Predprítomný čas priebehový
8. Predprítomný čas jednoduchý a priebehový
Question tags
1. Question tags: Sloveso TO BE
1.1 TEST - Question tags: Sloveso TO BE
2. Question tags: Sloveso HAVE GOT
2.1 TEST - Question tags: Sloveso HAVE GOT
3. Question tags: Present Simple
3.1 TEST - Question tags: Present Simple
4. Question tags: Present Continuous
4.1 TEST - Question tags: Present Continuous
5. Question tags: Past Simple - TO BE
5.1 TEST - Question tags: Past Simple - TO BE
6. Question tags: Past Simple
6.1 TEST - Question tags: Past Simple
7. Question tags: Will
7.1 TEST - Question tags: Will
8. Question tags: Going to
8.1 TEST - Question tags: Going to
9. Question tags: Výnimky
10. Question tags: Stručný prehľad
11. Question tags: Modálne slovesá
Trpný rod
1. Trpný rod: Prítomný čas
1.1 TEST - Trpný rod: Prítomný čas
2. Trpný rod: Budúci čas
2.1 TEST - Trpný rod: Budúci čas
3. Trpný rod: Minulý čas
3.1 TEST - Trpný rod: Minulý čas
4. Trpný rod: Budúci čas - going to
5. Trpný rod: Prítomný čas priebehový
Príslovky
1. Príslovky: Spôsobu
1.1 TEST - Príslovky: Spôsobu
Ostatné
1. Nepriame otázky v angličtine
2. Also, as well, too
3. Rozdiel medzi AS a LIKE
4. Vzťažné vety - which, who, that
5. Would rather / Had better
6. Wish / If only
7. To be supposed to
8. Get used to
9. Dôraz v anglickej vete
10. Rozdiel medzi AS WELL AS a AND
11. Rozdiel medzi EACH, EVERY, ALL
12. To be used to
13. Rozdiel medzi EITHER a NEITHER
14. To have / get sth done
15. Rozdiel medzi Other / Another / Others
Podmienkové vety | Kondicionály
1. Nultý kondicionál | Zero conditional
2. Prvý kondicionál | First conditional
3. Porovnanie 0. a 1. kondicionálu | Zero and First conditional
4. Druhý kondicionál | Second conditional
5. Porovnanie 1. a 2. kondicionálu | First and Second
6. Tretí kondicionál | Third condicional
7. Porovnanie všetkých kondicionálov
8. Podmienkové priebehové vety | Continuous Conditionals
9. Zmiešané podmienkové vety | Mixed conditionals
Nepriama reč
1. Nepriama reč - súslednosť časov
2. Nepriama reč - otázky
Koniec kurz | Poďakovanie
Záverečná minireč :)

Hodnotenia kurzu

Ivan M.

Online kurz Angličtina: Gramatika je možné