Java a OOP pre začiatočníkov

14h 42min
Čas
135
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.6
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Java a OOP pre začiatočníkov

Java je stále naj trendy programovací jazyk súčasnosti. Hľadáš zmenu zamestnania? Java programátorov je stále nedostatok. Pozri Google trends vyhľadávanie z augusta 2019:
Tento online kurz ťa naučí základy programovania a jazyka Java. Naučíš sa, čo je to OOP, teda sa naučíš programovať objektovo.


Čo je programovanie? 

V priebehu tohto kurzu začneme s programovaním od úplných základov. Ty musíš vedieť zapnúť počítač, inštalovať programy a dúfam, že základy programovania v jave ťa naučím ja. Nemusíš mať teda žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním, s Javou ani nič podobné. Musíš mať len chuť učiť sa a vytrvalosť.


Java programovanie

V online kurze sa naučíš, čo je to programovanie, trieda, objekt, instancia, rozhranie, metóda, ako to všetko spolu súvisí a omnoho viac. Čo všetko je súčasťou kurzu si môžeš prečítať v osnove kurzu. Začneme pomaly a názorne si všetko ukážeme na príkladoch. Súčasťou kurzu je množstvo domácich úloh, na základe ktorých si vyskúšaš prakticky svoje vedomosti. Bez vlastného programovania z teba programátor nebude.


Čo všetko sa naučíš:

 • čo je programovanie
 • ako programovať v Jave
 • čo je to trieda, objekt a inštancia
 • čo sú metódy, premenné, dátové typy
 • debugovanie kódu
 • OOP prístup - objektové programovanie
 • cykly, nested cykly, podmienky
 • veľa ďalšieho


Čo všetko dostaneš

 • viac ako 100 kapitol online kurzu,
 • vyše 11 hodín videotutoriálov,
 • certifikát o absolvovaní kurzu Java a OOP pre začiatočníkov,
 • garancia vrátania peňazí do 14 dni, pokiaľ s kurzom nebudeš spokojný.
Online kurz Java a OOP pre začiatočníkov je možné

Zoznam kapitol

Úvod
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Java - Nastavenie premenných prostredia
Dostupné len po zakúpení prístupu
03 Inštalácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
Zdrojové kódy kurzu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Program
05 Z čoho sa skladá java program
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 OOP prístup (objektovo orientovaný prístup)
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Ako sa spúšťajú jednotlivé riadky kódu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Štruktúry jazyka
07 Komentáre
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Balíky - package
Dostupné len po zakúpení prístupu
08a Balíky = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Premenné
Dostupné len po zakúpení prístupu
09a Premenné - úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Konvencie názvov
Dostupné len po zakúpení prístupu
10a Konvencie názvov - úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Primitívne dátové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
11a Primitívne dátové typy - úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Prvý pohľad na metódu
Dostupné len po zakúpení prístupu
12a Prvý pohľad na metódu - úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
13a Operátory - úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 DAJ MI VEDIEŤ AK NIEČOMU NEROZUMIEŠ - PRIDÁM VIDEO
Dostupné len po zakúpení prístupu
Debugovanie kódu - ako na to do budúcna
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Podmienka if
Dostupné len po zakúpení prístupu
15a Podmienka if - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
15b Podmienka if - odovzdaj tu
Dostupné len po zakúpení prístupu
15c Podmienka if - moje riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
15d Podmienka if = Samostatná Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 While a do while cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
16a While a do while cyklus - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
16b While a do while cyklus - odovzdaj tu
Dostupné len po zakúpení prístupu
16c While a do while cyklus - moje riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 For cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
17a For cyklus = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Break a continue v cykloch
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Premenné a ich dostupnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 Ternárny operátor
Dostupné len po zakúpení prístupu
20a Ternárny operátor - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
20b Ternárny operátor - odovzdaj tu
Dostupné len po zakúpení prístupu
20c Ternárny operátor - moje riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 Niečo v niečom - nested cykly, podmienky
Dostupné len po zakúpení prístupu
21a Niečo v niečom - nested cykly, podmienky = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Metódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Metódy - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Metódy - odovzdaj tu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Metódy - moje riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rekurzia - Fibonacciho postupnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 Switch
Dostupné len po zakúpení prístupu
22a Switch - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
22b Switch - odovzdaj tu
Dostupné len po zakúpení prístupu
22c Switch - moje riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 Wrapping classes
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 Polia
Dostupné len po zakúpení prístupu
24a Polia - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
24b Polia - odovzdaj tu
Dostupné len po zakúpení prístupu
24c Polia - moje riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 Ručné krokovanie pre pochopenie programu
Dostupné len po zakúpení prístupu
26 for-each cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 String
Dostupné len po zakúpení prístupu
27a String - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
27b String - odovzdaj tu
Dostupné len po zakúpení prístupu
27c String - moje riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 Enum
Dostupné len po zakúpení prístupu
28a Enum - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
28b Enum - odovzdaj tu
Dostupné len po zakúpení prístupu
28c Enum - moje riešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
29 Prvý náhľad na triedu
Dostupné len po zakúpení prístupu
30 Modifikátory prístupov - private, public, protected, package-private
Dostupné len po zakúpení prístupu
Štruktúry jazyka - triedy a objekty
31 Vyrábame prvý objekt
Dostupné len po zakúpení prístupu
32 Vytváranie objektov, import objektov
Dostupné len po zakúpení prístupu
33 Referenčné dátové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
34 Var - nešpecifikovaný typ
Dostupné len po zakúpení prístupu
35 Prístup k metódam a premenným triedy - statické a inštančné zložky
Dostupné len po zakúpení prístupu
36 This metóda pri konštruktoroch
Dostupné len po zakúpení prístupu
37 Immutable objekty
Dostupné len po zakúpení prístupu
38 Triedy = Úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
39 Statický inicializačný blok
Dostupné len po zakúpení prístupu
Výnimky
Dostupné len po zakúpení prístupu
OOP princípy (Objektovo orientované programovanie)
40 OOP 1 - Encapsulation - Zapuzdrenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
41 OOP 2 - Inheritence - dedičnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
42 OOP 3 - Overriding a Overloading (prepísanie, preťaženie)
Dostupné len po zakúpení prístupu
43 OOP 4 - Polymorfizmus
Dostupné len po zakúpení prístupu
44 OOP 5 - Abstraktné triedy a metódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
45 OOP 6 - Interface - rozhranie
Dostupné len po zakúpení prístupu
46 OOP 7 - Rozhranie ako brána
Dostupné len po zakúpení prístupu
Pretypovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Najprv ty - potom ja
Zoo - zadanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zoo - objektový model
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zoo - moje zdrojové kódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biblia / NBA App - zadanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biblia App 1 - návrh objektov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biblia App 2 - metódy na prácu s objektami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biblia app 3 - rozhranie, Biblia service
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biblia app 4 - refactoring, generátor Biblie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Biblia App - moje zdrojové kódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
NBA 1 - team, player
Dostupné len po zakúpení prístupu
NBA 2 - dokončujeme zvyšné objekty
Dostupné len po zakúpení prístupu
NBA - moje zdrojáky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC s konfiguráciou - zadanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC 1 - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC 2 - rozmýšľame nad zadaním
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC 3 - základné triedy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC 4 - Konfigurátor rozhranie a implementácia - vkladanie pamäti
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC 5 - refactoring
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC 6 - dokončujeme konfigurátor
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC 7 - spúšťame a testujeme
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC 8 - doplnok na základe vášho postrehu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Objektový model PC - moje zdrojové kódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Záver
Algoritmy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čo ďalej
Dostupné len po zakúpení prístupu
Úlohy
Obraciam garde
Dostupné len po zakúpení prístupu
Hľadám slovo
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ultra level ťažká úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Úlohy pre OOP
Obývačka v OOP
Dostupné len po zakúpení prístupu
Šachová hra
Dostupné len po zakúpení prístupu
Počítač
Dostupné len po zakúpení prístupu
Motorové vozidlá
Dostupné len po zakúpení prístupu
Java Method Overriding = úloha
Dostupné len po zakúpení prístupu
Java Method Overriding – super
Dostupné len po zakúpení prístupu
BONUS
Java Programovanie - opakovanie za 60 minút
Dostupné len po zakúpení prístupu
Základy vývojových diagramov a Jednoduché algoritmy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Git - rýchly úvod, prvé príkazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
BONUS Motivácia
Ako si naplánovať učenie sa javy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ako programovať
Dostupné len po zakúpení prístupu
Také malé povzbudenie k programovaniu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Deň zo života programátora
Dostupné len po zakúpení prístupu
BONUS Java pre pokročilých
Konzolová hra v Jave
Dostupné len po zakúpení prístupu
BONUS Java pre juniorov
Java pre junior programátorov - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čo je Java EE
Dostupné len po zakúpení prístupu
Hibernate, JPA - CRUD operácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Builder návrhový vzor
Dostupné len po zakúpení prístupu
Factory návrhový vzor
Dostupné len po zakúpení prístupu
Observer návrhový vzor
Dostupné len po zakúpení prístupu
Singleton návrhový vzor
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Java a OOP pre začiatočníkov

Viliam G.

Java a OOP pre začiatočníkov

Má vedomosti ale podanie je doslova tragédia. Skúsil som jeden kurz od Yablko a je to priepastný rozdiel. Yablko to občas odľahčí nejakým vtipom (samozrejme na učivo to nemá vplyv ale je to fajn) ale hlavne to vie jednoducho podať aby to pochopil aj blbec. Už som jeden kurz Java urobil asi tak dva roky dozadu a potrebujem hlavne oživiť spomienky. Ale občas proste nechápem. Hlavne zadania úloh sú častokrát nejednoznačné a dajú sa vyložiť na sto spôsobov. Proste to učenie je oveľa náročnejšie a ide to pomalšie ako by to mohlo ísť.

Mario K.

Pozri aj tieto kurzy

19 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.