Objektovo orientované programovanie v C++

3h 22min
Čas
11
Kapitol
Programovanie
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Objektovo orientované programovanie v C++

Online kurz vyššieho programovacieho jazyka C++ sa zaoberá technikami objektovo orientovaného programovania v jazyku C++. V úvodných kapitolách sa účastník kurzu dozvie, čo je to programovací jazyk C++ a kde sa používa. Ďalej sa v stručnosti dotknem platformy integrovaného vývojového prostredia Microsoft Visual Studio. Taktiež ozrejmím proces vytvorenia .exe súboru od činnosti preprocesora, cez kompilátor až po linker.

Po úvodných kapitolách sa už vrhneme na samotný koncept objektovo orientovaného programovania. Kurz je sprevádzaný nevyhnutnou teóriou, ale aj praktickými ukážkami zdrojových programov. V kurze za dozviete o základných pojmoch, čo je to OOP, objekt, trieda, konštruktor atď. V neposlednom rade sa postupne dostanete k zložitejším technikám, ktorou je napr. dedičnosť a viacnásobná dedičnosť.

Ku kurzu sú pripojené krátke prezentácie na doštudovanie problematiky mimo video tutoriálov. Samozrejme, že sa nedá nikdy v kurze povedať všetko a ozrejmiť každý detail, preto sa postupne kurz bude rozširovať, obnovovať alebo bude nasledovať ďalší kurz s podobnou problematikou.

Čo všetko dostanete

  • videotutoriály o objektovo orientovanom programovaním v C++
  • moderované diskusné fórum, v ktorom na Vaše otázky odpovedá autor kurzu Marek Šurka,
  • certifikát o absolvovaní online kurzu objektovo orientované programovanie v C++
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.

Zoznam kapitol

OOP v C++
1. Úvod do jazyka C++
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Microsoft Visual Studio
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Úvod do OOP v C++
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Rozhranie triedy v jazyku C++
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Cvičenie - trieda trojuholník
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1. Cvičenie - trieda trojuholník - pokračovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Deštruktor
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Kopírovací konštruktor a operátor priradenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.Dedičnosť - teória
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Viacnásobná dedičnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Viacnásobná dedičnosť - pokračovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

6 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál