React

5h 6m 47s
Čas
39
Kapitol
1 455
Študentov
4.9
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Upozornenie: Videá v tomto kurze sú súčasťou online kurzu React, Angular, Vue (a TypeScript), takže pokiaľ už máš ten kurz zakúpený, tento kurz na React si neobjednávaj.

Popis online kurzu

Naučím ťa React. V kurze v Reacte naprogramujem 2 aplikácie. Kurz má 3 časti:

 1. PRINCÍPY REAKTIVITY
 2. REACT
 3. PROGRAMOVANIE CEZ KOMPONENTY

React je JavaScriptová frontendová knižnica na tvorbu UI. Pomáha ti vyrábať používateľské rozhrania, ktoré musia svižne reagovať na vstupy používateľa a prichádzajúce dáta. Predstav si Netflix, Spotify, Discord. UI reaguje na každé ťuknutie, hľadanie, každý JSON zo servera a automaticky sa prekresľuje.

V prvej časti online kurzu ti to ukážem na zjednodušenom príklade. V druhej pôjdem hlbšie a naučím ťa, ako funguje React. V tretej, najväčšej časti kurzu, ťa naučím programovať cez komponenty. Ty si aplikáciu rozbiješ na menšie, samostatné časti. Netflix môže mať komponent pre navigáciu, kategórie, zoznam filmov, konkrétny film. Každý z nich má vlastný výzor, vlastné správanie, vlastné premenné. Kód pre každý komponent môžeš upratať do samostatného adresára a oddeliť ho od zvyšku kódu.

Vďaka tomu je kód appky prehľadnejší a jednoduchšie sa ti nad ním rozmýšľa. Keď vyrábaš komponent pre film, sústredíš sa len naň a nemusíš sa báť, že by zmena v ňom prepísala niečo v inej časti aplikácie. V praxi ti komponenty dovoľujú akoby vymyslieť si a naprogramovať si vlastné HTML elementy.

A okrem toho všetkého ťa naučím aj TypeScript. Pretože prečo nie.

Upozornenie: Videá v tomto kurze sú súčasťou online kurzu React, Angular, Vue (a TypeScript), takže pokiaľ už máš ten kurz zakúpený, tento kurz na React si neobjednávaj.

Čo všetko sa naučíš

 • ako fungujú reaktívne aplikácie,
 • React,
 • JSX - špeciálna syntax pre jazyk JavaScript používaná v Reacte,
 • React router,
 • komponenty v React,
 • TypeScript.

Čo všetko dostaneš

 • 37 videotutoriálov a 5 hodín videí,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • diskusné fórum,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.
Online kurz React je možné

Zoznam kapitol

1 | REACT
10 Nová JSX šablóna, odoslanie ENTERom
11 UPDATE cool, REMOVE dude
12 REF na DOM element, VIRTUAL DOM, JSON, LIFECYCLE metódy
13 CREATE-REACT-APP, react SERVER, ANIMÁCIE
Intermezzo
14 TypeScript (je JavaScript, len viac)
15 KOMPONENTY, čo je komponent a prečo a taktiež ako a ešte raz prečo
16 Druhá appka s iTunes cez KOMPONENTY a v TypeScripte
2 | KOMPONENTY
17 CREATE-REACT-APP s TypeScriptom, iTunes appka
18 Chill video, prejdem SÚBORY APPKY, vyrobím pár KOMPONENTOV
19 React ROUTER
20 Tvoje prvé (lol, lož) FUNCTION KOMPONENTY, podstránky
21 INLINE styles, css-in-js, STYLED COMPONENTS, CSS MODULES
22 REUSABLE CSS rady, JSX opakovačky, podstránky
23 HOOKS API, useState, useEffect, VEDĽAJŠIE EFEKTY
24 Tunes podstránka v TS s HOOKS a cyklom a formom
25 RODIČ a jeho DETI, sub-komponenty
29 SINGLE SOURCE OF TRUTH, vytiahni stav do rodiča
30 REDUX (nie)
31 TS INTERFACE, vlastné dátové typy v TS + jeho história
32 useRef odkaz na DOM elementy, OPTIONAL CHAINING, refaktoring
33 LODASH, @types, iTunes api, AXIOS
34 Extract data, Samotvorba Interfacu, OBJECT DESTRUCTURING, typ Song
35 FORMÁTOVANIE výpisov, <TunesSong> komponent
36 useEffect a useMemo hooks
37 KONIEC reactu, ANIMÁCIE, Vue vs React rekap
Dala si React
🎉 KONIEC, WHEEE!

Hodnotenia kurzu

Jan S.
Ľubomír V.

Pozri aj tieto kurzy