React, Angular, Vue (a TypeScript)

11h 2m 31s
Čas
87
Kapitol
1 708
Študentov
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu:

V tomto kurze sa naučíš React, Angular aj Vue. V online kurze lektor Yablko spraví dve webové aplikácie v Reacte, Angulare aj vo Vue. V kurze sa naučíš všetko potrebné, aby si si vedel vybrať ten správny framework pre tvoj ďalší projekt. Naučíš sa všetko potrebné, aby si všetky frameworky vedel využívať v praxi. React, Angular aj Vue sú front-endové JavaScriptové technológie, ktoré robia reaktívne UI. UI je User Interface a zahŕňa jednotlivé screeny, stránky, podstránky, tlačidlá a ďalšie vizuálne prvky, ktoré pomáhajú používateľovi pri komunikácií s (webovou) aplikáciou.

React, Angular aj Vue sú 3 nástroje, na tú istú prácu. Robia tri veci:

 1. Reaktívnosť
 2. Synchronizácia UI so stavom
 3. Programovanie cez KOMPONENTY

V kurze Yablko naprogramuje dve appky: na prvej ti ukáže reaktivitu v praxi a porovná troch tátošov (React, Angular, Vue) a na druhej ťa naučí komponenty a TypeScript. Budeš veľa programovať, všetko si vyskúšaš. Všetok kód, čo Yablko napíše, si môžeš stiahnuť. 

V januári 2021 bol tento kurz aktualizovaný o 41 nových videí o VUE 3 a Composition API. V kurze vytvoríš komplet novú aplikáciu s použitím VUE 3 a Composition API.


Čo sa naučíš:

 • React, Angular, Vue a TypeScript,
 • JSX, JSON, React lifecycle metódy,
 • podmienky, cykly, komponenty,
 • milión ďalší veci, pozri zoznam kapitol 👇


Čo všetko dostaneš:

 • 80 videotutoriálov (videá do kurzu každý deň pribúdajú, zatiaľ je k dispozícii 35/80),
 • diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.
Online kurz React, Angular, Vue (a TypeScript) je možné

Zoznam kapitol

VŠETCI
Tipy, rady a pravidlá pre každý kurz
Vue 3 | Nová verzia Vue je vonku
Vue 3 | Prepíšem Dudes app do Vue 3
React
11 react | UPDATE cool, REMOVE dude
12 react | REF na DOM element, VIRTUAL DOM, JSON, LIFECYCLE metódy
13 react | CREATE-REACT-APP, react SERVER, ANIMÁCIE
VŠETCI
14 React vs Vue, prvá rekapitulácia a PROSBA
15 TypeScript (je JavaScript, len viac)
Angular
16 angular | vs Angularjs, CLI inštalácia, súbory adresáre
17 angular | CYKLUS, odoslanie FORMU, prvé TypeScript typy
18 angular | viditeľnosť a CSS classy podľa podmienky + redizajn
19 angular | PRIDAJ dúda, VYMAŽ dúda
20 angular | [(ngModel)], @dekorátory, REFerencia na DOM elementy
21 angular | JSON, Services, TS Interface, vlastné dátové typy
22 angular | ANIMÁCIE, rozdiel COMPONENT vs MODULE
VŠETCI
23 Ktorý mám najradšej a prečo je to SVELTE? Ktorý je naj?
24 KOMPONENTY, čo je komponent a prečo a taktiež ako a ešte raz prečo
25 Druhá appka s iTunes cez KOMPONENTY a v TypeScripte
Vue
26 vue | Vue CLI, inštalácia cez terminál
27 vue | ukážková mini appka, ŠTRUKTÚRA SÚBOROV
28 vue | prvý KOMPONENT, SCOPED styles, ROUTER
29 vue | Tunes podstránka, SUB-KOMPONENTY
30 vue | KOMUNIKÁCIA KOMPONENTOV - od rodiča k decku cez PROPS
31 vue | KOMUNIKÁCIA - od decka k tatkovi cez $EMIT EVENT
32 vue | KOMUNIKÁCIA - odvšadiaľ všade cez EVENT BUS, VUEX
33 vue | @types, LODASH, axios, ITUNES API, tsconfig
34 vue | type ANY je cheat, OBJECT DESTRUCTURING, filter, map
35 vue | INTERFACE, vlastné dátový typy v TypeScripte
36 vue | VUE FILTERS, <tunes-song> komponent
37 vue | ANIMÁCIE a emocionálny kolaps
Vue 3
Vue 3 | Opravím iTunes appku vo Vue 2, node-gyp node-sass problém
Vue 3 | Prepíšem iTunes app do Vue 3
Vue 3 | EventBus, Filters, Inline template (iTunes 3, časť 2)
React
38 react | CREATE-REACT-APP s TypeScriptom, iTunes appka
39 react | chill video, prejdem SÚBORY APPKY, vyrobím pár KOMPONENTOV
40 react | React ROUTER
41 react | tvoje prvé (lol, lož) FUNCTION KOMPONENTY, podstránky
42 react | INLINE styles, css-in-js, STYLED COMPONENTS, CSS MODULES
43 react | REUSABLE CSS rady, JSX opakovačky, podstránky
44 react | HOOKS API, useState, useEffect, VEDĽAJŠIE EFEKTY
45 react | Tunes podstránka v TS s HOOKS a cyklom a formom
46 react | RODIČ a jeho DETI, sub-komponenty
49 react | KOMUNIKÁCIA cez CALLBACK FUNC od decka k rodičovi
50 react | SINGLE SOURCE OF TRUTH, vytiahni stav do rodiča
51 react | REDUX (nie)
52 react | INTERFACE, vlastné dátové typy v TS + jeho história
53 react | useRef odkaz na DOM elementy, OPTIONAL CHAINING, refaktoring
54 react | LODASH, @types, iTunes api, AXIOS
55 react | extract data, Samotvorba Interfacu, OBJECT DESTRUCTURING, typ Song
56 react | FORMÁTOVANIE výpisov, <TunesSong> komponent
57 react | useEffect a useMemo hooks
58 react | KONIEC reactu, ANIMÁCIE, Vue vs React rekapitulácia
59 (toto preskoč) hádky, VUE 3 COMPOSITION API, strácame jednoduchosť
Angular
60 angular | iTunes App
61 angular | ROUTER, generate komponent príkaz
62 angular | RouterLinky a <the-navigation>
63 angular | SCOPED CSS, globálne vs lokálne štýly, Reusable CSS
64 angular | PIPES na formátovanie, TS INTERFACE, form, cyklus
65 angular | SERVICES (a components/views slovíčkarenie)
66 angular | TEMPLATE REF, odkaz na DOM input
67 angular | TEMPLATE priamo v DEKORÁTORE, sub-komponenty
69 angular | KOMUNIKÁCIA decko --> rodič cez @Output
71 angular | NGRX store, ďalších 100tisíc spôsobov, TOP-DOWN FLOW, SOURCE OF TRUTH
72 angular | lodash, npm @types, DEBOUNCE
73 angular | OBSERVABLES a RxJS vo veľkej skratke
74 angular | iTunes HttpClient service, iTunes API
75 angular | Http subscribe(), komunikácia cez OBSERVABLE service
76 angular | Extract data, Paste JSON as Code pomocník
77 angular | <tunes-song> komponent
78 angular | CUSTOM PIPES
79 angular | ANIMÁCIE, Angular vs React vs Vue posledný rekap
VŠETCI
80 goodbye horses

Hodnotenia kurzu

Pozri aj tieto kurzy