Java a OOP pre začiatočníkov

14h 42m 6s
Čas
135
Kapitol
1 510
Študentov
4.6
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Java je stále naj trendy programovací jazyk súčasnosti. Hľadáš zmenu zamestnania? Java programátorov je stále nedostatok. Pozri Google trends vyhľadávanie z augusta 2019:
Tento online kurz ťa naučí základy programovania a jazyka Java. Naučíš sa, čo je to OOP, teda sa naučíš programovať objektovo.

Čo je programovanie? 

V priebehu tohto kurzu začneme od úplných základov. Ty musíš vedieť zapnúť počítač, inštalovať programy a dúfam, že základy programovania v jave ťa naučím ja. Nemusíš mať teda žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním, s Javou ani nič podobné. Musíš mať len chuť učiť sa a vytrvalosť.

Java programovanie

V kurze sa naučíš, čo je to programovanie, trieda, objekt, instancia, rozhranie, metóda, ako to všetko spolu súvisí a omnoho viac. Čo všetko je súčasťou kurzu si môžeš prečítať v osnove kurzu. Začneme pomaly a názorne si všetko ukážeme na príkladoch. Súčasťou kurzu je množstvo domácich úloh, na základe ktorých si vyskúšaš prakticky svoje vedomosti. Bez vlastného programovania z teba programátor nebude.

Čo všetko sa naučíš:

 • čo je programovanie
 • ako programovať v Jave
 • čo je to trieda, objekt a inštancia
 • čo sú metódy, premenné, dátové typy
 • debugovanie kódu
 • OOP prístup - objektové programovanie
 • cykly, nested cykly, podmienky
 • veľa ďalšieho

Čo všetko dostaneš

 • viac ako 100 kapitol online kurzu,
 • vyše 11 hodín videomateriálu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátania peňazí do 14 dni, pokiaľ s kurzom nebudeš spokojný.

Zoznam kapitol

Úvod
01 Čo je programovanie
02 Java program
Java - Nastavenie premenných prostredia
03 Inštalácia
04 Prvý program
Zdrojové kódy kurzu
Program
05 Z čoho sa skladá java program
06 OOP prístup (objektovo orientovaný prístup)
07 Ako sa spúšťajú jednotlivé riadky kódu
Štruktúry jazyka
07 Komentáre
08 Balíky - package
08a Balíky = Úloha
09 Premenné
09a Premenné - úloha
10 Konvencie názvov
10a Konvencie názvov - úloha
11 Primitívne dátové typy
11a Primitívne dátové typy - úloha
12 Prvý pohľad na metódu
12a Prvý pohľad na metódu - úloha
13 Operátory
13a Operátory - úloha
14 DAJ MI VEDIEŤ AK NIEČOMU NEROZUMIEŠ - PRIDÁM VIDEO
Debugovanie kódu - ako na to do budúcna
15 Podmienka if
15a Podmienka if - zadanie úlohy
15b Podmienka if - odovzdaj tu
15c Podmienka if - moje riešenie
15d Podmienka if = Samostatná Úloha
16 While a do while cyklus
16a While a do while cyklus - zadanie úlohy
16b While a do while cyklus - odovzdaj tu
16c While a do while cyklus - moje riešenie
17 For cyklus
17a For cyklus = Úloha
18 Break a continue v cykloch
19 Premenné a ich dostupnosť
20 Ternárny operátor
20a Ternárny operátor - zadanie úlohy
20b Ternárny operátor - odovzdaj tu
20c Ternárny operátor - moje riešenie
21 Niečo v niečom - nested cykly, podmienky
21a Niečo v niečom - nested cykly, podmienky = Úloha
Metódy
Metódy - zadanie úlohy
Metódy - odovzdaj tu
Metódy - moje riešenie
Rekurzia - Fibonacciho postupnosť
22 Switch
22a Switch - zadanie úlohy
22b Switch - odovzdaj tu
22c Switch - moje riešenie
23 Wrapping classes
24 Polia
24a Polia - zadanie úlohy
24b Polia - odovzdaj tu
24c Polia - moje riešenie
25 Ručné krokovanie pre pochopenie programu
26 for-each cyklus
27 String
27a String - zadanie úlohy
27b String - odovzdaj tu
27c String - moje riešenie
28 Enum
28a Enum - zadanie úlohy
28b Enum - odovzdaj tu
28c Enum - moje riešenie
29 Prvý náhľad na triedu
30 Modifikátory prístupov - private, public, protected, package-private
Štruktúry jazyka - triedy a objekty
31 Vyrábame prvý objekt
32 Vytváranie objektov, import objektov
33 Referenčné dátové typy
34 Var - nešpecifikovaný typ
35 Prístup k metódam a premenným triedy - statické a inštančné zložky
36 This metóda pri konštruktoroch
37 Immutable objekty
38 Triedy = Úloha
39 Statický inicializačný blok
Výnimky
OOP princípy (Objektovo orientované programovanie)
40 OOP 1 - Encapsulation - Zapuzdrenie
41 OOP 2 - Inheritence - dedičnosť
42 OOP 3 - Overriding a Overloading (prepísanie, preťaženie)
43 OOP 4 - Polymorfizmus
44 OOP 5 - Abstraktné triedy a metódy
45 OOP 6 - Interface - rozhranie
46 OOP 7 - Rozhranie ako brána
Pretypovanie
Najprv ty - potom ja
Zoo - zadanie
Zoo - objektový model
Zoo - moje zdrojové kódy
Biblia / NBA App - zadanie
Biblia App 1 - návrh objektov
Biblia App 2 - metódy na prácu s objektami
Biblia app 3 - rozhranie, Biblia service
Biblia app 4 - refactoring, generátor Biblie
Biblia App - moje zdrojové kódy
NBA 1 - team, player
NBA 2 - dokončujeme zvyšné objekty
NBA - moje zdrojáky
Objektový model PC s konfiguráciou - zadanie
Objektový model PC 1 - úvod
Objektový model PC 2 - rozmýšľame nad zadaním
Objektový model PC 3 - základné triedy
Objektový model PC 4 - Konfigurátor rozhranie a implementácia - vkladanie pamäti
Objektový model PC 5 - refactoring
Objektový model PC 6 - dokončujeme konfigurátor
Objektový model PC 7 - spúšťame a testujeme
Objektový model PC 8 - doplnok na základe vášho postrehu
Objektový model PC - moje zdrojové kódy
Záver
Algoritmy
Čo ďalej
Úlohy
Obraciam garde
Hľadám slovo
Ultra level ťažká úloha
Úlohy pre OOP
Obývačka v OOP
Šachová hra
Počítač
Motorové vozidlá
Java Method Overriding = úloha
Java Method Overriding – super
BONUS
Java Programovanie - opakovanie za 60 minút
Základy vývojových diagramov a Jednoduché algoritmy
Git - rýchly úvod, prvé príkazy
BONUS Motivácia
Ako si naplánovať učenie sa javy
Ako programovať
Také malé povzbudenie k programovaniu
Deň zo života programátora
BONUS Java pre pokročilých
Konzolová hra v Jave
BONUS Java pre juniorov
Java pre junior programátorov - úvod
Čo je Java EE
Hibernate, JPA - CRUD operácie
Builder návrhový vzor
Factory návrhový vzor
Observer návrhový vzor
Singleton návrhový vzor

Hodnotenia kurzu

Java a OOP pre začiatočníkov

👍 za mňa za plný počet, kurz splnil moje očakávania. @Jaro: určite ak budem mať priestor, prelúskam sa ďalej v tvojich ☕ kurzoch.

Tomáš R.
Java a OOP pre začiatočníkov

Velka skoda, ze v kurze je teoria, alebo nazvy oznacovana slovencinou... Napr video 09 Premenné kde Jaro rozdeľuje typy Variables tak ich charakterizuje ako primitivne a referenčne... Takéto veci na pohovoroch aj celkovo pomenovania je lepšie vedieť pôvodné anglické označenie... všetko treba googliť a aj keď vygooglite tak neste si istý či to je vlastne skutočne to...

Matajuro M.

Online kurz Java a OOP pre začiatočníkov je možné