C++ Elementary II. (začiatočník II.)

4h 9m 50s
Čas
18
Kapitol
512
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Už názov kurzu C++ Elementary II hovorí, že nadväzuje na prvý online kurz jazyka C++. Toto je druhý kurz v sérii kurzov vyššieho programovacieho jazyka C++, v ktorom si rozšíriš základy tohto jazyka. Kurz sa tematicky dotýka staticky alokovaných polí, riadenia programu pomocou troch typov slučiek a funkcií, ktoré tiež tvoria základ procedurálneho programovania. Ďalej sú v kurze preberané bitové operátory, vetvenie pomocou príkazu if a jeho proťajšku klauzuly else, ako aj vetvenie pomocou príkazov switch a case. K tomu samozrejme patrí vysvetlenie kľúčových slov break a continue, ktoré ako jediné odporúčam v prípade tvrdých skokov v programe. Ako poslednej témy sa dotýkam algoritmizácie, kde vysvetľujem základný teoretický aparát a na praktických príkladoch uvádzam algoritmizáciu do praxe. Kostru tohto praktického precvičovania tvorí vyhľadávanie globálnych extrémov a tiež vybrané triediace algoritmy. Pred výstupným videom tzv. OUTRO-m uvádzam 14 praktických príkladov na domáce precvičenie, kde si poslucháč kurzu precvičí logické a analytické myslenie. Problémy spojené s riešením týchto úloh budeme samozrejme interaktívne riešiť, budeme ich konzultovať, navediem ťa k riešeniu formou diskusií až po hľadanie chýb v tvojich zdrojových kódoch. Budeš teda tlačený k samostatnej práci až po vyriešenie spomenutých úloh. 

V kurze teda nadviažeš na vedomosti, ktoré si si osvojil v prvom kurze jazyka C++ a rozšíriš si tak základy. Po tomto kurze budeš mať dosť vedomostí na to, aby si samostatne riešil úlohy, naprogramoval si aj zložitejšie úlohy a vycibril svoj programovací štýl a techniku. 

Programovací jazyk C++ sa oplatí stále učiť, pretože je to akási stálica na IT trhu. Jeho populárnosť siaha na popredné priečky a drží sa tam stálu líniu. Práve preto som mu dal prívlastok nadčasový. Má súčasti, ktoré iné jazyka mať nemusia. Sú to najmä vlastné údajové typy, ktorými sú triedy, podpora polymorfizmu a pokročilej dedičnosti v rámci objektového programovania, pointrová aritmetika a generické programovanie. Dá sa v ňom urobiť prehľadný, ľahko udržiavateľný a optimálny kód. Jeho syntax je zrozumiteľná a blízka človeku, čo ho robí vyšším programovacím jazykom. Jeho syntax je taktiež blízka hardwaru. Práve preto má efektívny a výkonný kompilátor, čas vykonávania absolútneho strojového kódu je po kompilácii a zostavení veľmi rýchly. Práve preto sa používa pri spracovávaní veľkého množstva dát, v štatistike, ekonomike, telekomunikáciách, počítačovej grafike a videní počítača, vstavaných systémoch, či programovaní počítačových hier. 

Pre koho je kurz určený 

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí majú len malé vedomosti z jazyka C++. Taktiež pre poslucháčov, ktorí absolvovali online kurz jazyka C++ Elementary. Poslucháč nemusí mať IT alebo iné technické vzdelanie, proste je určený všetkým, ktorí majú chuť a elán učiť sa programovať nový programovací jazyk nezávisiac od stupňa vzdelania a odbornosti, ktorú v minulosti dosiahol. 

Čo všetko dostaneš 

  • 17 kapitol vo forme videotutoriálov vrátane INTRA a OUTRA, s ktorými som si dal poriadnu námahu,
  • viac ako 4 hodiny videotutoriálov,
  • garanciu vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom,
  • ku každej kapitole dostaneš prezentáciu vo formáte pdf alebo iný materiál, kde sú aj tipy na záver a poznámky,
  • veľa zadaní praktických príkladov na domáce precvičenie,
  • video animáciu, v ktorej je názorne vysvetlený triediaci algoritmus vkladaním (tzv. INSERT SORT),
  • garanciu interaktívnej spolupráce v prípade riešenia praktických príkladov z 15. kapitoly, v ktorej ťa navediem na riešenie, opravím chyby v tvojom zdrojovom kóde, poprípade skontrolujem tvoje riešenie, alebo navrhnem jeho optimalizáciu,
  • diskusné fórum, v ktorom zodpovedám tvoje otázky,
  • certifikát o absolvovaní kurzu.
Online kurz C++ Elementary II. (začiatočník II.) je možné

Zoznam kapitol

C++ Elementary II.
INTRO
01. Staticky alokované polia
02. Všeobecne o riadení a vetvení programu
03. Slučka for()
04. Vetvenie programu - príkaz if a klauzula else
05. Slučka while()
06. Slučka do while()
07. Alternatíva vetvenia pomocou switch a case
08. Vnorené slučky a vnorené vetvenie
09. Bitové operátory
10. Základy riadenia programu pomocou funkcií
11. Úvod do algoritmov, vlastnosti algoritmov
12. Algoritmy 01 - hľadanie globálnych extrémov
13. Triediaci algoritmus INSERT SORT
14. Triediaci algoritmus SELECT SORT
15. Praktické príklady na precvičenie
15a Praktické príklady na precvičenie
OUTRO

Hodnotenia kurzu

C++ Elementary II. (začiatočník II.)

-Chybí kapitola o debuggingu, což může dělat začínajícím programátorům problémy. -Je zbytečné v každém programu znovu vypisovat tělo programu. Stačilo by to udělat v úvodní kapitole a pak vzít jako šablonu (úspora času). Jinak super, výborný výklad. Lidsky pochopitelný a srozumitelný. Výborně jsem si zopakoval základy C++ a našel také pár nových věcí, které jsem dosud nevěděl.

Michal V.

Pozri aj tieto kurzy