Nemčina: gramatika

4h 34m 46s
Čas
41
Kapitol
305
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Možno mi nie každý dá za pravdu, ale nemčina je pekný jazyk a určite nie je nemožné sa ju naučiť 🙂  Veľmi často nemčina odrádza tým, že má veľa pravidiel a už hneď na začiatku sa musíme veľa týchto pravidiel naučiť, aby sme mohli vytvoriť čo i len jednoduchú vetu.  
Tento online kurz nemeckého jazyka a gramatiky vám pomôže pri osvojovaní si nemčiny, prevedie vás jednotlivými zákutiami nemeckej gramatiky. Sekcia Úvod do nemčiny vám priblíži nemčinu ako takú a napovie vám, čo od nej čakať, aké zmeny sú tam v porovnaní so slovenčinou, na čo si dať pozor a všimnúť si. 
Na to, aby sme vedeli skladať aj jednoduché vety, potrebujeme vedieť, ako sa slovesá časujú - je to v podstate rovnaké, ako v slovenčine, každá osoba má svoju koncovku slovesa. V sekcií Slovesá sa pozrieme na časovanie slovies od tých najjednoduchších až po rôzne výnimky.  
Modálne slovesá sú samostatná sekcia, ale to len preto, že majú svoje určité špecifiká, ktoré sa treba naučiť. Treba tiež dať pozor pri časovaní týchto slovies a na jedno hlavné pravidlo, ktoré platí pri všetkých modálnych slovesá. V sekcií Modálne slovesá si každé sloveso podrobne prejdeme.  
V ďalších sekciách si priblížime ostatné gramatické kategórie, slovné druhy a vetné členy. A presvedčím vás, že všetko, dokonca aj členy v nemčine, sa dajú v pohode naučiť. :)  Tak čo poviete, ideme na to?

Čo sa naučíš?

 • slovesá (sein, haben, werden),
 • modálne slovesá (wollen, dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wissen, möchten),
 • zámená,
 • množné číslo,
 • členy v nemčine,
 • prídavné mená.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o nemeckom jazyku,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol online kurzu

Úvod do nemčiny    
 • Úvod do nemčiny  
 • Výslovnosť  
 • Slovosled v nemčine  
 • Zložené slová  
 • Zápor v nemčine  
Slovesá 
 • Sloveso SEIN  
 • Pravidelné časovanie slovies  
 • Nepravidelné časovanie slovies  
 • Sloveso HABEN  
 • Sloveso WERDEN  
 • Slovesá s odlučiteľnými predponami  
 • Slovesá s neodlučiteľnými predponami  
 • Slovesá s odlučiteľnými aj neodlučiteľnými predponami  
Modálne slovesá 
 • Modálne slovesá - úvod  
 • Modálne sloveso - WOLLEN  
 • Modálne sloveso - DÜRFEN  
 • Modálne sloveso - KÖNNEN  
 • Modálne sloveso - MÖGEN  
 • Modálne sloveso - MÜSSEN  
 • Modálne sloveso - SOLLEN  
 • Modálne sloveso - MÖCHTEN  
 • Modálne sloveso - WISSEN  
Zámená    
 • Opytovacie zámená  
 • Privlastňovacie zámená  
 • Zámená v datíve  
 • Zámená v akuzatíve  
Množné číslo    
 • Člen množného čísla  
 • Prídavné mená v množnom čísle  
 • Prídavné mená po nulovom člene v množnom čísle  
 • Tvorenie množného čísla  
 • Prídavné mená v množnom čísle - porovnanie  
Členy v nemčine    
 • Členy v nemčine - úvod  
 • Rozdelenie členov v nemčine  
 • Určenie rodu podstatných mien  
 • Určitý člen  
 • Neurčitý člen  
Prídavné mená  
 • Prídavné mená a určitý člen  
 • Prídavné mená a neurčitý člen  
 • Prídavné mená a nulový člen  
 • Prídavné mená a členy - porovnanie  
Iné
 • Rozkazovací spôsob
Online kurz Nemčina: gramatika je možné

Zoznam kapitol

Úvod do nemčiny
Výslovnosť
Slovosled v nemčine
Zložené slová
Zápor v nemčine
Slovesá
Sloveso SEIN
Pravidelné časovanie slovies
Nepravidelné časovanie slovies
Sloveso HABEN
Sloveso WERDEN
Slovesá s odlučiteľnými predponami
Slovesá s neodlučiteľnými predponami
Slovesá s odlučiteľnými aj neodlučiteľnými predponami
Modálne slovesá
Modálne slovesá - úvod
Modálne sloveso - WOLLEN
Modálne sloveso - DÜRFEN
Modálne sloveso - KÖNNEN
Modálne sloveso - MÖGEN
Modálne sloveso - MÜSSEN
Modálne sloveso - SOLLEN
Modálne sloveso - MÖCHTEN
Modálne sloveso - WISSEN
Zámená
Opytovacie zámená
Privlastňovacie zámená
Zámená v datíve
Zámená v akuzatíve
Množné číslo
Člen množného čísla
Prídavné mená v množnom čísle
Prídavné mená po nulovom člene v množnom čísle
Tvorenie množného čísla
Prídavné mená v množnom čísle - porovnanie
Členy v nemčine
Členy v nemčine - úvod
Rozdelenie členov v nemčine
Určenie rodu podstatných mien
Určitý člen
Neurčitý člen
Prídavné mená
Prídavné mená a určitý člen
Prídavné mená a neurčitý člen
Prídavné mená a nulový člen
Prídavné mená a členy - porovnanie
Iné
Rozkazovací spôsob

Hodnotenia kurzu

Pozri aj tieto kurzy