Matematika pre stredné školy III. - Geometria

5h 20m 37s
Čas
12
Kapitol
8
Študentov
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V nasledujúcich videách ti pomôžeme zvládnuť prípravu na maturitu z matematiky. V tomto kurze sa pozrieme na Geometriu. Začneme Pytagorovou a Euklidovou vetou a využitie v trojuholníku. Pokračovať budeme cez jednotkovú kružnicu ku goniometrickým funkciám až po konštrukčné úlohy. Kapitolu zakončime planimetriou a stereometriou – objemom a povrchom telies.

Čo sa naučíš

  • Pytagorovu a Euklidove vety,
  • goniometrické funkcie,
  • planimetriu,
  • stereometriu,
  • ďalšie.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o matematike pre stredné školy,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Matematika pre stredné školy III. - Geometria je možné

Zoznam kapitol

Matematika pre SŠ - Geometria
1.1. Pytagorova a Euklidove vety
1.2 Goniometrické funkcie - jednotková kružnica
1.3. Goniometrické funkcie - použitie v pravouhlom trojuholníku
1.4. Goniometrické funkcie vo všeobecnom trojuholníku
1.5. Všeobecné riešenie trojuholníkov
2. Podobné zobrazenia v rovine
3. Konštrukčné úlohy
4.1. Planimetria - úvod
4.2. Planimetria - riešené príklady
5.1. Stereometria
5.2. Stereometria - objem a povrch telies
5.3. Stereometria - objem a povrch telies