Excel 365: funkcie a vzorce

6h 7m 35s
Čas
87
Kapitol
701
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V tomto online kurze Microsoft Office Excel 365: funkcie a vzorce sa oboznámiš s kompletnou prácou s najčastejšími a najpoužívanejšími vzorcami a funkciami v Exceli. Kurz obsahuje základné tvorenie výpočtov, výpočtov s percentami a základné štatistické výpočty. Ďalej sa v kurze naučíš ako na spracovanie dát pomocou logických funkcií resp. spracovanie textov a dátumov a takisto tu nájdeš vyhľadávacie funkcie.

Ak je tvojou najčastejšou pracovnou činnosťou príprava dát, tento online kurz je pre teba vhodný. Kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžeš otestovať aj na priložených vzorových tabuľkách a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Čo sa naučíš

 • vzorce a výpočty
  • základné
  • cez PLUS
  • ukotvenie buniek
  • výpočet DPH
  • prilepiť špeciálne
 • základné funkcie
 • zaokrúhľovanie
 • vnorené funkcie
 • logické (podmienkové) funkcie
 • matematika s podmienkami
 • vyhľadávacie funkcie
  • VLOOKUP
  • HLOOKUP
  • IFERROR
  • INDEX a MATCH
  • CHOOSE
  • INDIRECT
  • SWITCH
 • dátumov, časové a tetové funkcie
 • databázové funkcie
 • vzorce a funkcie pomocou matíc

Čo všetko dostaneš

 • 84 videotutoriálov
 • 4,5 hodiny video materialu
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dni v prípade nespokojnosti s kurzom
Online kurz Excel 365: funkcie a vzorce je možné

Zoznam kapitol

Najväčší problém Excelu? Kedy, čo a ako použiť!
Návod, kedy a aký nástroj na riešenie, ktorého problému použiť
Vzorce a výpočty
3. Pokročilé ukotvenie bunky
4. Výpočty s dátumami
5. Výpočty s časom
6. Výpočty z hárka na hárok a ukotvenie
7. Zobrazenie vzorcov
8. Možnosti výpočtov
9. Výpočet DPH
10. Vzorce cez Prilepiť špeciálne
Funkcie - Základné
TABUĽKA - Základné
1. SUM - Súčet
1.1 SUM - Oblasti viaceré
2. AVERAGE - Priemer
3. MAX - Maximum
4. MIN - Minimum
5. COUNT - Počet buniek (číselných)
6. COUNTA - Počet buniek (číselných a techtových)
7. COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek
8. LARGE - K-tá najvúčšia hodnota
9. SMALL - K-tá najmenšia hodnota
10. SUBTOTAL - Súčtový riadok
10.1 - SUBTOTAL - Najčastejšia chyba
Funkcie - Zaokrúhľovanie
TABUĽKA - Zaokruhľovacie
1. ROUND - Matematické zaokrúhľovanie
2. ROUNDUP a ROUNDDOWN - Nematematické zaokrúhľovanie
3. Funkcia MROUND, FLOOR a CEILING
4. Zaokrúhľovanie na milióny a pod.
Funkcie - Vnorené
1. Vnorené funkcie - 2 spôsoby, ako ich vytvoriť
Funkcie - Logické (Podmienkové)
1. Funkcia IF - Ak/keď sa splní podmienka
2. Funkcia AND - podmienky "a zároveň" - súčasne splnené všetko
3. Funkcia OR - podmienky "alebo" - aspoň 1 splnená
4. Funkcia IF a AND - viacnásobné podmienky "a zároveň" (vnorená funkcia)
5. Funkcia IF a OR - viacnásobné podmienky "alebo" (vnorená funkcia)
6. Funkcia IF, AND a OR - viacnásobné vnorenie
7. Funkcia IFS - viacnásobné podmienky (iba vo verzii 365 - starších nie)
8. Funkcie - IF, AND a OR - inak :)
Funkcie - Matematika s podmienkami
1. SUMIF - súčet s 1 podmienkou
2. COUNTIF - počet s 1 podmienkou
3. AVERAGEIF - priemer s 1 podmienkou
4. SUMIFS - súčet s viacerými podmienkami
5. AVERAGEIFS - priemer s viacerými podmienkami
6. COUNTIFS - počet s viacerými podmienkami
7. MAXIFS - maximum s podmienkami
8. MINIFS - minimum s podmienkami
9. Podmienky naviazané na bunky
10. FREQUENCY - počet výskytov určitých hodnôt
Funkcie - Vyhľadávacie
1. VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov
2. HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)
3. VLOOKUP - intervaly - vyhľadávanie
4. VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce
5. VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov
6. IFERROR - Oprava chybných hlásení
7. INDEX a MATCH - pokročilé vyhľadávanie
8. CHOOSE - výber z viacerých možností
9. VLOOKUP vs. INDEX a MATCH
10. VLOOKUP + MATCH - kombinácia
11. INDIRECT - odkazovanie na oblasti
12. SWITCH - Ako alternatíva k IF, VLOOKUP a CHOOSE
13. VLOOKUP bez zdrojovej tabuľky
14. OFFSET - Relatívne adresovanie a oblasti
Funkcie - Súčtové riadky
1. AGGREGATE - súčtové riadky
1.1 Funkcia - AGGREGATE - praktický príklad
Funkcie - Dátumové a časové
1. TODAY a YEARFRAC - aktuálny dátum a počet rokov
2. DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE
3. NETWORKDAYS - počet pracovných dní
5. HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE
6. DATEDIF - Výpočty rokov, dní a mesiacov
7. EDATE - dátum +/- počet mesiacov
Funkcie - Textové
1. Funkcia TRIM - odstránenie medzier pred a za textom
2. Funkcia VALUE - konvertuje textové číslo na číslo
3. Funkcia PROPER - prvé písmeno veľké, ostatné malé
4. Funkcia UPPER - všetky písmená veľké
5. Funkcia LOWER - všetky písmená malé
6. Funkcia LEFT - vyberie určitý počet znakov zľava
7. Funkcia RIGHT - vyberie určitý počet znakov sprava
8. Funkcia MID - vyberie zrčitý počet znakov zo "stredu"
9. Funkcia CONCATENATE - spájenie textov a čísiel
10. Funkcia SUBSTITUTE - nahradenie symbolov za iné
11. Funkcia TEXTJOIN - spojenie textov a čísel - ďalšia možnosť
12. Funkcia EXACT - porovnanie 2 textových reťazcov
Funkcie - Databázové
1. Funkcie - DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT a DCOUNTA
2. Funkcia - DGET - ako vybrať/dostať z tabuľky určité dáta
Matice - vzorce a funkcie pomocou matíc
1. Matice - výpočty pomocou matíc
2. Matice - náhrada funkcí - SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF... a databázových funkcíí... DSUM, DAVERAGE...

Hodnotenia kurzu

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina
MS Office, WordPress