Späť na blog
Tipy a triky

Zásady time managementu, vďaka ktorým budete pánom času

Skillmea
27.07.2023
12 minút čítania
Zásady time managementu, vďaka ktorým budete pánom času
Chcete zvýšiť svoju produktivitu, dosahovať stanovené ciele, zlepšiť psychickú pohodu a znížiť množstvo stresu? Time management je kľúčom k úspechu i spokojnosti.  

Deň má 24 hodín a je len na nás, ako s nimi naložíme. Ak aj vy v každodennom živote stretávate ľudí, z ktorých žiari vnútorná harmónia, majú okolo seba dobrých priateľov, sú produktívni a dosahujú úspechy v tom, čo robia, vedzte, že aj vy môžete patriť medzi nich. 

Avšak chce to vystúpiť z komfortnej zóny a osvojiť si zopár zručností, ktoré vám pomôžu s organizovaním a plánovaním času na prácu, vzdelávanie sa, oddych, rodinu, koníčky a budovanie vzťahov. Aj vďaka tomu môžete byť oveľa zdravší, spokojnejší a úspešnejší ako dnes. 

Ako to dosiahnuť? Pomôže vám efektívny time management

Čo je to time management? 

Jednotná definícia pre pojem time management neexistuje. Môžeme ho definovať ako proces, v rámci ktorého vedome plánujeme a kontrolujeme čas strávený pri konkrétnych zadaniach, projektoch či úlohách s cieľom zvýšiť efektivitu. 

To znamená, že techniky time managementu pomáhajú lepšie si zorganizovať deň a rozdeliť si čas na to, čo je podstatné. Vďaka nim je možné zvládnuť aj náročné úlohy za kratší čas a nebyť pod tlakom preto, že horia termíny. 

Time management je dôležitou súčasťou rozvoja osobnosti a jedným z pilierov zdravého životného štýlu. Pomáha nám žiť život naplno. 

Prečo je time management dôležitý? 

Život je plný krásnych chvíľ, ale aj výziev. Neraz sme nútení robiť nielen to, čo nás baví, ale aj to, do čoho sa nám príliš nechce. Čo s tým? V prvom rade je dôležité zmeniť vnútorné nastavenie a nájsť aj v menej obľúbených činnostiach zmysel. 

Samozrejme, opomenúť nemožno time management, ktorý pomáha s plánovaním a dosiahnutím výsledkov za kratší čas. 

Aké sú výhody time managementu? 

Každý z nás by mal byť tvorcom svojho života a nie jeho obeťou. V tom hrá rolu aj organizácia času. Time management prinesie do vášho života vyššiu kvalitu a aj tieto benefity: 

 • nižšiu úroveň stresu, 
 • viac energie, 
 • dosahovanie cieľov s vyššou efektivitou, 
 • jednoduchšie stanovovanie si životných a pracovných priorít, 
 • vyššie sebavedomie, 
 • vyššiu kvalitu práce, 
 • viac dôvery, 
 • work-life balance (rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom), 
 • nižšiu mieru prokrastinácie a
 • viac úspechov.
  Zdroj: freepik.com

Užitočné tipy, ako efektívne riadiť svoj čas 

Ak máte v riadení svojho času medzery, prinášame vám niekoľko tipov pre time management, ktoré vám pomôžu v dosahovaní cieľov i pocitu spokojnosti. Čo je dôležité? 

Urobte si analýzu stráveného času 

Skôr, ako sa pustíte do nastavovania cieľov a hľadania techník riadenia času, je potrebné analyzovať aktuálnu situáciu. Vytvorte si orientačný harmonogram, aký dlhý čas trávite pri nasledovných aktivitách:

 • škola alebo práca, 
 • dochádzanie do školy alebo práce, 
 • učenie sa do školy alebo dorábanie pracovných záležitostí doma, 
 • četovanie, odpovedanie na maily, sledovanie sociálnych sietí a venovanie sa obsahu na webe, 
 • domáce práce, 
 • sledovanie televízie,
 • hranie na počítači, 
 • voľnočasové aktivity, 
 • čas strávený s rodinou a priateľmi a tak ďalej. 

Pri zisťovaní aktuálneho stavu stráveného času nezabudnite ani na prokrastináciu či činnosti, ktorými “zabíjate” čas, ako neproduktívne myšlienky, zbytočné rozhovory či aktivity. 

Ak zistíte, že vaším problém je, že trávite veľa času na internete, obmedzte sledovanie sociálnych sietí. Trápi vás prokrastinácia? Venujte čas tomu, čo je prokrastinácia a ako sa jej zbaviť. Stanete sa oveľa efektívnejšími.  

Stanovte si ciele a priority 

Stanovenie cieľov a priorít môžete urobiť podľa vlastného úsudku, alebo využiť niektorú z užitočných techník. Jednou z nich je Eisenhowerova technika. Jej podstata spočíva v pochopení toho, že time management je o tom, že sa musíte venovať dôležitým, ale aj naliehavým veciam. 

Na elimináciu stresu z veľkého množstva projektov s urgentnými termínmi, je potrebné pochopiť nasledovné: 
 • Dôležité aktivity sú dôležité pre nás, lebo vedú k dosiahnutiu osobných alebo profesionálnych cieľov. 
 • Naliehavé (urgentné) činnosti zvyčajne súvisia s dosahovaním cieľov iných, lenže treba ich vyriešiť so sústredením a pozornosťou včas, inak to má negatívne dôsledky. 

Ak poznáte rozdiel medzi týmito dvomi termínmi, potom si všetky činnosti rozdeľte podľa Eisenhowerovej matice nasledovne: 
 1. Dôležité a naliehavé úlohy vykonajte ako prvé, pretože sú to vaše priority. 
 2. Dôležité, ale nie naliehavé činnosti môžete pokojne odložiť na neskôr. 
 3. Nedôležité, ale naliehavé aktivity delegujte na iných, ak je to možné, pretože nevedú k dosahovaniu vašich cieľov. 
 4. Nedôležité a nenaliehavé činnosti môžete vymazať, alebo sa im venovať vo voľnom čase. 

Eisenhowerova technika sa dá ešte viac zjednodušiť a to tak, že úlohy rozdelíte na dôležité a naliehavé, pričom prioritou by mali byť vždy dôležité úlohy. Tie totiž vedú k dosiahnutiu cieľov v osobnom či pracovnom živote.
Zdroj: freepik.com

Vyskúšajte metódy na efektívne riadenie času 

Po rozdelení úloh podľa priorít sa pustite do práce. Avšak ak je vaším problémom prokrastinácia, multitasking alebo máte ťažkosti s koncentráciou, osvojte si pomodoro techniku. 

Pomodoro technika vychádza zo skutočnosti, že mozog k plnému výkonu potrebuje prestávky, ktoré sú krátke, ale časté. Je to spôsob, ako predchádzať ťažkostiam s koncentráciou, únave, chybám z nepozornosti či prepracovanosti. 

Ako používať pomodoro techniku v praxi? 
 • Pripravte si časovač, papier a pero. 
 • Vyberte si z napísaného zoznamu úloh prvú, ktorá je dôležitá a naliehavá. Časovač nastavte na 25 minút (alebo na iný vyhovujúci interval) a pustite sa do práce. Snažte sa sústrediť a nenechajte sa rozptyľovať telefonátmi, rozhovormi s kolegami či odpovedaním na maily. 
 • Po uplynutí 25 minút si na papier nakreslite prvú paradajku a dajte si prestávku v trvaní 3 až 5 minút. Tá sa dá využiť na doplnenie pitného režimu, krátku prechádzku alebo cvičenie. 
 • Po prestávke si opäť časovač nastavte na 25 minút. Po nich si dajte krátku prestávku. 
 • Akonáhle na papieri uvidíte 4 paradajky, máte nárok na 20 až 30-minútovú prestávku. 

Pri organizovaní času je skvelým pomocníkom Dote Timer. Jednoducho si v ňom vytvoríte TO DO list. Oceníte na ňom aj to, že súčasťou je odpočítavací časovač využiteľný aj pri pomodoro technike.
Zdroj: freepik.com

Time management ovplyvňujú pracovné prestávky a prostredie 

Na time management má vplyv viacero faktorov, pretože každý z nás je originál. Nemali by sme zabúdať na biorytmy, zdravú, pestrú a vyváženú stravu, pitný režim a pohyb. Samozrejme, rolu zohrávajú aj pracovné prestávky a prostredie. Čo pomáha? 

 • Udržiavajte na svojom stole poriadok. 
 • Obklopte sa zeleňou, ktorá priaznivo ovplyvňuje pracovný výkon. 
 • Naučte sa, ako zdravo sedieť pri počítači
 • Ak nevyužívate pomodoro techniku, prestávku si doprajte každých 30 minút. 

Work-life balance ako súčasť time managementu 

Podľa Cambridge Dictionary je work-life balance “množstvo času, ktorý strávite vykonávaním svojej práce v porovnaní s časom stráveným so svojou rodinou a robením vecí, ktoré máte radi. 

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom znie krásne, avšak v reálnom živote sa dosahuje iba ťažko. K pocitu naplnenia a vnútornej harmónie je dôležité sa k tomuto stavu aspoň priblížiť. 

Ak sa vám to podarí, môžete sa tešiť na nasledovné výhody: 
 • lepší zdravotný stav, 
 • nižšia únava, 
 • lepšie sociálne vzťahy, 
 • vyššia produktivita
 • nižšie riziko vyhorenia, 
 • vyššia miera všímavosti (zameriavania sa na tu a teraz), 

Tipy, ako sa priblížiť k work-life balance 

Dosiahnutie, alebo priblíženie sa k work-life balance si vyžaduje vedomé úsilie. Čo vám v tom pomôže? 
 • Naučte sa hovoriť nie. 
 • Obedňajšiu prestávku využite na kvalitný obed bez moderných technológií. 
 • Požiadajte zamestnávateľa o flexibilný pracovný čas alebo možnosť pracovať čiastočne formou home office. 
 • Vytvorte si ranné rituály, ktorým sa budete venovať každé ráno po zobudení. Môžete začať otužovaním v sprche, pokračovať meditáciou alebo modlitbou, po nej čítať a popíjať čaj a potom si spísať plány na daný deň podľa priority. 
 • Nastavte si hranice nielen v práci, ale aj doma. 
 • Investujte čas a energiu do budovania vzťahov. 
 • Naučte sa úlohy delegovať. 

Moderné aplikácie a knihy, ktoré vám pomôžu v time managemente 

Keďže žijeme vo svete, ktorého súčasťou sú moderné technológie, s time managementom vám pomôžu aj aplikácie, ako napríklad Any.do, Tmeric, RescueTime, Google Calendar, ToDolst a ďalšie. Každá z nich má svoje výhody i nevýhody, a preto si vyberte takú, ktorá vám najviac vyhovuje. 

Ak preferujete klasiku v podobe kníh, knihy o time managemente vám pomôžu rozšíriť obzory a nájsť spôsob, ako najlepšie riadiť svoj čas a dosiahnuť work-life balance. 

Využite online kurz Efektívny time management 

Ak túžite lepšie plánovať a využívať svoj čas, určovať si priority, zlepšiť plánovanie úloh,  nájsť zlodejov vášho času a mnoho ďalšieho, využite kurz Efektívny time management

Okrem iného vás dozaista potešia bonusové materiály v podobe praktických úloh, ako je analýza časových pascí, osobný status delegácie či cvičenie “Start-Stop-Continue” na konci kurzu. 
Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by ťa zaujímať

Nikdy neignorujte neverbálnu komunikáciu: Ako ju rozpoznať a využiť vo vašej kariére
Tipy a triky
25.06.2023
Skillmea

Nikdy neignorujte neverbálnu komunikáciu: Ako ju rozpoznať a využiť vo vašej kariére

Neverbálna komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a má obrovský význam aj v pracovnom prostredí. V tomto článku sa dozviete, čo je neverbálna komunikácia, ako ju rozpoznať a využiť vo vašej kariére. Zistite, prečo by ste nikdy nemali ignorovať neverbálne signály svojich kolegov a ako vám porozumenie týchto signálov môže pomôcť vo vašom kariérnom raste. Úvod do neverbálnej komunikácieNikdy neignorujte neverbálnu komunikáciu - táto veta môže znieť ako klišé, ale je to pravda. Neverbálna komunikácia predstavuje všetku komunikáciu, ktorá prebieha bez slov a zahŕňa gestá, mimiku tváre, tón hlasu, pohyby tela a ďalšie signály, ktoré posielame svojím okolím. Neverbálna komunikácia je významná v každom aspekte nášho života a zvlášť v pracovnom prostredí, kde môže byť kľúčovým faktorom pri vzájomnej komunikácii. Je to preto, lebo neverbálna komunikácia dokáže vyjadriť skutočný význam slov, ako aj to, čo sa medzi riadkami nehovorí. Dôležitosť neverbálnej komunikácie pre programátorov, marketérov a ďalších pracovníkov digitálnych agentúr Pre pracovníkov digitálnych agentúr, ako sú programátori, marketéri a ďalší, je neverbálna komunikácia dôležitá najmä vtedy, keď musia riešiť zložité úlohy alebo pracovať v tíme. Aj keď tímová práca je dôležitá, nie vždy je ľahké nájsť spôsob, ako efektívne komunikovať. V takej situácii neverbálna komunikácia môže byť užitočná pre zlepšenie komunikácie a riešenie problémov. Programátori napríklad musia byť schopní čítať neverbálnu komunikáciu svojich kolegov, aby mohli rýchlo a účinne komunikovať, zatiaľ čo marketéri musia byť schopní poslať presnú správu prostredníctvom neverbálnej komunikácie, aby dosiahli požadovaný efekt v kampaniách a reklamných materiáloch. Základné princípy neverbálnej komunikácieZákladné princípy neverbálnej komunikácie sú: 1. Mimika - Toto je pohyb a poloha tváre. Mimika tváre môže vyjadriť rôzne emócie, ako je šťastie, smútok alebo prekvapenie. 2. Gestikulácia - Gestikulácia sú pohyby rúk, ramien alebo hlavy, ktoré slúžia na podčiarknutie slov alebo myšlienok. 3. Očný kontakt - Očný kontakt ukazuje, že sa zaujímate o to, čo hovorí váš spoločník. Tento kontakt môže byť použitý na navodenie dôvery a zlepšenie vzájomného porozumenia. 4. Proxemika - Toto je použitie priestoru. Vzdialenosť medzi dvomi ľuďmi môže byť interpretovaná ako ukazovateľ vzájomného vzťahu. 5. Postoj - Postoj tela môže ukázať, ako sa cíti osoba. Napríklad, ak sa človek cíti sebaisto, postoj tela bude rovný a kladie sa dôraz na jeho pozíciu v priestore. 6. Hlasové vlastnosti - Hlasové vlastnosti zahŕňajú tón hlasu, hlasitosť a rytmus reči. Tieto vlastnosti môžu byť použité na vyjadrenie emócií alebo zdôraznenie dôležitých myšlienok. 7. Dotyk - Dotyk môže byť použitý na navodenie dôvery a uvoľnenie napätia medzi dvomi osobami. V pracovnom prostredí by však mal byť použitý opatrne a zvážene. Tieto základné princípy neverbálnej komunikácie sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a môžu byť veľmi užitočné v práci a kariére. Rovnako ako slovná komunikácia, aj neverbálna komunikácia má svoje pravidlá a nuansy, ktoré je dôležité porozumieť a využívať v správny čas a situáciách. [Mimika v neverbálnej komunikácii] Príklady neverbálnej komunikácieV pracovnom prostredí sa neverbálna komunikácia prejavuje rôznymi spôsobmi. Napríklad, pohyb tela, gestá, výrazy tváre, tonalita hlasu, očný kontakt, alebo obliekanie. Môžu to byť napríklad drobné pohyby tela, ktoré vyjadrujú nervozitu alebo neistotu, alebo gestá, ktorými sa potvrdzuje súhlas alebo nesúhlas. Tonalita hlasu a tempo reči môžu tiež odrážať emócie a náladu. Konkrétne príklady neverbálnej komunikácie v pracovnom prostredí môžu byť napríklad: 1. Pohyb očí a očný kontakt – Nepozeranie sa na svojho kolegu alebo neudržiavanie očného kontaktu môže naznačovať nezáujem alebo neistotu. 2. Výraz tváre – Výraz tváre môže byť veľmi výpovedný, napríklad úsmev môže vyjadrovať priateľskosť alebo nesúhlas môže byť viditeľný v napätých líniách na tvári. 3. Gestá – Gestá môžu naznačovať istotu, nervozitu alebo nezáujem. Napríklad prekrížené ramená môžu signalizovať uzavretosť alebo obranný postoj. 4. Tonalita hlasu a tempo reči – Hlas môže vyjadrovať náladu, emócie alebo autoritu. Napríklad, rýchla reč a hlasný hlas môže vyjadrovať podráždenosť alebo nátlak. 5. Oblečenie a vzhľad – Oblečenie môže signalizovať profesionálnosť, autoritu, alebo naopak, nedbanlivosť a nezáujem. Záleží na type práce a firemnej kultúre, ale aj na príležitosti a situácii, napríklad na pracovnom pohovore. Neverbálna komunikácia v tímeAko neverbálna komunikácia ovplyvňuje vzťahy v tímeNeverbálna komunikácia môže ovplyvniť vzťahy v tíme viacerými spôsobmi. Jedným z nich je vytváranie atmosféry a pohody. Napríklad úsmev, očný kontakt, alebo zdvihnutie obočia môže signalizovať priateľský a otvorený postoj. Toto môže pomôcť zlepšiť vzájomné vzťahy a vytvoriť príjemnejšie prostredie v tíme. Neverbálna komunikácia môže tiež pomôcť v prejavovaní emócií a pocitov. Zmeny v gestikulácii alebo mimike tváre môžu naznačovať, aký je niekto nervózny, neistý, alebo naopak, sebavedomý a pripravený prezentovať svoje nápady. Týmto spôsobom môže neverbálna komunikácia pomôcť jednotlivcom v tíme vyjadriť svoje myšlienky a nápady bez slov. Okrem toho, neverbálna komunikácia môže tiež ovplyvniť postoj k práci a zodpovednosti. Napríklad, držanie hlavy zdvihnuté, rovný chrbát a vysoká úroveň očného kontaktu môže signalizovať sebavedomie a dôveru. Na druhej strane, skláňanie sa, zdvíhanie ramien a neistý pohľad môžu naznačovať strach a nízke sebavedomie. Tieto neverbálne signály môžu ovplyvniť, ako sa jednotlivci v tíme cítia pri vykonávaní svojej práce a akú úroveň zodpovednosti preberajú. Príklady situácií, kde neverbálna komunikácia môže byť dôležitá: 1. Prezentácie: Keď prezentujete, Vaše neverbálne signály môžu ovplyvniť reakcie publika. Napríklad, ak sa pri prezentovaní dívaš na zem alebo sa prechádzaš z miesta na miesto, môže to naznačovať neistotu a nesúlad v tvojich slovách. Na druhej strane, keď hovoríte so sebavedomím a zároveň držíte očný kontakt s publikom, budú mať skôr pocit, že sebaisto hovoríte a máte na to aj argumenty. 2. Rokovania: V rámci rokovaní môže byť neverbálna komunikácia kľúčová pri interpretácii nálad a postojov druhých účastníkov. Napríklad, ak rozhovor prebieha začervenanými tvárami, napätými pohybmi a nervóznym pohybom v kresle, môže to naznačovať nedostatok dôvery alebo neistoty. Naopak, ak účastníci sedia vzpriamene a sú voči sebe otvorení, môže to naznačovať vzájomný rešpekt a ochotu nájsť kompromisné riešenia. 3. Brainstormingy: Pri tvorivých stretnutiach a brainstormingoch neverbálna komunikácia môže pomôcť vytvoriť atmosféru, ktorá podporuje spoluprácu a kreativitu. Napríklad, keď členovia tímu pri brainstormingu vzájomne očným kontaktom potvrdzujú svoje nápady a inšpirujú sa navzájom, to môže viesť k ešte kreatívnejším a inovatívnym riešeniam. Na druhej strane, keď sa niektorí členovia tímu zatvoria do seba a neprejavujú emócie, môže to viesť k nedostatku interakcie a nápadov. Neverbálna komunikácia v online komunikáciiV dobe, keď stále viac ľudí pracuje z domu a komunikuje online, je neverbálna komunikácia stále dôležitá aj napriek tomu, že sa nevidíme osobne. Pri videohovoroch a písomnej komunikácii by sme mali byť opatrní a zamerať sa aj na neverbálne signály. [Neverbálna komunikácia je dôležitá v online priestore] Ako využiť neverbálnu komunikáciu v online komunikácii (videokonferencie, e-mail, chaty)Neverbálna komunikácia hrá dôležitú úlohu aj v online komunikácii. Aj keď nemôžeme vidieť celé telo a jeho pohyby, stále existuje množstvo spôsobov, ako prenášať neverbálne signály a obohatiť tým interakciu. Pri videokonferenciách sa odporúča správne nastavenie kamery a svetla. Je dôležité zabezpečiť, aby bola tvár dobre viditeľná a osvetlenie bolo dostatočné. Mimika tváre a gestikulácia rúk môžu byť využité na zdôraznenie dôležitých myšlienok a prenášanie emócií. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby bola vaša reč tela orientovaná na kameru a vy ste sa neustále nedívali dole alebo bokom. Do e-mailov a chatových aplikácií sa dá neverbálna komunikácia prenášať pomocou formátovania textu a použitia emotikonov. Napríklad, použitie výraznejšieho písma alebo zvýrazňovania môže ukázať, že sa chcete niečo dôležité zdôrazniť. Emotikony môžu byť využité na prenesenie nálady a emócií, ktoré by inak neboli zrejmé z textu. Pri použití emotikonov by ste však mali byť opatrní a nepháňať to s ich používaním. V online komunikácii je tiež dôležité byť pozorný k neverbálnej komunikácii druhej strany. Ak napríklad zistíte, že niekto sa neustále rozptyľuje alebo sa neustále díva niekam inam, môže to naznačovať, že nie je plne sústredený na konverzáciu. V takom prípade môžete zvýšiť svoju neverbálnu komunikáciu a gestikulovať alebo sa pozorne pozerať na kameru, aby ste pritiahli pozornosť a udržali ju. Využitie neverbálnej komunikácie v online komunikácii môže byť náročné, ale keď sa naučíte správne ju používať, môže to byť veľmi efektívne na prenos emócií a myšlienok aj v online prostredí. Zhrnutie a záverNeverbálna komunikácia je kľúčovým aspektom v každom pracovnom prostredí a má vplyv na naše vzťahy s kolegami, nadriadenými, zákazníkmi a obchodnými partnermi. Vzhľadom na to, že neverbálna komunikácia je často skrytá a podvedomá, jej správne rozpoznanie a využitie môže byť náročné, ale zároveň veľmi cenné. Efektívne využívanie neverbálnej komunikácie si vyžaduje určitú mieru pozornosti a cviku, no má potenciál posunúť vašu kariéru na vyšší level. Ak sa chcete stať skúseným komunikátorom, môžete využiť nasledujúce odporúčania a tipy: 1. Buďte pozorní na svoje vlastné neverbálne signály a pracujte na ich zlepšení. Môžete si vyskúšať rôzne techniky na zlepšenie vašej reči tela, napríklad pozorovanie svojho postavenia, gestikuláciu alebo očný kontakt. 2. Počúvajte pozorne, pozorujte neverbálne signály vašich kolegov a pokúste sa ich správne interpretovať. Ak sú niektoré signály nejasné, opýtajte sa na ne a ujasnite si ich význam. 3. Používajte neverbálnu komunikáciu v rôznych situáciách, ako napríklad v pohovoroch, prezentáciách, brainstormingoch alebo rokovaniach. Správne použitie neverbálnej komunikácie môže pomôcť vytvoriť pozitívny dojem a posilniť vaše argumenty. 4. Upravte svoju neverbálnu komunikáciu podľa situácie a kultúry. Niektoré neverbálne signály môžu byť v určitých kultúrach odlišné alebo znamenať niečo iné, preto je dôležité byť k nim citlivý a prispôsobiť sa situácii. 5. Používajte neverbálnu komunikáciu aj v online komunikácii, ako sú videokonferencie, e-maily alebo chaty. Aj keď nevidíte svojich kolegov osobne, stále sa dá využiť mnoho neverbálnych signálov, ako napríklad očný kontakt, pozíciu tela alebo tón hlasu. Správne využitie neverbálnej komunikácie môže byť pre vás a vaše kariérne úspechy veľmi dôležité. Buďte si vedomí svojich neverbálnych signálov, pozorujte signály vašich kolegov a používajte neverbálnu komunikáciu vo svoj prospech. Ak sa vám podarí zlepšiť vaše neverbálne komunikačné zručnosti, môžete sa stať lepším komunikátorom a posunúť sa v kariére ďalej.
Ako zdravo sedieť pri počítači
Tipy a triky
17.06.2023
Skillmea

Ako zdravo sedieť pri počítači

Ako zdravo sedieť pri počítači?Nesprávne držanie vášho tela pri státí či sedení ovplyvňuje zdravie v oveľa väčšej miere, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Prečo je zdravé sedenie dôležité a ako sedieť pri počítači? Bolesť chrbta pri sedení či napätie v oblasti krku a ramien sú iba niektoré z dôsledkov nedodržiavania ergonomických zásad pri práci s počítačom. Ak budete tieto symptómy ignorovať dlhodobo, môže dôjsť až k poškodeniu pohybového aparátu, napríklad bedrových kĺbov. Alebo v dôsledku preťaženia svalov krku a chrbta vznikne zápal, ktorý môže po čase vyústiť do bolestivej artritídy. U pracujúcich s počítačom sa čoraz častejšie vyskytuje aj karpálny tunel.  Avšak poloha tela pri sedení a státí má vplyv aj na duševné rozpoloženie. Ak sedíte zhrbene s ovisnutými ramenami, hrudná kosť sa prepadne, chrbát sa vyklenie dozadu, rebrá sa stiahnu k sebe a hrudník sa zúži, v dôsledku čoho je nemožné zhlboka dýchať a zásobovať telo dostatočným množstvom kyslíka. Prejaví sa to podráždenosťou, bolesťami hlavy i poruchami koncentrácie. [Ako zdravo sedieť pri počítači] Zdravé sedenie pri počítači alebo ergonómia pracovného prostredia Bolesť krížov pri sedení nie je ani zďaleka jediným dôsledkom nesprávneho sedenia za počítačom. Ľudské telo je stvorené pre pohyb, a preto je dôležité dopriať si každých 30 minút prestávku, dať si strečing, alebo sa prejsť. Ak tak neurobíte, riskujete aj ďalšie zdravotné problémy, ako napríklad kŕčové žily, hemoroidy, nadváhu či vznik úzkostných stavov.  Samozrejme, okrem toho je nevyhnutná ergonómia pracovného prostredia, ktorá spočíva v dodržiavaní zásad zdravého sedenia pri počítači, napríklad aj s pomocou využívania ergonomických pomôcok pri práci s počítačom. Čo je dôležité? [Na čo myslieť pri zdravom sedení] Nastavte si správnu výšku stola a stoličky Každý z nás je jedinečný, a preto je pre zdravé sedenie kľúčové správne nastavenie výšky stola a stoličky. Na tento účel môžete využiť kalkulačky na výpočet výšky stola, ktoré sú bežne dostupné na internete.  Ak máte napríklad 170 cm, potom je pre vás vhodný stôl vo výške 63 až 65 cm, monitor vo výške 117 až 119 cm (jeho horný okraj) a výška stoličky 40 až 42 centimetrov. Takto si zabezpečíte ergonómiu práce, čiže prispôsobíte pracovné prostredie svojim potrebám.  Osvojte si ergonomické zásady sedenia Ergonomické požiadavky na pracovisko sú dnes nevyhnutnosťou, pretože ergonomické pracovisko sa spája s lepším zdravotným stavom, väčšou mierou duševnej pohody a lepšou výkonnosťou.  Z pohľadu zamestnanca je podstatné osvojiť si zásady zdravého sedenia a každodenne ich aplikovať v praxi. Zdravé sedenie za počítačom vyzerá nasledovne:  • Chrbtica je vystretá, ramená sú rovné. Vyhnite sa predkláňaniu či nakláňaniu na jednu stranu. Horná i spodná časť chrbta sa dotýka stoličky, čiže sa snažte udržiavať prirodzenú krivku vašej chrbtice, v čom vám pomôžu ergonomické stoličky.  • Dôležité je, aby kancelárske stoličky pre zdravé sedenie mali opierky. Tým pádom sú ruky položené na opierkach rovnobežne s podlahou a v lakťoch je pravý uhol. Ramená majte uvoľnené, nedržte ich vysoko a ani v predklone.  • Chodidlá sú celou plochou položené na zemi s tým, že v kolenách je 90-stupňový uhol. Aj tu môžete využiť ergonomické pomôcky, ako napríklad podložku pod nohy do kancelárie. • Stredná časť monitora je približne v úrovni očí a vo vzdialenosti vašej paže. Správnu polohu dosiahnete aj použitím stojana na notebook či monitor.  • Zdravé sedenie je o dodržiavaní ergonomických zásad pri práci s klávesnicou, myšou i telefónom. Správna poloha je dôležitá aj pri písaní na klávesnici. Nezabúdajte mať horné končatiny v tvare písmena L, lakte na opierkach kancelárskej stoličky a pri písaní dbajte na to, aby ste mali opreté zápästia. V tomto smere sú na nezaplatenie ergonomické klávesnice a myši, opierky zápästia a podložky pod myš. [Tipy na zdravé sedenie, zdroj: Freepik.com] Podporte zdravé sedenie v kancelárii zdravými stoličkami Neexistuje jediná správna cesta, ako dosiahnuť zdravé sedenie v kancelárii, pretože každý z nás je originál. Ak vám z nejakých dôvodov nevyhovuje klasická ergonomická kancelárska stolička, poobzerajte sa po zdravých stoličkách.  Zdravé stoličky spoznáte na prvý pohľad podľa jedinečného dizajnu. Výrobcovia týchto produktov garantujú výhody, ako napríklad aktiváciu brušných svalov či odstránenie bolesti chrbta. Čo je dôležité, sú vhodné na celodenné sedenie v kancelárii.  Zdravé sedenie v kancelárii môže zabezpečiť aj fitlopta, pretože človeka núti správne držať telo, pričom sa spevňujú chrbtové a brušné svaly. Ak preferujete túto možnosť, zvoľte namiesto klasickej fitlopty ergonomickú sedaciu loptu.  Iba zdravé sedenie nestačí. Aké zásady sa oplatí dodržať pri práci v kancelárii? Ako je spomenuté vyššie, ľudské telo je stvorené pre pohyb. Avšak realita mnohých z nás nepustí a sme nútení pracovať hodiny denne za počítačom. V tom prípade je zdravé sedenie nevyhnutnosť, ale môžete urobiť ešte oveľa viac. Čo všetko sa počíta?  • Každých 30 minút si doprajte prestávku a prejdite sa.  • Vaše telo miluje rozmanitosť, takže výbornou voľbou sú aj jednoduché strečingové cviky, zmena polohy práce v sede za činnosti v stoji a podobne.  • Nezabúdajte na pravidelné vetranie a osvojte si praktiky hlbokého dýchania, ktoré sa dajú vykonávať aj v sede.  • Ak máte možnosť, vystavte sa aj počas práce pri počítači prirodzenému slnečnému svetlu.  • Nepodceňujte dôležitosť pitného režimu, pričom najlepším zdrojom tekutín je čistá voda alebo neperlivé minerálky určené na denné pitie.  • Udržiavajte si pozitívnu myseľ, pretože vaše myšlienky tvoria realitu. Neviete, ako správne sedieť pri počítači? Online kurz Zdravé sedenie vás to naučí Online kurz Zdravé sedenie vás zasvätí do toho, akým chybám sa vyhnúť pri sedení i to, aké zásady má spĺňať zdravé sedenie. Ponúka aj jednoduché cviky do práce a mnoho ďalších užitočných informácií.  Ak vám záleží na svojom zdraví, chcete sa cítiť fit aj po duševnej stránke a podávať skvelé výkony, zdravé sedenie je nevyhnutnosť.  
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor?
Tipy a triky
31.05.2023
Skillmea

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor?

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor? Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným a pracovný pohovor je najdôležitejším krokom k získaniu vysnívaného pracovného miesta. Prinášame vám užitočné tipy, ako sa  pripraviť na pracovný pohovor. Chystanie sa na pracovný pohovor si vyžaduje čas i úsilie, pretože gúgliť si zoznam najbežnejších otázok na rozhovor s potenciálnym zamestnávateľom, jednoducho nestačí. Nemenej podstatný je dojem, ktorý na stretnutí urobíte.  Určite vás zaujme informácia, že až 55 percent prvého dojmu závisí od toho, čo máte oblečené, aká je reč vášho tela a vyžarovaná energia. Rolu zohráva aj prehľad o spoločnosti, jej produktoch, službách a poslaní. Tiež by ste si mali vopred premyslieť, prečo ste práve vy tým najlepším kandidátom na danú pozíciu.  Nepredbiehajme však a pozrime sa spoločne na to, ako sa vôbec k pracovnému pohovoru dopracovať. [Zdroj foto: freepik.com] Venujte energiu príprave životopisu a motivačného listu Na to, aby ste sa na pracovný pohovor vôbec dostali, potrebujete prepracovaný životopis a motivačný list. Nezabúdajte na to, že máte len 5 až 10 sekúnd na to, aby ste personalistu svojím písomným prejavom zaujali a pozval vás na pracovný pohovor.  Vytvorte si skvelý životopis a motivačný list, aby ste sa odlišovali od ostatných kandidátov, a zároveň podávajte informácie pravdivo, jasne a výstižne. Dôležité je vzdelanie, skúsenosti, ale aj osobnostné predpoklady.  Ak sa vám podarí zvládnuť tento krok, čaká vás ďalšia úloha, teda príprava na pracovný pohovor – otázky a odpovede.  Vzor priebehu pracovného pohovoru Príprava na pracovný pohovor a jeho absolvovanie vyžadujú vystúpenie zo zóny komfortu, pretože prichádzate do neznámeho prostredia, rozprávate sa s ľuďmi, ktorých nepoznáte, a neviete úplne presne, aké otázky na vás čakajú.  Napriek tomu môžete na internete nájsť vzor pracovného pohovoru. Ten najčastejšie pozostáva z rozhovoru záujemcu o zamestnanie s personalistom, nadriadeným, manažérom alebo majiteľom firmy. Stretnutie začína predstavením sa personalistu, jeho rozprávaním o spoločnosti a obsadzovanom pracovnom mieste.  Samozrejme, kľúčové sú otázky personalistu, ktoré smerujú na vás, aby predstaviteľ firmy o vás zistil čo najviac, posúdil vaše vedomosti, skúsenosti, zručnosti i osobnostné predpoklady na danú pozíciu.  V rámci vzoru pracovného pohovoru sa nachádza aj priestor pre vaše otázky. Odpovede vám pomôžu vniesť viac svetla do toho, čo sa od vás očakáva, ale i predstáv a hodnôt spoločnosti. [Zdroj: freepik.com] Najčastejšie otázky a odpovede na pracovnom pohovoreChcete zvýšiť šance na získanie nového zamestnania na maximum? Potom venujte pozornosť tomu, aké otázky a odpovede na pracovnom pohovore zaznievajú najčastejšie.  Podľa portálu Profesia.sk kladú personalisti najmä otázky, ktoré sa týkajú daného pracovného miesta a spoločnosti, ale aj vašej motivácie, skúseností a úspechov. Zaskočiť by vás nemali ani nečakané otázky. Na čo všetko by ste mali mať pripravené odpovede?  • Prečo chcete pracovať pre konkrétnu spoločnosť, čo o nej viete, prečo vás oslovila práve daná pozícia a kam to túžite v rámci nej dopracovať? • Prečo odchádzate zo súčasného pracovného miesta, čo sa vám podarilo dosiahnuť v predchádzajúcom zamestnaní a aké boli vaše úspechy v spoločnosti?  • Aké sú vaše silné a slabé stránky?  • V akých oblastiach chcete na sebe pracovať, čo vás motivuje a v čom sa líšite od iných uchádzačov?  • Vyhovuje vám práca v tíme?  • Ako ste riešili posledný konflikt v zamestnaní?  • Aké sú vaše koníčky?  Portál Kariéra.sk rozdeľuje otázky a odpovede na pracovnom pohovore do troch kategórií:  • Otázky súvisiace s predstavením sa a kariérnymi úspechmi (prečo ste vhodný uchádzač, vaše silné a slabé stránky, kariérne úspechy, obľúbené knihy, voľný čas…).  • Otázky zamerané na spoločnosť a prínosy, ktoré viete ponúknuť (prečo chcete pracovať pre firmu, ako hodnotíte jej filozofiu, dosiahnuté úspechy a tak ďalej).  • Psychologické otázky, ktoré sa týkajú kreativity, cieľavedomosti, rebríčka hodnôt a postojov, manažérske schopnosti a riešenie problémov.  Odpovede na najčastejšie otázky na pracovnom pohovore si spíšte na papier do prehľadných odrážok. Nezabudnite si pripraviť vlastné otázky, ktoré máte na srdci.  Myslite aj na to, že môžete dostať otázku, na ktorú nebudete vedieť odpovedať. Skúste premýšľať nad vhodnou neutrálnou formuláciou odpovede, aby v miestnosti nezostalo ticho.  Ako vyzerá príprava na úspešný pracovný pohovor? Priebeh pracovného pohovoru si už viete predstaviť aspoň orientačne. Prelúskanie popisu pracovnej pozície, prieskum spoločnosti a ani sústredenie sa na otázky a odpovede na pracovnom pohovore nestačia. Nepodceňujte maličkosti, ktoré môžu byť nakoniec rozhodujúce.  Ako sa pripraviť na pracovný pohovor?  • Premyslite si, ako na pracovný pohovor prídete, resp. naplánujte si cestu tak, aby ste prišli včas a v pokoji. To znamená, že ak idete autom, odšoférujte si to na miesto niekoľko dní vopred, overte si možnosti parkovania a podobne.  • Ak ide o online pohovor, venujte pozornosť nielen svojmu odevu, ale aj pozadiu na monitore. Nie je podľa vás vyhovujúce? Vyberte si niektorý z profesionálnych motívov, ktoré ponúkajú aplikácie na videokonferencie.  • V prípade, že je to možné, vyskúšajte si produkt alebo využite služby spoločnosti, aby ste s nimi mali reálnu skúsenosť.  • Vezmite si so sebou kópiu životopisu a motivačného listu.  • Nepodceňujte reč tela, pretože napríklad prekrížené ruky na hrudi značia, že to vzdávate, alebo poukazujú na vašu uzatvorenosť.  • Venujte pozornosť tomu, čo si obliecť na pracovný pohovor a nachystajte si to vopred.  [Zdroj: freepik.com] Ako sa obliecť na pracovný pohovor? Oblečenie na pracovný pohovor voľte podľa toho, ako je vo firme stanovený dress code. Napríklad pozícia riaditeľa banky vyžaduje formálny dress code. Neformálny dress code sa hodí na džob v kreatívnej brandži.  Spýtajte sa na to priamo personalistu, pozrite si webovú stránku alebo sociálne siete danej spoločnosti, ktoré vám to pomôžu zistiť. Ak poznáte pracovníka firmy, oslovte ho, nech vám poradí a snažte sa na pracovný pohovor obliecť lepšie, ako chodia do práce bežní zamestnanci.  Samozrejmosťou je, že oblečenie na pracovný pohovor by malo byť čisté a vyžehlené. Vyhnite sa výrazným farbám, extravagantným motívom, nápisom na tričkách či výstredným módnym doplnkom.  Avšak hlavnou zásadou pri hľadaní odpovede na otázku, ako sa obliecť na pracovný pohovor, je, že sa máte cítiť sebavedomo a pohodlne.  Čaká vás pracovný pohovor v angličtine? Na toto si dajte pozor! Pracovný pohovor v angličtine nie je dnes ničím výnimočným. Pracovný pohovor anglicky prebieha vtedy, keď si to vyžaduje pracovná pozícia, nadriadený je cudzinec, poprípade ide o pracovnú pozíciu v zahraničí.  V rámci prípravy na pracovný pohovor si vezmite svoj motivačný list a životopis, aby ste vedeli po anglicky povedať niečo o sebe, zhrnúť svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti i skúsenosti. Užitočné je zopakovať si aj bežné anglické frázy, ktoré sa vyskytujú vo firemnej komunikácii.  Nechcete nechať nič na náhodu? V tom prípade vyskúšajte online kurz angličtiny, ktorý je určený pre pokročilejších s cieľom zlepšiť hovorený prejav v prezentácii. Súčasťou online kurzu sú, napríklad otázky a odpovede po prezentácii, poďakovanie a pod.  Uvedené zásady prípravy na pohovor v angličtine sa vám zídu aj vtedy, keď absolvujete pracovný pohovor po nemecky.  Najčastejšie otázky a odpovede na pracovnom pohovore v angličtine a nemčine Otázky na pracovný pohovor v angličtine či pracovný pohovor v nemčine sa zásadným spôsobom nelíšia od tých, ktoré dostávajú uchádzači v slovenskom jazyku. Je dôležité vedieť odpovedať na otázky v angličtine, ako napríklad:  • Can you tell me something about yourself?  • What were your responsibilities at your last job?  • Why do you want to change jobs?  • What are your strengths and weaknesses?   • What do you know about our company?  Tipy a triky na záver, aby ste zvládli pracovný pohovor Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným, ale aj to, že učenie robí majstra. Pokiaľ ste sa na pracovný pohovor poctivo pripravili, je zbytočné stresovať sa. Radšej sa snažte dobre vyspať a pozitívne sa nalaďte.  Stále majte na pamäti, že všetko bude presne tak, ako má byť. V najhoršom prípade získate cennú skúsenosť, ktorá vám ukáže, na čom máte ešte zapracovať, aby ste ďalší pracovný pohovor zvládli úspešne.  Čo je však najdôležitejšie – nikdy na sebe neprestávajte pracovať. V tom vám pomôžu aj naše online kurzy, pričom ponúkame aj kurzy zadarmo na zvýšenie kvalifikácie.  Zdroje:  https://www.roberthalf.com.au/career-advice/interview https://www.themuse.com/advice/the-ultimate-interview-guide-30-prep-tips-for-job-interview-success https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/pohovor/otazky-na-pohovore/ https://kariera.zoznam.sk/karierne-poradenstvo/2396173/Najcastejsie-otazky-na-pohovore https://www.betterteam.com/career-advice/interviewing https://www.coursera.org/articles/strengths-and-weaknesses-interview

Nezmeškaj info o nových kurzoch a špeciálnych ponukách