Späť na blog
Ostatné

7 rebrandových failov svetových značiek

Tím Skillmea
15.02.2024
14 minút čítania
7 rebrandových failov svetových značiek
V dnešnej rýchlo meniacej sa dobe je niekedy rebranding, či redizajn naozaj dôležitý. Rebranding je proces, ktorým firmy prechádzajú v rámci zmeny svojho obchodného mena, loga, firemnej identity alebo marketingovej stratégie. Je kľúčovým krokom k dosiahnutiu nových cieľov, osloveniu nových trhov alebo oživeniu značky v očiach verejnosti. 

Tento strategický ťah môže byť motivovaný snahou o odlíšenie sa od konkurencie, reakciou na zmenu v obchodnom modeli alebo potrebou aktualizovať značku tak, aby lepšie reflektovala súčasné hodnoty a trendy. Avšak aj napriek týmto dobrým úmyslom sa nie vždy výsledok rebrandingu značky stretne s úspechom a pochopením.

A deje sa to častejšie, než by ste si mysleli. Nie sú to len menšie spoločnosti s obmedzenými marketingovými a dizajnérskymi tímami, ktoré robia chyby. Stáva sa to aj svetovým spoločnostiam ako Gap, či Pepsi, ktoré na rebranding vynaložili milióny, no akosi im to nevyšlo.

Tu sú príklady niektorých z najväčších failov v histórii rebrandingu, z ktorých sa môžeme poučiť.

1. Twitter (X)

 • Dôvod rebrandingu: Zmena majiteľa a snaha modernizovať značku.
 • Výsledok: Negatívne prijatie verejnosťou, strata identity.
Rebranding Twitteru na X sa stal jedným z najkontroverznejších krokov v nedávnej histórii sociálnych médií. Tento proces nebol len jednoduchou zmenou názvu, ale symbolizoval hlbšiu transformáciu platformy, ktorej ambície siahali ďaleko za hranice tradičného tweetovania. Táto zmena však bola prijatá s rozporuplnými reakciami od užívateľov, reklamných partnerov a analytikov, čo vyvolalo otázky o jej skutočnom dopade a úspešnosti.

Na prvý pohľad bol hlavným cieľom rebrandingu preformulovať identitu Twitteru a prispôsobiť ju novej vízii a misii spoločnosti. Elon Musk po svojom prevzatí Twitteru vyjadril zámer premeniť platformu na "everything app", ktorá by presahovala pôvodné zameranie na krátke textové príspevky. Avšak táto vízia narazila na mnohé prekážky.

Jedným z hlavných problémov bolo vnímanie rebrandingu verejnosťou. Značka Twitter si počas rokov vybudovala silnú identitu a stala sa synonymom pre aktuálne diskusie, novinky a sociálne interakcie. Prudká zmena názvu a zamerania tak vyvolala zmätok a neistotu medzi existujúcimi užívateľmi. Mnohí z nich vyjadrili obavy, že nový smer povedie k strate toho, čo robilo Twitter unikátnym.

Ďalším problémom bola implementácia nových funkcií a zmien v používateľskom rozhraní, ktoré mali platformu transformovať. Tieto zmeny boli často vnímané ako nepriateľské k užívateľskej skúsenosti av niektorých prípadoch dokonca obmedzovali slobodu prejavu, čo bolo v priamom rozpore s pôvodným poslaním Twitteru ako otvorenej platformy na diskusiu.

Reklamní partneri tiež vyjadrili obavy, pretože neistota ohľadom smerovania a identity nového X spôsobila pokles dôvery v platformu. To malo za následok zníženie reklamných príjmov, čo predstavovalo ďalšiu ranu pre spoločnosť, ktorá už zápasila s finančnými výzvami.

2. GAP

 • Dôvod rebrandingu: Snaha o oživenie predaja po recesii v roku 2008.
 • Výsledok: Masívna kritika a návrat k pôvodnému logu po 6 dňoch.
Po desaťročia bola značka GAP synonymom pre kvalitné, pohodlné a štýlové oblečenie, pričom jej logo – biele písmo na tmavomodrom podklade – sa stalo ikonickým. Logo, ktoré bolo jednoduché, ale výrazné, si získalo srdcia mnohých zákazníkov po celom svete.

V októbri 2010 však GAP predstavil nové logo, ktoré malo odrážať dynamiku a modernosť značky. Nové logo skladajúce sa z čierneho písma a malého modrého štvorčeka s bielym gradientom však bolo verejnosťou prijaté veľmi negatívne, čo vyvolalo otázky o tom, ako hlboko spoločnosť rozumie svojej vlastnej značke a jej hodnote.

Jedným z hlavných problémov bolo, že nové logo neprinášalo žiadnu emocionálnu hodnotu alebo príbeh, ktorý by rezonoval so zákazníkmi. Zmena bola vnímaná ako odtrhnutie od značky, ktorú ľudia milovali. Pridal tomu aj spôsob, akým GAP predstavil nové logo - bez predchádzajúceho varovania alebo zapojenia svojej komunity.

Reakcia na nové logo bola tak silne negatívna, že GAP sa rozhodol vrátiť k pôvodnému designu iba šesť dní po uvedení nového loga. 

3. Tropicana

 • Dôvod rebrandingu: Aktualizácia značky pre súčasný trh.
 • Výsledok: 20% pokles predaja, návrat k pôvodným obalom po 2 mesicacoch.
V roku 2009 sa Tropicana, známa svojimi džúsmi, rozhodla pre radikálnu zmenu v dizajne svojich obalov v rámci širšej kampane, ktorej cieľom bolo oživiť značku a prilákať nových zákazníkov. Toto rozhodnutie sa však ukázalo byť fatálnym omylom, ktorý viedol k výraznému poklesu predaja a kritike zo strany verejnosti i odborníkov. Čo bolo na rebrandingu Tropicana také problematické?

Pôvodný dizajn obalov Tropicana bol ikonický a veľmi dobre rozpoznateľný vďaka obrázku pomaranča so slamkou. Nový dizajn však tento obrázok nahradil jednoduchším a abstraktnejším grafickým prvkom. Problémom bola strata rozpoznateľnosti v obchodoch. Zákazníci, ktorí boli zvyknutí hľadať svoj obľúbený džús podľa ikonického pomaranča, teraz mali problémy džús v obchodoch nájsť. Tento faktor mal priamy vplyv na predajné čísla, ktoré v priebehu niekoľkých týždňov po uvedení nového dizajnu na trh klesli o 20 %.

Reakcia verejnosti bola rýchla a jednoznačná. Spotrebitelia vyjadrili svoj nesúhlas a sklamanie prostredníctvom a tento negatívny ohlas viedol k tomu, že sa Tropicana rozhodla vrátiť k pôvodnému dizajnu obalov iba dva mesiace po spustení rebrandingu.

4. British Petroleum (BP)

 • Dôvod rebrandingu: Snaha prezentovať záväzok k ochrane životného prostredia.
 • Výsledok: Verejný skepticizmus a kritika.
BP, jedna z najväčších energetických spoločností na svete, sa na prelome tisícročia rozhodla podstúpiť rozsiahly rebranding. Cieľom bolo odstrániť stigmu spojenú s fosílnymi palivami a prezentovať spoločnosť ako „zelenšiu“ a viac zameranú na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2000 BP predstavilo nové logo a slogan „Beyond Petroleum“, ktoré malo symbolizovať ich nový ekologický smer.

Toto úsilie o rebranding sa však stretlo s významnou kritikou a nakoniec bolo vnímané ako neúspešné z niekoľkých dôvodov. Prvý a najväčší problém spočíval v tom, že verejnosť  vnímala snahu BP ako pokryteckú. Napriek verejne proklamovanému zameraniu na obnoviteľné zdroje energie pokračovala väčšina investícií a operácií BP vo fosílnych palivách, čo vyvolalo obvinenie z greenwashingu.

Ďalším problémom bol rad environmentálnych katastrof, ktoré spoločnosť postihli po rebrandingu. Najvýznamnejšou z nich bola havária ropnej plošiny Deepwater Horizon v roku 2010, jedna z najväčších ekologických katastrof v histórii, ktorá spôsobila rozsiahle škody na životnom prostredí a spochybnila BP ako ekologicky zodpovednú spoločnosť.
Tento prípad ukazuje, že rebranding, ktorý nie je podložený skutočnými a konzistentnými činmi, môže viesť k verejnému odmietnutiu a poškodeniu povesti značky.

5. Mastercard

Dôvod rebrandingu: Modernizácia značky.
Výsledok: Kritika nepresvedčivých zmien, prechod na logo, ktoré vychádza z pôvodného dizajnu.
Spoločnosť MasterCard, jedna z popredných finančných značiek na svete, sa rozhodla aktualizovať svoje logo v úsilí odrážať modernejší a dynamický obraz. MasterCard predstavil návrh, ktorý sa od svojho tradičného loga, známeho prepojením dvoch farebných kruhov, výrazne líšil. 

Nové logo malo zahŕňať tri kruhy, ktoré podľa vysvetlenia spoločnosti symbolizovali jej "jedinečný, trojúrovňový obchodný model" fungujúci ako franchiser, spracovateľ a poradca. Tento koncept sa však stretol s rozsiahlou kritikou, nielen kvôli zdanlivo zložitému a mätúcemu vizuálnemu vyjadreniu, ale aj kvôli nedostatkom v komunikácii toho, čo nové logo malo znamenať.

Jedným z hlavných bodov kritiky bolo pridanie bieleho kruhu s gradientom, ktorý bol väčší ako ostatné dva kruhy a mal nerovnomerný sklon smerom doprava. Tento dizajnový prvok vyvolal zmätenie a otázky ohľadom jeho významu a účelu, čo viedlo k tomu, že verejnosť aj dizajnéri považovali nové logo za vizuálne nekonzistentné a nepresvedčivé.

V dôsledku tejto negatívnej reakcie sa MasterCard rozhodol, že novo navrhnuté logo nikdy nepoužije na svojich debetných a kreditných kartách a zostal pri svojom tradičnom dizajne.

6. Pepsi

 • Dôvod rebrandingu: Snaha ostať relevantný a konkurencieschopný.
 • Výsledok: Nepopulárne zmeny, kritizovaný dizajn.
Pepsi robí zmeny vo svojej vizuálnej identite naozaj často. Avšak zmena z roku 2008 odtrhla Pepsi od jej historickej vizuálnej identity.
Evolúcia loga Pepsi Zdroj: https://logos-world.net/pepsi-logo/
Zmena loga spočívala v miernej rotácii klasického okrúhleho symbolu a úprave bieleho pásu uprostred, ktorý mal teraz pripomínať úsmev namiesto vlnky. Tento dizajnový zámer však bol prijatý s istou mierou skepticizmu ako odbornou verejnosťou, tak aj koncovými zákazníkmi. Mnohým pripadal nový úsmev skôr ako úškrn, čo viedlo k otázkam, či je nové logo skutočne krokom vpred.

Ďalším bodom kritiky bolo nové písmo sprevádzajúce logo, ktoré bolo označené za hrozné a mnohými vnímané ako nepasujúce k celkovému imidžu značky.

Až v roku 2023 prišla Pepsi s novým designom. Tento bol vnímaný ako krok späť ku koreňom a pokus o návrat k vizuálnej identite, ktorá lepšie reflektovala hodnoty a históriu značky. Tento posun naznačuje, že Pepsi možno priznala, že jej pokus o rebranding v roku 2008 nebol taký úspešný, ako dúfala.

7. Royal Mail (Consignia)

 • Dôvod rebrandingu: Rozšírenie služieb mimo tradičného posielania listov.
 • Výsledok: Masívne verejné odmietnutie a návrat k pôvodnému názvu.
Rebranding britskej poštovej služby Royal Mail na Consignia v roku 2001 sa stal prípadovou štúdiou o tom, ako sa dobré úmysly môžu rýchlo zvrtnúť. Tento pokus o zmenu značky mal signalizovať expanziu a diverzifikáciu služieb spoločnosti. Avšak to, čo nasledovalo, bola spŕška negatívnych reakcií, ktoré ukázali, ako hlboko sú niektoré značky zakorenené v národnom vedomí a aké ťažké môže byť zmeniť vnímanie verejnosti.

Royal Mail bola vnímaná ako stabilná a spoľahlivá značka s dlhou históriou, hlboko zakotvená v britskej kultúre. Premenovanie na Consignia bolo zamýšľané ako odraz novej stratégie a rozšírenie služieb, vrátane logistiky a doručovania mimo tradičné poštové služby. Avšak, nové meno bolo rýchlo kritizované.

Jedným z hlavných problémov bola nákladnosť rebrandingu a ďalšie výdavky na marketingové kampane, ktoré sa snažili novú značku presadiť. Verejnosť, zamestnanci aj médiá vnímali túto zmenu ako plytvanie peniazmi a ako krok, ktorý odvádza pozornosť od skutočných problémov, ako sú kvalita služieb a efektivita. Kritika nešetrila ani samotné logo a vizuálnu identitu, ktorá bola považovaná za nepríťažlivú a mätúcu.

Len rok po zavedení novej značky sa spoločnosť vrátila k pôvodnému menu Royal Mail. Tento rýchly obrat bol priznaním, že rebranding nebol len finančne nákladný, ale aj poškodzoval reputáciu a dôveru značky.

Tieto príklady ukazujú, že rebranding je komplexný proces, ktorý si vyžaduje hlboké pochopenie značky, jej hodnôt a najmä potrieb a očakávaní zákazníkov a aké je dôležité proces starostlivo plánovať a komunikovať s cieľovou skupinou. Kľúčom k úspechu je porozumenie tomu, čo značka pre zákazníkov znamená, a uistenie sa, že nová identita túto hodnotu rešpektuje a rozvíja.
Tím Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by ťa zaujímať

Porovnanie AWS, Azure a Google Cloud
Ostatné
23.08.2023
Skillmea

Porovnanie AWS, Azure a Google Cloud

Cloudové služby sa stali kľúčovým prvkom moderného informačného a technologického priemyslu. Tieto služby umožňujú firmám a vývojárom využívať výpočtové zdroje, úložisko dát a iné IT zdroje bez nutnosti investovať do vlastnej fyzickej infraštruktúry. Medzi hlavných hráčov na tomto poli patria Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud. V tomto článku sa budeme venovať porovnaniu týchto troch gigantov cloudových služieb, pričom sa pozrieme nielen na ich funkcie, ale aj na dostupnosť a ceny, čo môže mať vyply na rozhodnutie, ktorého poskytovateľ zvoliť. Čo je to cloud computing?Najskôr si povedzme, čo je to cloud computing. Cloud computing definuje poskytovanie výpočtových služieb – vrátane serverov, úložísk, databáz, sietí, softvéru, analytiky a inteligencie – cez internet alebo moderne povedané cloud s cieľom poskytnúť rýchle inovácie, flexibilné zdroje a úspory z rozsahu. Používatelia priebežne platia, čo pomáha znižovať prevádzkové náklady, efektívnejšie prevádzkovať infraštruktúru a škálovať podľa toho, ako sa menia konkrétne potreby. Hlavné výhody cloud computingu zahŕňajú: 1. Elastickosť a škálovateľnosť: Môžete rýchlo prispôsobiť svoje výpočtové a úložiskové potreby podľa aktuálnych požiadaviek. Keď potrebujete viac zdrojov, môžete ich jednoducho pridať. Naopak, ak potrebujete menej, môžete zdroje znížiť. 2. Nízke náklady na údržbu: Vzhľadom k tomu, že hardvér a softvér sú spravované poskytovateľmi cloudových služieb, nemusíte sa starať o údržbu a aktualizácie. 3. Prístupnosť a flexibilita: Môžete pristupovať k svojim údajom a aplikáciám z akéhokoľvek miesta a zariadenia s internetovým pripojením. 4. Platba za spotrebované zdroje: Namiesto nákupu drahého hardvéru a softvéru si môžete prenajať len toľko zdrojov, koľko práve potrebujete. Platíte teda iba za to, čo skutočne spotrebujete. 5. Rýchly vývoj a nasadenie: Vývojári môžu rýchlo vytvárať a testovať aplikácie bez nutnosti investovať veľké množstvo času a zdrojov do infraštruktúry. 6. Bezpečnosť a zálohovanie: Väčšina poskytovateľov cloudových služieb ponúka pokročilé bezpečnostné opatrenia a zálohovanie údajov na prípad, že by došlo k výpadku alebo stratám. V tomto článku porovnáme poskytovateľov cloud computingu AWS, Azure a Google Cloud. Poďme si najskôr v rýchlosti povedať pár viet o každej službe. Amazon Web Services (AWS) je jedným z najväčších a najpopulárnejších poskytovateľov cloudových služieb na svete. AWS je divíziou spoločnosti Amazon a ponúka širokú škálu cloudových služieb, ktoré zahŕňajú výpočtové zdroje, úložisko údajov, databázy, sieťové služby, analýzu údajov, umelú inteligenciu, strojové učenie a mnoho ďalších. Microsoft Azure je cloudová platforma poskytovaná spoločnosťou Microsoft. Ide o jedného z popredných poskytovateľov cloudových služieb na svete, ktorý umožňuje organizáciám a vývojárom vytvárať, spravovať a nasadzovať aplikácie a služby cez cloud. Azure ponúka širokú škálu služieb, ktoré zahŕňajú výpočtové zdroje, úložisko, databázy, analýzu údajov, umelú inteligenciu, strojové učenie a ďalšie. Google Cloud Platform (GCP) je cloudová platforma poskytovaná spoločnosťou Google. Je to jeden z popredných poskytovateľov cloudových služieb, ktorý umožňuje organizáciám a vývojárom vytvárať, spravovať a nasadzovať aplikácie a služby cez internet. GCP ponúka širokú škálu služieb, ktoré zahŕňajú výpočetné zdroje, úložisko, databázy, analýzu údajov, strojové učenie a ďalšie. [Porovnanie AWS, Azure, Google Cloud] Rozsah a dostupnosť služiebAmazon Web Services (AWS)Amazon Web Services, založené v roku 2006, sa považuje za prvého skutočne masívneho poskytovateľa cloudových služieb. Jeho portfólio je takmer neprekonateľné - zahŕňa širokú škálu služieb, od výpočtových inštancií a úložiska dát až po pokročilé analytické nástroje a umelú inteligenciu. AWS prevyšuje konkurenciu svojou globálnou prítomnosťou, ktorá zahŕňa stovky dostupných zón a regiónov po celom svete. Microsoft AzureMicrosoft vstúpil na scénu cloudových služieb so svojou platformou Azure, ktorá sa rýchlo stala vážnym konkurentom pre AWS. Podobne ako AWS, aj Azure ponúka širokú škálu služieb, pričom sa zvlášť vyznačuje svojou integráciou s existujúcimi produktmi od Microsoftu. Táto integrácia môže byť pre niektoré organizácie kľúčová, keďže im umožňuje ľahšie migrovať svoje existujúce aplikácie do cloudu. Azure má tiež globálnu dostupnosť a množstvo regiónov, v ktorých môžu zákazníci nasadiť svoje aplikácie. Google CloudGoogle Cloud sa sústreďuje na analýzu dát, strojové učenie a umelú inteligenciu. Okrem toho však ponúka širokú škálu bežných cloudových služieb, vrátane výpočtových inštancií a úložiska. Jednou z jeho výhod je silná globálna sieť dátových centier, ktorá poskytuje nízku latenciu pre aplikácie, ktoré na ňu spoliehajú. Dostupnosť v regiónoch• AWS: AWS je k dispozícii v mnohých regiónoch a zónach po celom svete, zahŕňajúc Severnú Ameriku, Európu, Áziu a iné oblasti. Ich siete regiónov sa neustále rozširujú, aby sa zabezpečila nízka latencia a vysoká spoľahlivosť pre zákazníkov. • Azure: Microsoft Azure je dostupný v rovnakom množstve regiónov ako AWS, pričom taktiež pokračuje v rozširovaní svojej globálnej dostupnosti. • Google Cloud: Google Cloud má menej regiónov ako AWS a Azure, ale stále má vynikajúcu globálnu sieť dátových centier, ktorá sa neustále rozširuje. Cenová politikaCeny v cloude sú komplexné a závisia od viacerých faktorov, vrátane typu služby, výpočtových zdrojov, prenájmu úložiska a iných faktorov. Každý z týchto poskytovateľov má svoju vlastnú cenovú politiku, ktorá môže mať pre organizácie veľký dopad. AWSAWS ponúka množstvo platobných modelov vrátane platieb na požiadanie a rezervovaných inštancií. Ceny sa môžu líšiť podľa regiónu a typu služby. Jedným z faktorov, ktorý je potrebné zvážiť, je tzv. "efekt zámku", ktorý môže nastať, ak sa rozhodnete pre jedného poskytovateľa a potom zistíte, že je ťažké migrovať vaše aplikácie na iný cloudový systém. AzureMicrosoft Azure ponúka rôzne platobné modely vrátane platieb na požiadanie a rezervovaných inštancií. Microsoft sa snaží prilákať organizácie, ktoré už používajú jeho produkty, tým, že im ponúka výhody v rámci ich cloudových služieb. Google CloudGoogle Cloud sa snaží byť cenovo konkurencieschopný a často ponúka rôzne platobné modely. Ich prístup k cenám je zameraný na jednoduchosť a transparentnosť, čo môže byť atraktívne pre organizácie hľadajúce jednoduché a jasné cenové štruktúry. Integrácia a podporaAWSAmazon Web Services je vďaka svojej dlhej prítomnosti na trhu dobre integrovaný so širokým spektrom nástrojov a aplikácií tretích strán. Poskytuje tiež bohatú dokumentáciu a aktívne diskusné fóra, čo umožňuje rýchlejšie riešenie problémov. AzureAzure má výhodu integrácie s existujúcimi produktmi od Microsoftu, čo môže byť dôležité pre organizácie, ktoré už používajú tieto produkty. Microsoft ponúka aj podporu a konzultačné služby pre zákazníkov, ktorí potrebujú pomoc so svojimi cloudovými implementáciami. Google CloudGoogle Cloud sa zameriava na moderné aplikácie a analýzu dát. Poskytuje rozsiahlu dokumentáciu a podporu pre svoje služby. [Porovnanie AWS, Azure a Google Cloud] Škálovateľnosť a výkonAWSAmazon Web Services je známy svojimi vynikajúcimi schopnosťami škálovateľnosti a poskytuje rôzne možnosti pre automatickú škálovateľnosť. Jeho služby sú považované za spoľahlivé a často sa využívajú pre veľké podnikové aplikácie. AzureAzure tiež ponúka vysokú úroveň škálovateľnosti a integruje sa s nástrojmi na monitorovanie a riadenie výkonu aplikácií. Google CloudGoogle Cloud sa vyznačuje rýchlosťou a schopnosťou spravovať veľké objemy údajov. Poskytuje nástroje na optimalizáciu výkonu a škálovateľnosti. BezpečnosťAWSAWS poskytuje rôzne nástroje a služby pre zabezpečenie aplikácií a dát, vrátane možností pre riadenie identity a prístupu, zabezpečenie údajov a firemné siete. AzureAzure zahŕňa širokú škálu bezpečnostných funkcií, vrátane viacúrovňovej autentifikácie, riadenia prístupu a monitorovania udalostí. Google CloudGoogle Cloud kladie veľký dôraz na zabezpečenie údajov a poskytuje nástroje pre šifrovanie, autentifikáciu a riadenie prístupu. ZáverVýber medzi AWS, Azure a Google Cloud je komplexný proces, ktorý závisí od individuálnych potrieb organizácie. AWS je ideálny pre tých, ktorí potrebujú rozsiahle portfólio služieb a globálnu dostupnosť. Azure je vhodný pre organizácie, ktoré už používajú produkty od Microsoftu a chcú ich integrovať do cloudu. Google Cloud sa zase zameriava na moderné aplikácie a analýzu dát. Rozhodnutie by malo byť založené na dôkladnom preskúmaní všetkých faktorov, ako sú funkcie, dostupnosť v regiónoch, cena, integrácia a podpora. Každý z týchto poskytovateľov má svoje výhody a nevýhody, a preto je dôležité si vybrať ten, ktorý najlepšie zodpovedá potrebám konkrétnej organizácie.
Chceš byť freenlancer? Všetko čo by si mal vedieť o živnosti
Ostatné
09.08.2023
Skillmea

Chceš byť freenlancer? Všetko čo by si mal vedieť o živnosti

Živnosť patrí k najjednoduchším spôsobom, ako začať podnikať ako freelancer. Ak chceš vedieť o tejto forme podnikania viac, čítaj ďalej.  Chceš byť freelancer? Čo všetko by si mal vedieť o živnosti? Ak ťa nebaví každý deň dochádzať do práce a chceš sám rozhodovať o tom, s kým, kedy a koľko pracuješ, teda byť freelancerom, živnosť je vhodný prvý krok.  Každý z nás je tvorcom svojho života. 21. storočie nám ponúka takmer neobmedzené možnosti, ako mať realitu presne takú, po akej túžime. Avšak je potrebné vystúpiť z komfortnej zóny a urobiť krok k splneniu svojich snov.  Aj ty môžeš byť freelancer, pracovať na rôznych projektoch podľa vlastného harmonogramu. Ak si nočná sova, ráno spíš, dokedy chceš, cez obed si pôjdeš zašportovať, poobede dáš stretko s kamošmi a večer sa pustíš do práce. Naopak, ak si ranné vtáča, väčšiu časť práce môžeš stihnúť ráno a deň si naplánovať podľa svojich predstáv. Samozrejme, ako freelancer môžeš kombinovať aj prácu vo firme s prácou na diaľku.  Lákajú ťa tieto predstavy? Živnosť je dobrý začiatok, ako mať život, po ktorom túžiš, a preto ti dnes prezradíme všetko dôležité o živnosti.  Čo je to živnosť?  Podnikanie na základe živnosti a kontrolu nad jeho dodržiavaním upravuje Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní. Podľa tohto Zákona je živnosť “sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených týmto zákonom”.  Živnostenský zákon presne vymedzuje aj činnosti, ktoré živnosťou nie sú, ide napríklad o:  • prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,  • vykonávanie liečiteľskej činnosti,  • činnosť pri výkone povolaní psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov, advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, autorizovaných geodetov a kartografov, • činnosť športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu,  • činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, • prevádzkovanie hazardných hier  • a tak ďalej.  Aký je rozdiel medzi voľnou, viazanou a remeselnou živnosťou?  Ešte skôr, ako zájdeš na živnostenský úrad, alebo ohlásiš živnosť online, a tak urobíš prvý krok k podnikaniu, musíš vedieť, čo je viazaná živnosť, voľná živnosť a remeselná živnosť. Druhy živností vymedzuje už spomínaný Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní nasledovne:  • remeselná živnosť je podmienená odbornou spôsobilosťou získanou vyučením sa v odbore,  • prevádzkovanie viazanej živnosti je podmienené získaním odbornej spôsobilosti inak,  • voľná živnosť nemá ako podmienku prevádzkovania získanú odbornú spôsobilosť.  Remeselná živnosť  Remeselná živnosť si vyžadujú preukázanie odbornej spôsobilosti, napríklad výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy, alebo dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.  Viazaná živnosť  Viazaná živnosť vyžaduje odbornú spôsobilosť pre viazané živnosti a je upravená osobitnými predpismi. Medzi viazané živnosti patria napríklad skupiny živností, ktoré sa venujú výrobe kovov a kovových výrobkov, stavebníctvu, výrobe zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín.  Voľná živnosť  Na prevádzkovanie voľnej živnosti stačí splniť všeobecné podmienky získania živnosti a preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.  Medzi všeobecné podmienky získania voľnej živnosti patria:  • dosiahnutie veku 18 rokov,  • spôsobilosť na právne úkony,  • bezúhonnosť.  Ako si založiť živnosť?  Pýtaš sa, ako si založiť živnosť a získať živnostenský list? Nie je to nič zložité a stačí dodržať nasledovný postup:  • Ešte predtým, ako ohlásiš svoju živnosť, zájdi do banky a založ si podnikateľský účet. Je pravda, že môžeš používať aj osobný účet, ale je prehľadnejšie mať k živnosti osobitný účet. • Vyber si meno, ktoré budete pri podnikaní používať.  • Zvoľ si predmety podnikania.  • Samotné ohlásenie živnosti môžeš realizovať osobne návštevou okresného úradu a klientského centra pre živnostenské podnikanie, alebo online prostredníctvom portálu verejnej správy www.slovensko.sk.  • Ak sa rozhodneš pre osobnú návštevu, nevyhneš sa vypísaniu formulára na ohlásenie živnosti buď pre právnické, alebo fyzické osoby. Súčasťou tohto tlačiva je aj registrácia daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby a pri FO aj prihláška pre povinné zdravotné poistenie. To znamená, že všetko vybavíš na jednom mieste a nemusíš osobitne navštevovať živnostenský úrad, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad.  • Vyplnený formulár putuje pracovníkovi živnostenského úradu aj so zaplatením správnych poplatkov vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Samozrejme, pri viazanej a remeselnej živnosti je nutné preukázať odbornú spôsobilosť.  • Do troch dní po doručení ohlásenia živnosti a výpisu z registra trestov ti bude pridelené IČO a vyzdvihneš si živnostenský list, alebo ti ho pošlú poštou. Avšak podnikať môžeš začať odo dňa ohlásenia živnosti, ak si si tento deň zvolil ako začiatok podnikania.  • Je potrebné aktivovať si elektronický prístup pre komunikáciu s daňovým úradom, nakoľko daňové priznania je možné podávať iba elektronicky.  Ako funguje živnosť popri zamestnaní Ak máš strach odísť zo zamestnania zo dňa na deň, ale chceš si privyrobiť, či rozbehnúť podnikanie, môžeš ísť na to postupne a založiť si živnosť popri zamestnaní. Táto možnosť je atraktívna aj pre matky či otcov na rodičovskej dovolenke, pretože môže priniesť peniaze do rodinného rozpočtu bez veľkého odvodového zaťaženia. Hlavnou výhodou založenia živnosti popri zamestnaní je fakt, že budeš mať istotu príjmu zo zamestnania a zároveň si postupne rozbehneš vlastný biznis. Aj keď musíš rátať s tým, že voľného času ti veľa nezostane.  Čo je však dôležité, ak budeš vykonávať prácu, ktorá je pre tvojho zamestnávateľa “konkurenciou”, potrebuješ od neho súhlas. To znamená, že pri rovnakej oblasti podnikania je potrebný písomný súhlas zamestnávateľa.  Prvý rok živnosti: aké sú poplatky? Rozdiel medzi “čistým” podnikaním na živnosť a živnosťou popri zamestnaní je v poplatkoch a odvodovom zaťažení. Ako to vyzerá v praxi?  “Čistá” práca na živnosť na základe živnostenského listu obnáša nasledovné:• Od prvého mesiaca musíš platiť preddavky na zdravotné poistenie. Od januára 2023 sú 84,77 eura. Najjednoduchšie je založiť si trvalý príkaz.  • Podľa daňového priznania potom zdravotná poisťovňa na základe príjmov vyráta ročné zdravotné odvody, čiže ti môže vzniknúť preplatok, ale i nedoplatok.  • V prvom roku podnikania sa sociálne odvody neplatia a neplatia sa ani v ďalších rokoch podnikania, pokiaľ príjem nepresiahne zákonom stanovenú sumu. V roku 2023 musíš platiť odvody vtedy, keď tvoj príjem za rok 2022 presiahol sumu 7 266 eur a to buď od júla, alebo od októbra (ak si si dal odklad a daňové priznanie podal až do konca júna).  • V daňovom priznaní si môžeš uplatniť reálne, alebo paušálne výdavky, znížiť základ dane o nezdaniteľné časti a v prípade aktívnych príjmov o daňový bonus.  • Máš povinnosť podať daňové priznanie typu B.  Živnosť popri zamestnaní sa od čistého podnikania na živnosť líši: • Na začiatku podnikania neplatíš odvody do zdravotnej poisťovne. Ročné zdravotné odvody ti zdravotná poisťovňa vyčísli až na základe podaného daňového priznania a zároveň stanoví mesačné preddavky na zdravotné poistenie.  • Čo sa týka sociálnych odvodov, nezdaniteľných častí a daňového bonusu platí to, čo pri podnikaní na živnosť v predchádzajúcom prípade.  • Živnosť popri zamestnaní znamená podať daňové priznanie typu B, kde sú uvedené príjmy zo závislej činnosti a z podnikania.  Aké sú odvody živnostníkov? Odvody živnostníka v Slovenskej republike nie sú najnižšie, avšak všetko závisí od uhla pohľadu. Živnosť so sebou stále prináša značnú mieru slobody, ktorá mnohým stojí za to, aby živnostníkmi boli.  Odvody pri živnosti sú nasledovné: • Ak podnikáš prvý rok, tak mesačne platíš preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú v roku 2023 vo výške 84,77 eura. Sociálne odvody neplatíš.  • V prípade, že podnikáš dlhšie ako jeden rok a tvoj príjem v roku 2022 presiahol sumu 7 266 eura, platíš od júla (alebo októbra) 2023 sociálne odvody vo výške 33,15 percenta z vymeriavacieho základu, avšak minimálne 200,72 eura. Čo sa týka zdravotného poistenia, je to 14 percent z vymeriavacieho základu, teda minimálne 84,77 eura.  Výška odvodov sa každoročne mení, a preto je potrebné venovať týmto číslam pozornosť.  Kedy môžeš pracovať na živnosť a kedy to je “švarcsystém”Práca na živnosť je na Slovensku úplne bežnou záležitosťou a založenie živnosti zahŕňa niekoľko jednoduchých úkonov. Ak si freelancer a miluješ slobodu, potom môžeš, napríklad ako copywriter, grafik či programátor pracovať na rôznych projektoch z pohodlia domova.  Avšak od 90. rokov 20. storočia vznikol  v Českej republike tzv. “švarcsystém”, teda nelegálne zamestnávanie formou živnosti. Podnikateľ Miroslav Švarc si založil stavebnú firmu a začal zamestnávať živnostníkov, čím sa vyhol odvodom, ktoré je potrebné platiť za zamestnancov. Začal rýchlo bohatnúť, čo sa však nepáčilo českým úradom a tento systém podnikania zakázali.  Švarcsystém u nás upravuje Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon zakazuje švarcsystém pre pracujúceho i prijímateľa práce.  O švarcsystém ide vtedy, keď sú naplnené znaky závislej práce podľa Zákonníka práce. Závislá práca je definovaná:  • Je o nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca.  • Je vykonávaná podľa pokynov zamestnávateľa a v jeho mene.  • Zamestnanec vykonáva prácu v čase určenom zamestnávateľom.  Ak sú splnené tieto podmienky, ide o závislú činnosť a vykonávanie takejto práce na živnosť je nelegálne, lebo ide o švarcsystém.  Oplatí sa ti viac živnosť, alebo s. r. o.?Jednoznačná odpoveď na túto otázku neexistuje, pretože je to individuálne. Závisí to od toho, v čom chceš podnikať, aké sú tvoje reálne ciele v oblasti príjmov i aký je tvoj počiatočný kapitál. Ak sa chystáš zarobiť niekoľko stoviek či tisícok eur, potom sa javí ako lepšia živnosť aj kvôli uplatneniu paušálnych výdavkov. V prípade odvážnych ambícii v oblasti dosahovania cieľov a príjmov sa zdá lepšou alternatívou s. r. o.  Pri rozhodovaní o tom, či je pre teba lepšia živnosť, alebo s. r. o. ti pomôžu aj tieto skutočnosti:  • Živnosť založíš na jednom mieste s nižšími nákladmi a za kratší čas, ako to je pri spoločnosti s ručením obmedzeným.  • Pri živnosti ručíš za záväzky celým svojím majetkom, pri s. r. o. spoločník za záväzky neručí.  • Administratívne úkony a vedenie účtovníctva pri živnosti zvládneš s trochou šikovnosti sám, pri s. r. o. je väčšia pravdepodobnosť, že budeš potrebovať účtovníka, ktorého si musíš zaplatiť.  • Minimálne odvody pri živnosti sú v roku 2023 84,77 eura za zdravotné poistenie a 200,72 eura za sociálne poistenie. Pri s. r. o. závisia od toho, ako si ako konateľ stanovíš mzdu či odmenu.  • Daň z príjmov je pri živnosti aj s. r. o. 15 percent do dosiahnutia obratu 49 790 Eur, v prípade väčších príjmov je percento vyššie (19% resp. 25%).  Chceš vedieť viac o tom, či sa ti oplatí živnosť, alebo s. r. o.? Prihlás sa do kurzu Porovnanie živnosti a s. r. o., v ktorom sa dozvieš všetko potrebné.  Ako zrušiť živnosť? Ak ťa zaujíma, ako zrušiť živnosť, vedz, že je to rovnako jednoduché, ako jej založenie. Môžeš tak urobiť elektronicky, alebo osobne na kontaktnom mieste živnostenského úradu. Pri osobnej návšteve je potrebné odovzdať vyplnený formulár o zrušení živnosti a preukázať sa občianskym preukazom.  Živnosť je zrušená dňom oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ak si vo formulári zaškrtol políčko, že chceš zmenu ohlásiť zdravotnej a sociálnej poisťovni, potom už nemusíš nikam chodiť.  Avšak stále máš povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov na daňovom úrade a to cez online portál finančnej správy.  Nenašiel si v našom článku všetky potrebné informácie? Dávame ti do pozornosti kurz Podnikanie na živnosť, kde sa o živnosti dozvieš naozaj všetko do posledného detailu.  Zdroje:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/ https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/20210301 https://www.epi.sk/zz/2001-311
Resume builder: Tvoja cesta k úspechu na trhu práce
Ostatné
01.08.2023
Skillmea

Resume builder: Tvoja cesta k úspechu na trhu práce

Zaujať pozornosť zamestnávateľa a získať svoju vysnívanú pracovnú pozíciu je častou výzvou, pri ktorej zohráva dôležitú úlohu práve dobre zostavený a zaujímavý životopis. Vyniknúť v dave uchádzačov je síce čoraz ťažšie, no našťastie existujú rôzne online nástroje, ktoré nám dokážu pomôcť vytvoriť profesionálny a originálny životopis.  Čo je Resume Builder? Resume Builder je online nástroj navrhnutý tak, aby Vám pomohol vytvoriť profesionálny životopis. Sústredí sa najmä na jednoduchosť a pútavosť Vášho CV.  Výhodou tohto nástroja je to, že nevyžaduje žiadne predchádzajúce skúsenosti s tvorbou takéhoto dokumentu. Používateľom poskytuje intuitívne rozhranie či výber z rôznych šablón.  Prečo tento nástroj používať? Ak patríte medzi ľudí, ktorí potrebujú s tvorbou životopisu trochu viac pomoci, tu je niekoľko spôsobov ako Vám tento nástroj môže pomôcť:  1. Šetrí čas - Resume builder ponúka svojim používateľom predlohy, čisté dizajny a tipy, vďaka ktorým ušetria kopu času!  2. Ponúka tzv. “Writing Tips” - jeho používanie Vám obohatí slovnú zásobu  3. Zlepšuje dizajn - Každé pracovné odvetvie má iné očakávania od toho, ako má životopis vyzerať. Vďaka šablónam bude Váš životopis vyzerať tak dobre, ako znie.  Aký Resume Builder použiť? Resume Builderov je veľa. My sa spolu pozrieme na tie najpopulárnejšie s jednoduchým použitím.  Kickresume.com Vyniká vďaka možnosti tvorby životopisu pomocou umelej inteligencie. Životopis si vygenerujete rýchlo, jednoduchým zodpovedaním niekoľkých otázok. Kickresume môžete používať bezplatne, stačí sa držať jeho základných funkcií a šablón, ktoré nie sú označené ako “Premium”. Vygenerovaný životopis si stiahnete vo formáte PDF.  CVAPP.czCVAPP patrí momentálne medzi najpopulárnejšie časké Resume Buildery. Tento nástroj má širokú škálu profesionálnych šablón, ktoré sú schválene HR oddeleniami mnohých firiem, okamžitú kontrolu pravopisu či jednoduchý online editor pre Váš životopis. Aplikácia dokonca ponúka jednoduché prepojenie s LinkedInom, čo Vám pri tvorbe CV ušetrí oveľa viac času. Veľkou výhodou je, že pomocou CVAPPu si môžete okrem iného vytvoriť aj motivačný list. Vďaka týmto výhodám si zhotovíte úžasné životopisy založené na profesionálnych tipoch od HR manažérov.  ZetyIde o online Resume Builder, ktorý pracuje na podobnom princípe ako vyššie uvedené buildery. Platforma Zety používateľom poskytuje veľké množstvo šablón, ktoré umožňujú životopis prispôsobiť konkrétnym potrebám uchádzača o zamestnanie. Jedinou nevýhodou je, že iný formát ako .txt file je spoplatnený.  ResumeGeniusPoskytuje množstvo profesionálnych a moderných šablón, ktoré vám pomôžu vytvoriť vizuálne príťažlivý a dobre štruktúrovaný životopis. Tieto šablóny sú navrhnuté tak, aby zvýraznili vaše skúsenosti a kvalifikácie a pôsobili dobre na zamestnávateľov. K ďalším plusom patrí intuitívne rozhranie, možnosť ukladať vytorené životopisy online alebo spolupráca a zdieľanie (ak chcete spätnú väzbu alebo rady od niekoho iného). ResumeGenius ponúka personalizované tipy a odporúčania, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš životopis a zdôrazniť vaše silné stránky. CanvaZnáma svojimi grafickými nástrojmi, Canva ponúka aj funkciu na tvorbu životopisov. Umožňuje vám vytvoriť profesionálne a vizuálne príťažlivé životopisy. Canva je skvelým nástrojom pre tých, ktorí hľadajú moderný a profesionálny spôsob, ako vytvoriť svoj životopis. S jeho užívateľsky prívetivým rozhraním a množstvom šablón je možné rýchlo a jednoducho vytvoriť vizuálne príťažlivý životopis, ktorý bude zaujímavý pre zamestnávateľov. ZáverPoužívanie online Resume Builderov je cestou k efektívnemu a pútavému životopisu. Nezanedbávajte túto na prvý pohľad jednoduchú, ale významnú zbraň, ktorá Vám môže otvoriť dvere k úspešnej kariére. Využite výhody týchto nástrojov a splňte si svoj kariérny sen ešte dnes! 

Nezmeškaj info o nových kurzoch a špeciálnych ponukách