SQL Data analýza I.

3h 35min
Čas
48
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.6
Hodnotenie
Začiatočník
Level
český
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Dátová analýza, SQL, big data, BI, DWH, business insights… Tieto pojmy v posledných rokoch počúvame takmer na každom rohu a občas to vyzerá, ako by na dátach boli závislé osudy celých firiem. To môže znieť ako prehnaná predstava, ale čím ďalej viac sa ukazuje, že správne porozumenie informáciám, ktoré spoločnosti, vlády a my všetci máme k dispozícii, zvyšuje našu efektivitu, tržby či spokojnosť zákazníkov, pomáha znižovať náklady a predovšetkým nám otvára obzory pre ďalší rasť a prosperitu.

Často je však ľahké sa v miliónoch drobných informácií s rôznou štruktúrou a z rôznych zdrojov dát stratiť. Preto sú tu online kurzy ako tento, aby vám vstup do odboru dátovej analýzy čo najviac uľahčili. 
Prejdeme si preto v tomto online kurze SQL Data analýzy samotné základné pojmy, ktoré pri práci v tejto brandži budete potrebovať na každodennej báze, ako aj "best practice" metódy pre vytváranie moderných a hlavne funkčných dátových riešení. S tým samozrejme priamo súvisí i praktická znalosť SQL, ktoré je takým úradným jazykom všetkých analytikov. 
Cieľom tohto online kurzu je teda stručne, jasne a prakticky vysvetliť, čo dátová analýza bežne obnáša a aké pojmy či operácie je dobré poznať či už na pohovor, k samotnej práci alebo pre osobné účely. 
Pokiaľ vás získanie takýchto znalostí láka, poďme sa spoločne do sveta (skôr vermíru) dát pozrieť.

Čo sa naučíš

 • čo sú big data, data science a BI,
 • čo sú to relačné databázy, databázové objekty a primárne / cudzie kľúče,
 • kardinality vzťahov mezi tabuľkami,
 • SQL Dátové typy,
 • integrita dát a databázové transakcie,
 • normalizácia databázy,
 • dátové modely,
 • čo je SQL, DBMS a ODBC,
 • čo je DDL, DML a DQL,
 • import dát z CSV a základné úpravy tabuľkovej štruktúry v SQL,
 • klauzule pre každodennú prácu s SQL,
 • nástroje pre efektívnu data analýzu,
 • CASE a najpoužívanejšie SQL funkcie.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o data analýze,
 • cvičenia a domáce úlohy,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti s kurzom.
Online kurz SQL Data analýza I. je možné

Zoznam kapitol

ÚVOD DO SVĚTA DAT A DATABÁZÍ 🌎💾
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Lekce 2: Co jsou to relační databáze, databázové objekty a primární / cizí klíče?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 3: Kardinality vztahů mezi tabulkami
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 4: Datové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
🎁 BONUS 1: Datové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 5: Integrita dat a databázové transakce
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 6: Normalizace databáze
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 7: Datové modely
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
🎁 BONUS 2: Instalace MS SQL Server
Dostupné len po zakúpení prístupu
KATEGORIZACE JAZYKA SQL 🗄
Dostupné v ukážke kurzu
Lekce 10: DDL – CREATE a integritní omezení
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 1: DDL – CREATE
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 11: Import dat z CSV a základní úpravy tabulkové struktury v SQL
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 2: Import dat z CSV a úpravy tabulkové struktury v SQL
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 12: DDL – CREATE a indexy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 13: DDL – ALTER a integritní omezení
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 14: DDL – TRUNCATE, DROP a integritní omezení
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 3: DDL – CREATE, ALTER, TRUNCATE a DROP
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 15: DML – INSERT, UPDATE a DELETE
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 4: DML – INSERT, UPDATE a DELETE
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 16: DQL – SELECT FROM a základní klauzule jazyka SQL
Dostupné len po zakúpení prístupu
KLAUZULE PRO KAŽDODENNÍ PRÁCI S SQL 👷
Lekce 17: Základní klauzule SQL – ORDER BY
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 18: Základní klauzule SQL – TOP, WHERE a operátory LIKE, IN, BETWEEN a další
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 19: Základní klauzule SQL – OFFSET a FETCH
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 5: Klauzule WHERE, TOP, ORDER BY, OFFSET a porovnávací operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 20: Základní klauzule SQL – DISTINCT
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 21: Základní klauzule SQL – GROUP BY, HAVING a PARTITION BY
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 6: Klauzule DISTINCT, GROUP BY, HAVING a PARTITION BY
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 22: Základní klauzule SQL – JOIN (LEFT, RIGHT, INNER, OUTER)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 23: Základní klauzule SQL – SELF JOIN a CROSS JOIN
Dostupné len po zakúpení prístupu
NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ DATA ANALÝZU 🧰
Lekce 24: Views – Pohledy
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 7: Klauzule JOIN a SQL views
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 25: Logické a syntaxové pořadí SQL klauzulí
Dostupné len po zakúpení prístupu
🎁 BONUS 3: Logické a syntaxové pořadí klauzulí v SQL
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 26: Množinové operátory – UNION, EXCEPT a INTERSECT
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 8: Množinové operátory UNION, EXCEPT a INTERSECT
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 27: Poddotazy – vnořené, jednořádkové, víceřádkové a (ne)korelované
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 9: Poddotazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 28: Funkce
Dostupné len po zakúpení prístupu
🎁 BONUS 4: Souhrn vestavěných SQL funkcí
Dostupné len po zakúpení prístupu
🎁 BONUS 5: Vytvoř si svou funkci
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 29: ROW_NUMBER a hledání duplicitních záznamů
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 30: CASE
Dostupné len po zakúpení prístupu
🏋️ CVIČENÍ 10: CASE a nejpoužívanější SQL funkce
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lekce 31: DML – MERGE
Dostupné len po zakúpení prístupu
🎁 BONUS 6: Klávesové zkratky v SSMS
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

SQL Data analýza I.

HAESK H.

SQL Data analýza I.

Lenka B.

Pozri aj tieto kurzy

1 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál