Vybuduj si sebavedomie pomocou Hypnoterapie

3h 45min
Čas
90
Kapitol
Sebarozvoj
Kategória
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Vybuduj si sebavedomie pomocou Hypnoterapie

Pochopte, prečo je sebavedomie základným kameňom úspechu v rôznych aspektoch života. Tento kurz vás prevedie napríklad poznaním a odstránením obmedzujúcich presvedčení a pochopením kognitívnej disonancie a úlohy ega. Naučíte sa stratégie na prekonanie strachu z vystupovania na verejnosti, zlepšenie sociálnych interakcií a zapojíte sa do mnohých cvičení s vizualizáciou a riadeným modelovaním, ktorých cieľom je vybudovať a posilniť vašu sebadôveru.

V priebehu kurzu sa naučíte praktické techniky hypnoterapie, ktoré vám pomôžu zvládať stres, eliminovať negatívne presvedčenia a nájsť vnútornú harmóniu. Spolu s lektorkou prejdete procesom vnútornej transformácie a objavíte potenciál, ktorý je vždy prítomný v každom z nás.

Nezáleží na tom, či už ste začiatočník alebo máte skúsenosti s hypnoterapiou, tento kurz vám poskytne konkrétne nástroje na budovanie sebavedomia a dosahovanie osobných cieľov. Pripojte sa k nám na tejto obohacujúcej ceste k lepšiemu ja, kde vám hypnoterapia pomôže objaviť a rozvinúť váš plný potenciál. Tešíme sa na vás v kurze.

Čo všetko dostanete

  • videotutoriály o budovaní sebavedomia pomocou hypnoterapie,
  • moderované diskusné fórum, v ktorom na vaše otázky odpovedá lektorka Nikola Bučková,
  • certifikát o absolvovaní online kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.

Zoznam kapitol

Význam sebavedomia a jeho vzťah k sebahodnote
1. Úvod do kurzu
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 Čo je sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.2 Prečo je dôležité mať zdravé sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.3 Ako si budovať zdravé sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.4 Definujte si čo pre Vás predstavuje sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.5 Úloha sebahodnoty v budovaní sebavedomia
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.6 Vzťah medzi sebahodnotou a sebavedomím
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.7 Test - Na akej úrovni je vaša sebahodnota
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.8 Test: Na akej úrovni je vaša sebahodnota?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príčiny sebapochybností a ich dopad na sebavedomie
2. Sebapochybovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 Čo je sebapochybovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.2 Príčiny sebapochybovania
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.3 Vplyv pochybovania na sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.4 Cvičenie - Využite žurnaling k prekonaniu sebapochybností
Dostupné len po zakúpení prístupu
Limitujúce presvedčenia a kognitívne skreslenia
3. Limitujúce presvedčeniaa kognitívne skreslenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 Ako limitujúce presvedčenia ovplyvňujú Vaše sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.2 Identifikácia negatívnych presvedčení
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.3 Cvičenie - Vizualizácia k odhaleniu limitujúcich presvedčení
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.4 Pochopenie limitujúcich presvedčení ako prvý krok k budovaniu sebavedomia
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.5 Kognitívne skreslenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.6 Najčastejšie kognitívne skreslenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.7 Dopad kognitívnych skreslení na Vaše sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.8 Cvičenie - Oslabenie kognitívnych skreslení
Dostupné len po zakúpení prístupu
Autenticita a sebavedomie
4. Odhaľte Vašu autenticitu
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 Čo znamená byť autentický
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.2 Kľúčové aspekty autenticity
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.3 Osobné aspekty budovania autenticity
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.4 Mýtus Fake it, until you make it.
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.5 Typy správaní, ktoré podkopávajú Vaše sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.6 Pojem Vonkajšia show a vnútorná sila
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.7 Koncept ego
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.8 Cvičenie - Ako je na tom Vaše ego
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.9 Cvičenie - Spojte sa so silou Vašej autenticity
Dostupné len po zakúpení prístupu
Tri aspekty sebavedomia
5. Tri aspekty sebavedomia
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 Prvý aspekt - Mentálne obrazy + čo sú mentálne obrazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.2 Cvičenie - Ovládnite Vaše mentálne obrazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.3 Druhý aspekt sebavedomia - Ovládnite Váš vnútorný monológ
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.4 Čo je vnútorný monológ ?
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.5 Dopad vnútorného monológu na Vaše sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.6 Príklady negatívneho dopadu vnútorného monológu
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.7 Vnútorný kritik
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.8 Afirmácia vs self-talk
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.9 Tretí aspekt sebavedomia - Ovládnite Vaše držanie tela
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.10 Cvičenie - Ako správne držanie tela môže zmeniť Vaše pocity
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.11 Cybernetic loop
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.12 Cvičenie - Postoj šampióna
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.13 Cvičenie - Centrum Vašej sily
Dostupné len po zakúpení prístupu
Význam emočnej inteligencie pri rozvíjaní sebavedomia
6. Emócie a sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1 Emočný základ
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.2 Úloha emočného základu v budovaní sebavedomia
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.3 Čo sa Vám snažia Vaše emócie povedať
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.4 Najčastešie emócie a ich odkaz pre Vás
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.5 Cvičenie - Čo sa Vám Vaše emócie snažia povedať ?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vplyv sebanaplňujúceho sa proroctva a kognitívnych nesúladov na sebavedomie
7.1 Sebanaplňujúce sa proroctvo
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.2 Ako sebanaplňujúce sa proroctvo môže vplývať na Vaše sebavedomie
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.3 Príklad sebanaplňujúceho sa proroctva
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.4 Kognitívny nesúlad
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.5 Príklad kognitívneho nesúladu
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.6 Cvičenie- Prekonajte Vašu sabotáciu
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Sebanaplňujúce sa proroctvo a kognitivný nesúlad
Dostupné len po zakúpení prístupu
Mindset sebavedomia
8. Mindset sebavedomia a sebavedomie v sociálnych interakciách
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.1 Mindset sebavedomia
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.2 Dva aspekty mindset sebavedomia
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.3 Cvičenie- Vedený modeling proces
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.4 Všetci sa chceme cítiť dôležití
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.5 Na čo sa zamerať v sociálnych interakciách a randeni
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.6 Zúfalosť a núdza ako veľké NIE
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.7 Cvičenie - Prekonajte Vašu zúfalosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čo poháňa Vašu motiváciu ?
9. Získajte silu ísť si za čímkoľvek
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.1 Cvičenie - Predstavte si Vašu budúcnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.2 Čo stojí za Vašou motiváciou ?
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.3 Princípy mysle Bolesť vs Potešenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.4 Cvičenie - Naštartujte Vašu motiváciu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ako realizovať zmeny a dosiahnuť Vaše ciele?
10. Dosahovanie cieľov
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.1 Päť kľúčových aspektov navrhovania cieľov, ktoré Vám zmenia život
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.2 Nemyslite na „modrého slona“
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.3 Zmena je len na Vás
Dostupné len po zakúpení prístupu
Odvaha robiť odvážne rozhodnutia
11. Ako robiť odvážne rozhodnutia
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.1 Rozdiel medzi sebavedomým riskoma nerozvážnym činom
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.2 Zistite, či to stojí za risk v 3 krokoch
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.3 Štyri kroky k sebavedomému riskovaniu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Strach z verejného vystupovania
12. Strach z vystupovania na verejnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.1 Ako vyzerá strach z verejného vystupovania
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.2 Tri kroky k sebavedomému vystupovaniu na verejnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.3 Cvičenie - Váš sebavedomý hlas, posilnenie sebadôvery
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.4 Druhý a tretí krok potrebný k sebavedomému vystupovaniu na verejnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.5 Cvičenie - Váš kruh sebadôvery
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ako vnímate Vašu budúcnosť?
13. Naprogramujte si vzrušujúcu budúcnosť do Vášho podvedomia
Dostupné len po zakúpení prístupu
13.1 Vaša vnútorná časová os
Dostupné len po zakúpení prístupu
13.2 Cvičenie - Vedená vizualizácia - využite prácu s Vašou vnútornou časovou osou pre vytvorenie vzrušujúcej budúcnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

2 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.