Alebo objednať len tento kurz za 79,00 €

React, Angular, Vue (a TypeScript)

11h 2m 31s
Čas
87
Kapitol
1 739
Študentov
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu:

V tomto kurze sa naučíš React, Angular aj Vue. V online kurze lektor Yablko spraví dve webové aplikácie v Reacte, Angulare aj vo Vue. V kurze sa naučíš všetko potrebné, aby si si vedel vybrať ten správny framework pre tvoj ďalší projekt. Naučíš sa všetko potrebné, aby si všetky frameworky vedel využívať v praxi. React, Angular aj Vue sú front-endové JavaScriptové technológie, ktoré robia reaktívne UI. UI je User Interface a zahŕňa jednotlivé screeny, stránky, podstránky, tlačidlá a ďalšie vizuálne prvky, ktoré pomáhajú používateľovi pri komunikácií s (webovou) aplikáciou.

React, Angular aj Vue sú 3 nástroje, na tú istú prácu. Robia tri veci:

 1. Reaktívnosť
 2. Synchronizácia UI so stavom
 3. Programovanie cez KOMPONENTY

V kurze Yablko naprogramuje dve appky: na prvej ti ukáže reaktivitu v praxi a porovná troch tátošov (React, Angular, Vue) a na druhej ťa naučí komponenty a TypeScript. Budeš veľa programovať, všetko si vyskúšaš. Všetok kód, čo Yablko napíše, si môžeš stiahnuť. 

V januári 2021 bol tento kurz aktualizovaný o 41 nových videí o VUE 3 a Composition API. V kurze vytvoríš komplet novú aplikáciu s použitím VUE 3 a Composition API.


Čo sa naučíš:

 • React, Angular, Vue a TypeScript,
 • JSX, JSON, React lifecycle metódy,
 • podmienky, cykly, komponenty,
 • milión ďalší veci, pozri zoznam kapitol 👇


Čo všetko dostaneš:

 • 80 videotutoriálov (videá do kurzu každý deň pribúdajú, zatiaľ je k dispozícii 35/80),
 • diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.
Online kurz React, Angular, Vue (a TypeScript) je možné

Zoznam kapitol

VŠETCI
02 Ako bude kurz prebiehať (takto)
Dostupné v ukážke kurzu
03 Reaktívne appky | najprv vo VUE
Dostupné v ukážke kurzu
01 React, Angular, Vue (a TypeScript)
Dostupné v ukážke kurzu
Vue 3 | Nová verzia Vue je vonku
Dostupné len po zakúpení prístupu
Tipy, rady a pravidlá pre každý kurz
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3 | Prepíšem Dudes app do Vue 3
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 JSON zo servera, ANIMÁCIE | vue
Dostupné v ukážke kurzu
React
07 react | robota s form-om, iterácia cez pole
Dostupné v ukážke kurzu
08 react | zobraz IF platí, odošli FORM a spracuj
Dostupné v ukážke kurzu
09 react | setState objekt VS. setState function
Dostupné v ukážke kurzu
10 react | nová JSX šablóna, odoslanie ENTERom
Dostupné v ukážke kurzu
11 react | UPDATE cool, REMOVE dude
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 react | CREATE-REACT-APP, react SERVER, ANIMÁCIE
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 react | REF na DOM element, VIRTUAL DOM, JSON, LIFECYCLE metódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
VŠETCI
14 React vs Vue, prvá rekapitulácia a PROSBA
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 TypeScript (je JavaScript, len viac)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Angular
19 angular | PRIDAJ dúda, VYMAŽ dúda
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 angular | vs Angularjs, CLI inštalácia, súbory adresáre
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 angular | [(ngModel)], @dekorátory, REFerencia na DOM elementy
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 angular | CYKLUS, odoslanie FORMU, prvé TypeScript typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 angular | JSON, Services, TS Interface, vlastné dátové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 angular | viditeľnosť a CSS classy podľa podmienky + redizajn
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 angular | ANIMÁCIE, rozdiel COMPONENT vs MODULE
Dostupné len po zakúpení prístupu
VŠETCI
25 Druhá appka s iTunes cez KOMPONENTY a v TypeScripte
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 Ktorý mám najradšej a prečo je to SVELTE? Ktorý je naj?
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 KOMPONENTY, čo je komponent a prečo a taktiež ako a ešte raz prečo
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue
26 vue | Vue CLI, inštalácia cez terminál
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3 | Prepíšem iTunes app do Vue 3
Dostupné len po zakúpení prístupu
35 vue | INTERFACE, vlastné dátový typy v TypeScripte
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3 | Opravím iTunes appku vo Vue 2, node-gyp node-sass problém
Dostupné len po zakúpení prístupu
36 vue | VUE FILTERS, <tunes-song> komponent
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 vue | ukážková mini appka, ŠTRUKTÚRA SÚBOROV
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 vue | prvý KOMPONENT, SCOPED styles, ROUTER
Dostupné len po zakúpení prístupu
29 vue | Tunes podstránka, SUB-KOMPONENTY
Dostupné len po zakúpení prístupu
30 vue | KOMUNIKÁCIA KOMPONENTOV - od rodiča k decku cez PROPS
Dostupné len po zakúpení prístupu
31 vue | KOMUNIKÁCIA - od decka k tatkovi cez $EMIT EVENT
Dostupné len po zakúpení prístupu
32 vue | KOMUNIKÁCIA - odvšadiaľ všade cez EVENT BUS, VUEX
Dostupné len po zakúpení prístupu
33 vue | @types, LODASH, axios, ITUNES API, tsconfig
Dostupné len po zakúpení prístupu
34 vue | type ANY je cheat, OBJECT DESTRUCTURING, filter, map
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3 | EventBus, Filters, Inline template (iTunes 3, časť 2)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3
Dostupné len po zakúpení prístupu
37 vue | ANIMÁCIE a emocionálny kolaps
Dostupné len po zakúpení prístupu
React
40 react | React ROUTER
Dostupné len po zakúpení prístupu
42 react | INLINE styles, css-in-js, STYLED COMPONENTS, CSS MODULES
Dostupné len po zakúpení prístupu
49 react | KOMUNIKÁCIA cez CALLBACK FUNC od decka k rodičovi
Dostupné len po zakúpení prístupu
43 react | REUSABLE CSS rady, JSX opakovačky, podstránky
Dostupné len po zakúpení prístupu
56 react | FORMÁTOVANIE výpisov, <TunesSong> komponent
Dostupné len po zakúpení prístupu
44 react | HOOKS API, useState, useEffect, VEDĽAJŠIE EFEKTY
Dostupné len po zakúpení prístupu
57 react | useEffect a useMemo hooks
Dostupné len po zakúpení prístupu
46 react | RODIČ a jeho DETI, sub-komponenty
Dostupné len po zakúpení prístupu
39 react | chill video, prejdem SÚBORY APPKY, vyrobím pár KOMPONENTOV
Dostupné len po zakúpení prístupu
41 react | tvoje prvé (lol, lož) FUNCTION KOMPONENTY, podstránky
Dostupné len po zakúpení prístupu
50 react | SINGLE SOURCE OF TRUTH, vytiahni stav do rodiča
Dostupné len po zakúpení prístupu
55 react | extract data, Samotvorba Interfacu, OBJECT DESTRUCTURING, typ Song
Dostupné len po zakúpení prístupu
38 react | CREATE-REACT-APP s TypeScriptom, iTunes appka
Dostupné len po zakúpení prístupu
45 react | Tunes podstránka v TS s HOOKS a cyklom a formom
Dostupné len po zakúpení prístupu
51 react | REDUX (nie)
Dostupné len po zakúpení prístupu
53 react | useRef odkaz na DOM elementy, OPTIONAL CHAINING, refaktoring
Dostupné len po zakúpení prístupu
58 react | KONIEC reactu, ANIMÁCIE, Vue vs React rekapitulácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
52 react | INTERFACE, vlastné dátové typy v TS + jeho história
Dostupné len po zakúpení prístupu
54 react | LODASH, @types, iTunes api, AXIOS
Dostupné len po zakúpení prístupu
59 (toto preskoč) hádky, VUE 3 COMPOSITION API, strácame jednoduchosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Angular
68 angular | KOMUNIKÁCIA rodič --> decko cez @Input
Dostupné v ukážke kurzu
75 angular | Http subscribe(), komunikácia cez OBSERVABLE service
Dostupné len po zakúpení prístupu
76 angular | Extract data, Paste JSON as Code pomocník
Dostupné len po zakúpení prístupu
67 angular | TEMPLATE priamo v DEKORÁTORE, sub-komponenty
Dostupné len po zakúpení prístupu
60 angular | iTunes App
Dostupné len po zakúpení prístupu
64 angular | PIPES na formátovanie, TS INTERFACE, form, cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
62 angular | RouterLinky a <the-navigation>
Dostupné len po zakúpení prístupu
73 angular | OBSERVABLES a RxJS vo veľkej skratke
Dostupné len po zakúpení prístupu
71 angular | NGRX store, ďalších 100tisíc spôsobov, TOP-DOWN FLOW, SOURCE OF TRUTH
Dostupné len po zakúpení prístupu
78 angular | CUSTOM PIPES
Dostupné len po zakúpení prístupu
61 angular | ROUTER, generate komponent príkaz
Dostupné len po zakúpení prístupu
77 angular | <tunes-song> komponent
Dostupné len po zakúpení prístupu
74 angular | iTunes HttpClient service, iTunes API
Dostupné len po zakúpení prístupu
65 angular | SERVICES (a components/views slovíčkarenie)
Dostupné len po zakúpení prístupu
66 angular | TEMPLATE REF, odkaz na DOM input
Dostupné len po zakúpení prístupu
69 angular | KOMUNIKÁCIA decko --> rodič cez @Output
Dostupné len po zakúpení prístupu
79 angular | ANIMÁCIE, Angular vs React vs Vue posledný rekap
Dostupné len po zakúpení prístupu
63 angular | SCOPED CSS, globálne vs lokálne štýly, Reusable CSS
Dostupné len po zakúpení prístupu
72 angular | lodash, npm @types, DEBOUNCE
Dostupné len po zakúpení prístupu
VŠETCI
80 goodbye horses
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Pozri aj tieto kurzy