React, Angular, Vue (a TypeScript)

11h 2min
Čas
87
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.9
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu React, Angular, Vue

V tomto online kurze sa naučíš React, Angular aj Vue. V online kurze lektor Yablko spraví dve webové aplikácie v Reacte, Angulare aj vo Vue. V kurze sa naučíš všetko potrebné, aby si si vedel vybrať ten správny framework pre tvoj ďalší projekt. Naučíš sa všetko potrebné, aby si všetky frameworky vedel využívať v praxi. React, Angular aj Vue sú front-endové JavaScriptové technológie, ktoré robia reaktívne UI. UI je User Interface a zahŕňa jednotlivé screeny, stránky, podstránky, tlačidlá a ďalšie vizuálne prvky, ktoré pomáhajú používateľovi pri komunikácií s (webovou) aplikáciou.

React, Angular aj Vue sú 3 nástroje, na tú istú prácu. Robia tri veci:

 1. Reaktívnosť
 2. Synchronizácia UI so stavom
 3. Programovanie cez KOMPONENTY

V kurze Yablko naprogramuje dve appky: na prvej ti ukáže reaktivitu v praxi a porovná troch tátošov (React, Angular, Vue) a na druhej ťa naučí komponenty a TypeScript. Budeš veľa programovať, všetko si vyskúšaš. Všetok kód, čo Yablko napíše, si môžeš stiahnuť. 

V januári 2021 bol tento kurz aktualizovaný o 41 nových videí o VUE 3 a Composition API. V kurze vytvoríš komplet novú aplikáciu s použitím VUE 3 a Composition API.


Čo sa naučíš:

 • React, Angular, Vue a TypeScript,
 • JSX, JSON, React lifecycle metódy,
 • podmienky, cykly, komponenty,
 • milión ďalší veci, pozri zoznam kapitol 👇


Čo všetko dostaneš:

 • 80 videotutoriálov (videá do kurzu každý deň pribúdajú, zatiaľ je k dispozícii 35/80),
 • diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu React, Angular, Vue,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.
Online kurz React, Angular, Vue (a TypeScript) je možné

Zoznam kapitol

VŠETCI
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Tipy, rady a pravidlá pre každý kurz
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3 | Nová verzia Vue je vonku
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3 | Prepíšem Dudes app do Vue 3
Dostupné len po zakúpení prístupu
React
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
11 react | UPDATE cool, REMOVE dude
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 react | REF na DOM element, VIRTUAL DOM, JSON, LIFECYCLE metódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 react | CREATE-REACT-APP, react SERVER, ANIMÁCIE
Dostupné len po zakúpení prístupu
VŠETCI
14 React vs Vue, prvá rekapitulácia a PROSBA
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 TypeScript (je JavaScript, len viac)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Angular
16 angular | vs Angularjs, CLI inštalácia, súbory adresáre
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 angular | CYKLUS, odoslanie FORMU, prvé TypeScript typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 angular | viditeľnosť a CSS classy podľa podmienky + redizajn
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 angular | PRIDAJ dúda, VYMAŽ dúda
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 angular | [(ngModel)], @dekorátory, REFerencia na DOM elementy
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 angular | JSON, Services, TS Interface, vlastné dátové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 angular | ANIMÁCIE, rozdiel COMPONENT vs MODULE
Dostupné len po zakúpení prístupu
VŠETCI
23 Ktorý mám najradšej a prečo je to SVELTE? Ktorý je naj?
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 KOMPONENTY, čo je komponent a prečo a taktiež ako a ešte raz prečo
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 Druhá appka s iTunes cez KOMPONENTY a v TypeScripte
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue
26 vue | Vue CLI, inštalácia cez terminál
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 vue | ukážková mini appka, ŠTRUKTÚRA SÚBOROV
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 vue | prvý KOMPONENT, SCOPED styles, ROUTER
Dostupné len po zakúpení prístupu
29 vue | Tunes podstránka, SUB-KOMPONENTY
Dostupné len po zakúpení prístupu
30 vue | KOMUNIKÁCIA KOMPONENTOV - od rodiča k decku cez PROPS
Dostupné len po zakúpení prístupu
31 vue | KOMUNIKÁCIA - od decka k tatkovi cez $EMIT EVENT
Dostupné len po zakúpení prístupu
32 vue | KOMUNIKÁCIA - odvšadiaľ všade cez EVENT BUS, VUEX
Dostupné len po zakúpení prístupu
33 vue | @types, LODASH, axios, ITUNES API, tsconfig
Dostupné len po zakúpení prístupu
34 vue | type ANY je cheat, OBJECT DESTRUCTURING, filter, map
Dostupné len po zakúpení prístupu
35 vue | INTERFACE, vlastné dátový typy v TypeScripte
Dostupné len po zakúpení prístupu
36 vue | VUE FILTERS, <tunes-song> komponent
Dostupné len po zakúpení prístupu
37 vue | ANIMÁCIE a emocionálny kolaps
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3 | Opravím iTunes appku vo Vue 2, node-gyp node-sass problém
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3 | Prepíšem iTunes app do Vue 3
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vue 3 | EventBus, Filters, Inline template (iTunes 3, časť 2)
Dostupné len po zakúpení prístupu
React
38 react | CREATE-REACT-APP s TypeScriptom, iTunes appka
Dostupné len po zakúpení prístupu
39 react | chill video, prejdem SÚBORY APPKY, vyrobím pár KOMPONENTOV
Dostupné len po zakúpení prístupu
40 react | React ROUTER
Dostupné len po zakúpení prístupu
41 react | tvoje prvé (lol, lož) FUNCTION KOMPONENTY, podstránky
Dostupné len po zakúpení prístupu
42 react | INLINE styles, css-in-js, STYLED COMPONENTS, CSS MODULES
Dostupné len po zakúpení prístupu
43 react | REUSABLE CSS rady, JSX opakovačky, podstránky
Dostupné len po zakúpení prístupu
44 react | HOOKS API, useState, useEffect, VEDĽAJŠIE EFEKTY
Dostupné len po zakúpení prístupu
45 react | Tunes podstránka v TS s HOOKS a cyklom a formom
Dostupné len po zakúpení prístupu
46 react | RODIČ a jeho DETI, sub-komponenty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
49 react | KOMUNIKÁCIA cez CALLBACK FUNC od decka k rodičovi
Dostupné len po zakúpení prístupu
50 react | SINGLE SOURCE OF TRUTH, vytiahni stav do rodiča
Dostupné len po zakúpení prístupu
51 react | REDUX (nie)
Dostupné len po zakúpení prístupu
52 react | INTERFACE, vlastné dátové typy v TS + jeho história
Dostupné len po zakúpení prístupu
53 react | useRef odkaz na DOM elementy, OPTIONAL CHAINING, refaktoring
Dostupné len po zakúpení prístupu
54 react | LODASH, @types, iTunes api, AXIOS
Dostupné len po zakúpení prístupu
55 react | extract data, Samotvorba Interfacu, OBJECT DESTRUCTURING, typ Song
Dostupné len po zakúpení prístupu
56 react | FORMÁTOVANIE výpisov, <TunesSong> komponent
Dostupné len po zakúpení prístupu
57 react | useEffect a useMemo hooks
Dostupné len po zakúpení prístupu
58 react | KONIEC reactu, ANIMÁCIE, Vue vs React rekapitulácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
59 (toto preskoč) hádky, VUE 3 COMPOSITION API, strácame jednoduchosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Angular
60 angular | iTunes App
Dostupné len po zakúpení prístupu
61 angular | ROUTER, generate komponent príkaz
Dostupné len po zakúpení prístupu
62 angular | RouterLinky a <the-navigation>
Dostupné len po zakúpení prístupu
63 angular | SCOPED CSS, globálne vs lokálne štýly, Reusable CSS
Dostupné len po zakúpení prístupu
64 angular | PIPES na formátovanie, TS INTERFACE, form, cyklus
Dostupné len po zakúpení prístupu
65 angular | SERVICES (a components/views slovíčkarenie)
Dostupné len po zakúpení prístupu
66 angular | TEMPLATE REF, odkaz na DOM input
Dostupné len po zakúpení prístupu
67 angular | TEMPLATE priamo v DEKORÁTORE, sub-komponenty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
69 angular | KOMUNIKÁCIA decko --> rodič cez @Output
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
71 angular | NGRX store, ďalších 100tisíc spôsobov, TOP-DOWN FLOW, SOURCE OF TRUTH
Dostupné len po zakúpení prístupu
72 angular | lodash, npm @types, DEBOUNCE
Dostupné len po zakúpení prístupu
73 angular | OBSERVABLES a RxJS vo veľkej skratke
Dostupné len po zakúpení prístupu
74 angular | iTunes HttpClient service, iTunes API
Dostupné len po zakúpení prístupu
75 angular | Http subscribe(), komunikácia cez OBSERVABLE service
Dostupné len po zakúpení prístupu
76 angular | Extract data, Paste JSON as Code pomocník
Dostupné len po zakúpení prístupu
77 angular | <tunes-song> komponent
Dostupné len po zakúpení prístupu
78 angular | CUSTOM PIPES
Dostupné len po zakúpení prístupu
79 angular | ANIMÁCIE, Angular vs React vs Vue posledný rekap
Dostupné len po zakúpení prístupu
VŠETCI
80 goodbye horses
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

React, Angular, Vue (a TypeScript)

člověk si na tebe musí zvyknout, ale oceňujii, že máš čas, se tomu tu věnovat.

Pavel H.

React, Angular, Vue (a TypeScript)

Matej C.

Pozri aj tieto kurzy

Yablko (Roman Hraška) Yablko (Roman Hraška)
Front-end, back-end
22 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.