MongoDB

2h 52min
Čas
59
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Online kurz MongoDB je určený pre všetkých, ktorí ešte nepracovali s databázou MongoDB. MongoDB patrí medzi NoSQL databázy. Je objektovo orientovaná, jednoduchá, dynamická a dobre škálovateľná. Namiesto tabuliek (ako v relačnej databáze) používa kolekcia, miesto riadkov a stĺpcov dokumenty a polia. Dáta sa ukladajú vo formáte JSON. MongoDB je jedna z najpopulárnejších NoSQL databáz, ktorú používajú mnohé veľké spoločnosti. Vysvetlíme si rozdiely medzi sql a nosql databázami a nainštalujeme si MongoDB na lokálny počítač. 

V prvej časti kurzu budeme pracovať s MongoDB cez shell. Vyskúšame si CRUD operácie, dozviete sa teda ako vytvoriť nový dokument v databáze, ako načítať dokumenty z databázy, ako ich meniť a mazať. Tiež sa dozviete ako naimportovať súbor s dátami do databázy, ako vyhľadávať v databáze a aké dátové typy MongoDB podporuje. Vysvetlíme si, na čo sa používa projekcia a ako pracovať s indexami. Na praktickom príklade si ukážeme, kedy je indexy vhodné použiť a aké majú obmedzenia.

MongoDB dokáže pracovať s mnohými programovacími jazykmi. Preto si v druhej časti kurzu naprogramujeme malú aplikáciu pre pridávanie produktov a vytvorenie objednávky. K tomu si najprv predstavíme Atlas, cloudové riešenie pre MongoDB a Compass, grafické prostredie pre MongoDB. V druhej časti kurzu budeme používať javascript. Nainštalujeme si runtime prostredie Node.js a aplikačný framework Express.js. Pomocou týchto dvoch technológií si ukážeme ako vkladať dáta do MongoDB a ako ich čítať priamo z vášho prehliadača. Tiež si povieme niečo o návrhovom vzore MVC a predstavíme si Mongoose, object document mapper pre Node.js.

Čo sa naučíš

 • pracovať s NoSQL databázou MongoDB,
 • základné príkazy a CRUD operácie s MongoDB,
 • operátory,
 • MongoDB Atlas a Compass,
 • pracovať s MongoDB pomocou Node.js a Express.js
 • návrhový vzor MVC,
 • Mongoose.

Čo všetko dostaneš

 • nadupané videá o MongoDB,
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá autor kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.
Online kurz MongoDB je možné

Zoznam kapitol

Mongo Shell
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
3. Inštalácia MongoDB
Dostupné len po zakúpení prístupu
3a. Inštalácia MongoDB pod Windowsom
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Databázy, kolekcie, dokumenty
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Základné príkazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. CRUD operácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Ordered Inserts
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Import dát
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Vyhľadávanie v dokumentoch
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. update vs updateOne vs updateMany
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Práca s väčším množstvom dát
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Vnorené dokumenty a polia
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Schémy a vzťahy
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. Dátové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Relácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
16. Operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
17. Comparison operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
18. Logické operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
19. Element operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
20. Evaluation operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
21. Array Query operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
22. Projekcia
Dostupné len po zakúpení prístupu
23. Inc, dec, min, max, mul
Dostupné len po zakúpení prístupu
24. Unset
Dostupné len po zakúpení prístupu
25. Upsert
Dostupné len po zakúpení prístupu
26. Zmena všetkých prvkov poľa
Dostupné len po zakúpení prístupu
27. Push a Pull
Dostupné len po zakúpení prístupu
28. Indexy
Dostupné len po zakúpení prístupu
29. Indexy a obmedzenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
30. Zložené indexy
Dostupné len po zakúpení prístupu
31. TTL Indexy
Dostupné len po zakúpení prístupu
32. Covered Queries
Dostupné len po zakúpení prístupu
33. Textové indexy
Dostupné len po zakúpení prístupu
34. Kombinované textové indexy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose
35. MongoDB Atlas
Dostupné len po zakúpení prístupu
36. MongoDB Compass
Dostupné len po zakúpení prístupu
37. Node.js a Express
Dostupné len po zakúpení prístupu
38. Node.js Inštalácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
39. Node.js a MongoDB driver
Dostupné len po zakúpení prístupu
40. Express - Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
41. Express - Spracovanie requestov
Dostupné len po zakúpení prístupu
42. Express - Uloženie dát do databázy
Dostupné len po zakúpení prístupu
43. MVC - Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
44. MVC - Spracovanie requestov
Dostupné len po zakúpení prístupu
45. MVC - Uloženie dát do databázy
Dostupné len po zakúpení prístupu
46. MVC - Výpis produktov
Dostupné len po zakúpení prístupu
47. MVC - Vytvorenie objednávky
Dostupné len po zakúpení prístupu
48. MVC - Úprava objednávky
Dostupné len po zakúpení prístupu
49. MVC - Výpis všetkých objednávok
Dostupné len po zakúpení prístupu
50. Redirecty a css
Dostupné len po zakúpení prístupu
51. Mongoose - Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
52. Mongoose - Schémy a ukladanie dát
Dostupné len po zakúpení prístupu
53. Mongoose - Načítanie produktov
Dostupné len po zakúpení prístupu
54. Mongoose - Načítanie objednávok
Dostupné len po zakúpení prístupu
55. Mongoose - Mazanie dát
Dostupné len po zakúpení prístupu
56. Mongoose - Validácia 1
Dostupné len po zakúpení prístupu
57. Mongoose - Validácia 2
Dostupné len po zakúpení prístupu
58. Záver
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

MongoDB

Pre začiatočníka celkom fajn. Stručné, výstižné no niektoré veci by možno mohli byť lepšie okomentované. Jedna drobnosť čo mi trhalo oči bolo CSS. Chápem že cieľom kurzu nebolo CSS, no stačilo pridať nejaký css file pripravený v materiáloch a vložiť do projektu(bez nutnosti vysvetľovania) a hneď by to pôsobilo lepším dojmom :)

Dávid M.

MongoDB

Jan K.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Machovič Michal Machovič
webdevelopment, ecommerce, aws