Mindfulness v práci

1h 25min
Čas
25
Kapitol
Sebarozvoj
Kategória
4.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
český
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Mindfulness v práci 

Cieľom online kurzu je naučiť vás lepšie zvládať vysoké pracovné zaťaženie, pomôcť vám vymaniť sa z permanentného pocitu stresu a zahltenosti mysle. Vďaka pokojnejšej mysli sa naučíte lepšie sa sústrediť a byť výkonnejší. Kurz vám bude inšpiráciou ako využiť pracovné prostredie na to, aby ste dokázali žiť viac „tu a teraz“ a tým boli vo svojom živote spokojnejší.

Pomáha zvýšiť koncentráciu, zlepšiť efektivitu, zmierniť stres a zvýšiť celkový pocit pohody pri práci. Tým, že sa zameriavame na prítomný okamih a venujeme plnú pozornosť tomu, čo robíme, môžeme sa lepšie sústrediť na úlohy, rozhodnutia a komunikáciu. Tento prístup môže významne zlepšiť našu pracovnú efektivitu a celkovú kvalitu pracovného života.

Pre koho je kurz určený 

 • Pre všetkých zaneprázdnených,
 • Pre všetkých, ktorí žijú s pocitom, že ich život začne, až niečo dokončí, až budú mať priaznivejšie podmienky, až získajú lepšiu prácu.
 • Pre všetkých, ktorí sa cítia pod tlakom av strese.
 • Pre všetkých, ktorí sa preventívne chcú vyhnúť syndrómu vyhorenia.
 • Pre všetkých, ktorí mali doteraz pocit, že mindfulness je príliš ezoterická alebo skrátka nie je pre nich.
 • Aj pre všetkých, ktorí už majú s mindfulness skúsenosť a hľadajú inšpiráciu, ako ju rozvíjať v práci.

Čo sa v kurze naučíte 

 • Uvedomovať si momenty, kedy čelíte stresu.
 • Osvojíte si techniky, ktoré vám pomôžu meniť vaše postoje k stresujúcim podnetom.
 • Uvedomovať si svoje neužitočné pracovné návyky.
 • Rešpektovať svoje potreby a potreby svojho tela.
 • Dopriať si zmysluplné pauzy v priebehu pracovného dňa.
 • Byť v práci výkonnejší.
 • Vedieť sa lepšie sústrediť.
 • Neodkladať život na „potom“.
 • Neprežívať v práci.
 • Vylepšiť vzťahy k svojim kolegom.
 • Lepšie počúvať.
 • Využívať šálku vašej obľúbenej kávy na rozvíjanie mindfulness.

Štruktúra kurzu 

Kurz obsahuje okrem úvodu a záverečného reflektovania 4 hlavné témy v 4 kapitolách.

Každá kapitola obsahuje cvičenia, prostredníctvom ktorých môžete rozvíjať mindfulness. Rovnako máte k dispozícii audio nahrávky na ďalšie cvičenia, ak sa rozhodnete venovať sa mindfulness intenzívnejšie.

V úvode sa dozviete ako s kurzom pracovať, čo je a čo nie je mindfulness a ako sa ju môžete naučiť.

Kapitola 1 – upokojenie mysle
Kapitola 2 – lepšie sústredenie
Kapitola 3 – zvládanie stresujúcich a náročných situácií
Kapitola 4 – budovanie vzťahov v práci

Reflexia na konci kurzu vám pomôže uvedomiť si čo ste sa naučili a stanoviť si zámer, ako to v bežných pracovných dňoch využívať a ďalej rozvíjať.

Ideálny spôsob, ako s programom pracovať je, keď si na každú tému vyčleníte niekoľko dní, ideálne týždeň.

Co všetko dostanete

 • videotutoriály o využívaní techniky mindfulness v práci,
 • moderované diskusné fórum, v ktorom na vaše otázky odpovedá autorka kurzu Marcela Roflíková
 • certifikát o absolvovaní online kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom

Zoznam kapitol

Úvod do kurzu
01 Úvod do kurzu
Dostupné len po zakúpení prístupu
02 Cvičení: Tady a teď – jak se zpřítomnit
Dostupné len po zakúpení prístupu
03 Co je mindfulness a jak funguje
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 Cvičení: HERO moment
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 Shrnutí úvodu kurzu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zklidnění mysli
06 Zklidnění mysli
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Cvičení: Ukotvení pozornosti v dechu
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Cvičení: Vědomé pití kávy
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Shrnutí kapitoly Zklidnění mysli
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lepší soustředění
10 Lepší soustředění
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Cvičení: Pozorování zvuků a myšlenek
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Multitasking je mýtus
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Shrnutí kapitoly Lepší soustředění
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Co jste se naučili v 1. půlce kurzu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zvládání stresujících a náročných situací
15 Zvládání stresujících a náročných situací - cvičení STOP
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Cvičení - Matice stresu
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 Proč se k sobě chovat ve stresu hezky
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 Shrnutí kapitoly Zvládání stresujících a náročných situací
Dostupné len po zakúpení prístupu
Budování vztahů v práci
19 Budování vztahů v práci
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 Cvičení - Fokus na pozitivní
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 Ohlédnutí za cvičením Fokus na pozitivní
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 Všímavá cesta na meeting a 3 předpoklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 Skákání do řeči, vědomé emailování
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 Shrnutí kapitoly Budování vztahů v práci
Dostupné len po zakúpení prístupu
Závěr kurzu
25 Závěr
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Mindfulness v práci

David R.

Mindfulness v práci

Celý kurz je opravdu dobře strukturovaný a rozvržený. Obsahuje praktická cvičení zasazená do teoretického rámce a zároveň i informace, jak je nenásilně a prakticky zařadit do osobního života, občas doplněné o příklady z praxe (včetně informací, jak danému člověku cvičení pomáhá).

Klára P.

Pozri aj tieto kurzy

Marcela Roflíková Marcela Roflíková
Lektorka mindfulness programů
1 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál