Emocionálna inteligencia

1h 4min
Čas
10
Kapitol
Sebarozvoj
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Emocionálne inteligencia

Online kurz Emocionálna inteligencia vám pomôže objaviť a rozvíjať vaše schopnosti efektívne pracovať s emóciami - vašimi vlastnými aj emóciami ostatných. Získate pochopenie toho, ako emócie ovplyvňujú vaše správanie, rozhodovanie a vzťahy v pracovnom i osobnom živote. 

Kurz sa zameriava na rozvoj schopností ako sebapoznanie, sebamanagement, sociálna zručnosť a empatia. Budete sa učiť identifikovať a regulovať svoje emócie, riešiť konflikty, budovať lepšie vzťahy a zlepšiť svoje vedenie a komunikačné schopnosti. S využitím interaktívnych cvičení, príkladov a diskusií získate praktické nástroje a techniky na zlepšenie svojej emocionálnej inteligencie a dosiahnete väčší úspech a spokojnosť vo vašom profesionálnom aj osobnom živote.

Čo sa v kurze Emocionálna inteligencia naučíte

 • Čo je emocionálna inteligencia (EI)
 • Čo sú hlavné komponenty EI a ako ich rozvíjať
 • Ako vedome pracovať so svojimi emóciami
 • Ako lepšie chápať, ako sa cíti, myslí , správa ten druhý a prečo
 • Ako vytvárať dobré vzťahy
 • Tipy, triky a užitočné techniky na lepšie zvládanie emócií

Pre koho je kurz určený

 • Lídrom, manažérom a vedúcim zamestnancom pre zlepšenie  schopnosti efektívne viesť  tímy a orientovať sa v medziľudských vzťahoch na pracovisku.
 • Odborníkom v oblasti ľudských zdrojov na zlepšenie angažovanosti zamestnancov, riešenie konfliktov a podporu fyzickej a psychickej pohody na pracovisku
 • Učiteľom a vychovávateľom na lepšie pochopenie a zvládnutie dynamiky skupiny, podporu emocionálnej pohody žiakov a študentov, ale aj vlastné zvládanie emócií.
 • Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: Lekárom, zdravotným sestrám, terapeutom a ďalším zdravotníckym pracovníkom  pre zlepšenie empatie, aktívneho a empatického  počúvania a zvládania stresu.
 • Obchodným zástupcom a pracovníkom zákazníckych služieb pre lepšie porozumenie emócií zákazníkov a schopnosti primerane na nich reagovať, ako aj zlepšenie schopnosti pracovať so svojimi vlastnými emóciami a stresom. 
 • Podnikateľom, majiteľom malých podnikov, startupistom pre zlepšenie schopnosti budovať vzťahy s klientmi, partnermi a zamestnancami a  zvládanie vlastných emócií a stresu.

Čo všetko dostanete

 • videotutoriály o Emocionálnej inteligencii,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní online kurzu Emocionálna inteligencia,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.

Zoznam kapitol

Emocionálna inteligencia
01 Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
02 Čo je emocionálna inteligencia (EI)
Dostupné len po zakúpení prístupu
03 Čo sú emócie
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 Ako vznikajú emócie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Komponenty EI
05.1 Poznanie vlastných emócii, sebauvedomenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
05.2 Zvládanie emócií
Dostupné len po zakúpení prístupu
05.3 Sebamotivácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
05.4 Empatia. Schopnosť rozpoznať emócie druhých
Dostupné len po zakúpení prístupu
05.5 Schopnosť mať dobré medziľudské vzťahy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rozvíjanie EI
06 Ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Emocionálna inteligencia

Lukáš K.

Pozri aj tieto kurzy

PhDr. Kvetoslava Sarvašová PhDr. Kvetoslava Sarvašová
Lektorka | Mentorka | Koučka
1 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Akcia! Získaj predplatné za 39€ na mesiac

Získaj prístup do najväčšej ponuky online kurzov na trhu, teraz v super akcii.